Bioteknologi

Bachelorprogram 3-årig, Ålesund

Bioteknologi

bilde bioteknologi

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Bachelor

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Om bioteknologi

Om bioteknologi

Bioteknologi er teknologi som bruker mikroorganismer, plante- eller dyreceller til å fremstille produkter innen medisin, veterinærmedisin, matvareproduksjon og helsekost. Bioteknologi kan løse mange av de utfordringene samfunnet har innen mat- og medisinproduksjon og miljø.

NTNU tilbyr også:


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april 2020

Generell studiekompetanse (evt. realkompetanse) og matematikk R1 (eller S1 og S2) og enten matematikk R2, fysikk 1 og 2, kjemi 1 og 2, biologi 1 og 2, informasjonsteknologi 1 og 2, geofag 1 og 2 eller teknologi og forskningslære 1 og 2.

Du søker om opptak via Samordna Opptak. For studieåret 2019-2020 var opptaksrammen for dette studieprogrammet 20 plasser, og opptaksgrensen var  49,5 poeng i førstegangsvitnemålskvoten og 49,0 poeng i ordinær kvote.


Jobbmuligheter

Studentene kvalifiserer seg til å arbeide på mellomledernivå som for eksempel kvalitetsleder, laboratorieingeniør og rådgiver innen bioteknologiske bedrifter, næringsmiddel- og farmasøytisk industri. I tillegg kan du jobbe i forskning- og utviklingslaboratorier i privat og offentlig virksomhet.


Studiets oppbygging

Det første studieåret har du grunnleggende fag som kjemi, matematikk, mikrobiologi, biokjemi og mikrobiell økologi. I andre studieår er det fokus på bioteknologi, cellebiologi og molekylærbiologi, i tillegg til instrumentell analyse og ernæring. I tredje studieår videreføres bioteknologifagene, og du tilegner deg kompetanse i bioteknologiske teknikker og bruk av bioinformatikk. 


Studieveiledning

Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere. De svarer på faglige spørsmål om studiet.


Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Bachelor i bioteknologi
Studieprogramkode: 427BT
Studiepoeng: 180
Studiekode: 194 427
Undervisningsform: Heltid

Fakultet for naturvitenskap
Institutt for biologiske fag Ålesund

Sted: Ålesund
Søknadsfrist: 15. april

Informasjonen gjelder for inneværende studieår.

Slik er realfag på NTNU

Slik er realfag på NTNU

I nett-tv sendinga Realfag og du - Velg NTNU! får du vite alt du trenger om studier i realfag og naturvitenskap.

Krysspublisert! IKKE rør!!! Søknadsfrist søknad gjennom samordna opptak (deling)

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad direkte til Samordna opptak.

Søk opptak