Bachelorprogram 3-årig, Ålesund

Bioteknologi

Velkommen til studiestart 2018

Immatrikulering onsdag 15. august

 

Onsdag 15. august blir det immatrikulering for alle nye studenter ved NTNU i Ålesund. Møt opp fra kl. 10.00, immatrikuleringsseremonien starter kl. 11.00. Etter den blir det samling på instituttene, før Fadder tar over programmet.

Sted: NTNU i Ålesund, hovedbygget (vrimlearealet).

Oppstart for studiene

Onsdag 15. august

Tid Rom For hvem Hva
11.00-12.00 Vrimlearealet Alle nye studenter Immatrikulering
12.15-13.15 Auditorium Brosundet Samling for nye studenter ved Institutt for biologiske fag
"Velkommen til fakultetet og NTNU"
Velkomsttaler og nyttig informasjon.
Oppmøteregistrering - gi beskjed til studiekonsulent hvis du ikke kan møte.

Torsdag 16. august

Tid Rom For hvem Hva Ansvarlig
10.00-12.00 Auditorium Naftadjupet Alle studenter

Informasjon til nye studenter

 

Instituttleder Tove Havnegjerde

Fredag 17. august

Klokkeslett Rom Hvem Aktivitet Ansvarlig
10.00-12.00 Rom C424 Bioingeniørstudenter

Timeplaner
Informasjon om
studiene og de
ulike emner

 

Anne Røsvik
Birgitte Torset
AnnKristin Tveten
Rom B332 Bioteknologistudenter
Rom B333 Biomarin innovasjon-studenter
 Rom C413 Medisinsk og biologisk årsstudium-studenter
12.15-13.00 Auditorium Fogdegården Alle studenter

Informasjon om
Blackboard og
Studentweb

 

Mandag 20. august

Tid Rom For hvem Hva Ansvarlig
09.00-12.00 Gymsal Fagdag for alle nye studenter ved institutt for biologiske fag. Lunsj serveres. HMS kurs del 1. Kurset er obligatorisk. Birgitte Torset
12.00-14.00 Auditorium Brosundet   Gjesteforelsere Ann Kristin Tveten

Tirsdag 21. august

Tid

Rom For hvem Hva Ansvarlig
09.00-14.00 Fyrtårnet 1 Alle studenter HMS kurs del 2. Kurset er obligatorisk. Birigitte Torset

Etter onsdag 22. august:

Undervisning etter timaplan. Oppstart av laboratoriekursene starter senere, mer informasjon blir gitt ved studiestart.

Kontaktpersoner:

Kontaktperson for Bioingeniørstudiet:

Anne Røsvik: anne.s.rosvik@ntnu.no.
Kontor A416

Kontaktperson for Biomarin innovasjonsstudiet:

Birgitte Torset: birgitte.p.torset@ntnu.no
kontor A415

Kontaktperson for Bioteknologistudiet og Årsstudium:

Ann Kristin Tveten: ann-kristin.tveten@ntnu.no
Kontor A410

Studiekonsulent for alle fagområdene:

Toril Helene Molnes: tm@ntnu.no
Kontor A431

Om bioteknologi

Bioteknologi er teknologi som bruker mikroorganismer, plante- eller dyreceller til å fremstille produkter innen medisin, veterinærmedisin, matvareproduksjon og helsekost. Bioteknologi kan løse mange av de utfordringene samfunnet har innen mat- og medisinproduksjon og miljø.

NTNU tilbyr også:


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Generell studiekompetanse (evt. realkompetanse) og matematikk R1 (eller S1 og S2) og enten matematikk R2, fysikk 1 og 2, kjemi 1 og 2, biologi 1 og 2, informasjonsteknologi 1 og 2, geofag 1 og 2 eller teknologi og forskningslære 1 og 2.

Du søker om opptak via Samordna Opptak. For studieåret 2017-2018 var opptaksrammen for dette studieprogrammet 15 plasser, og opptaksgrensen var  47,0 poeng i førstegangsvitnemålskvoten og 46,6 poeng i ordinær kvote.


Jobbmuligheter

Studentene kvalifiserer seg til å arbeide på mellomledernivå som for eksempel kvalitetsleder, laboratorieingeniør og rådgiver innen bioteknologiske bedrifter, næringsmiddel- og farmasøytisk industri. I tillegg kan du jobbe i forskning- og utviklingslaboratorier i privat og offentlig virksomhet.


Studiets oppbygging

Det første studieåret har du grunnleggende fag som kjemi, matematikk, mikrobiologi, biokjemi og mikrobiell økologi. I andre studieår er det fokus på bioteknologi, cellebiologi og molekylærbiologi, i tillegg til instrumentell analyse og ernæring. I tredje studieår videreføres bioteknologifagene, og du tilegner deg kompetanse i bioteknologiske teknikker og bruk av bioinformatikk. 


Studieveiledning

Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere. De svarer på faglige spørsmål om studiet.


Fakta

Gradsnavn: Bachelor i bioteknologi
Studieprogramkode: 427BT
Studiepoeng: 180
Studiekode: 194 427
Undervisningsform: Heltid

Fakultet for naturvitenskap
Institutt for biologiske fag Ålesund

Sted: Ålesund
Søknadsfrist: 15. april

Informasjonen gjelder for inneværende studieår.

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad direkte til Samordna opptak.

Søk opptak