Bioteknologi

Bachelorprogram 3-årig, Ålesund

Bioteknologi

bilde bioteknologi

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


 • Bachelor

 • Heltid
 • 15. april Søknadsfrist

Om bioteknologi

Om bioteknologi

Bioteknologi er teknologi som bruker mikroorganismer, plante- eller dyreceller til å fremstille produkter innen medisin, veterinærmedisin, matvareproduksjon og helsekost. Bioteknologi kan løse mange av de utfordringene samfunnet har innen mat- og medisinproduksjon og miljø.


NTNU tilbyr i tillegg til dette 3-årige bachelorprogrammet i bioteknologi, også to 5-årige masterprogram i Trondheim, bioteknologi og Industriell kjemi og bioteknologi.
Har du større interesse for hvordan mat og drikkevarer blir til, kan et 3-årig bachelorprogram i matteknologi i Trondheim være tingen. 


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april 2020

Generell studiekompetanse (evt. realkompetanse) og matematikk R1 (eller S1 og S2) og enten matematikk R2, fysikk 1 og 2, kjemi 1 og 2, biologi 1 og 2, informasjonsteknologi 1 og 2, geofag 1 og 2 eller teknologi og forskningslære 1 og 2.

Du søker om opptak via Samordna Opptak. For studieåret 2019-2020 var opptaksrammen for dette studieprogrammet 20 plasser, og opptaksgrensen var  49,5 poeng i førstegangsvitnemålskvoten og 49,0 poeng i ordinær kvote.


Jobbmuligheter

Studentene kvalifiserer seg til å arbeide på mellomledernivå som for eksempel kvalitetsleder, laboratorieingeniør og rådgiver innen bioteknologiske bedrifter, næringsmiddel- og farmasøytisk industri. I tillegg kan du jobbe i forskning- og utviklingslaboratorier i privat og offentlig virksomhet.


Studiets oppbygging

Det første studieåret har du grunnleggende fag som kjemi, matematikk, mikrobiologi, biokjemi og mikrobiell økologi. I andre studieår er det fokus på bioteknologi, cellebiologi og molekylærbiologi, i tillegg til instrumentell analyse og ernæring. I tredje studieår videreføres bioteknologifagene, og du tilegner deg kompetanse i bioteknologiske teknikker og bruk av bioinformatikk. 


Kontakt

Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere. De svarer på faglige spørsmål om studiet.


1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?

studyprogramme-facts-portlet

Fakta
 • Studieprogram: Bachelor i Bioteknologi
 • Varighet: Heltid
 • Studiepoeng: 180
 • Studiekode opptak: 194427
 • Poenggrense: 2019 48.7
 • Poenggrense f.vitnemål: 2019 49.5
 • Ansvarlig: Fakultet for naturvitenskap
 • Søknadsfrist: 15. april
 • Studiested: Ålesund

Sosiale medier NV

FØLG OSS HER

Facebook    Instagram    YouTube 

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Korona: Oppdatert informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona

Krysspublisert! IKKE rør!!! Søknadsfrist søknad gjennom samordna opptak (deling)

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad direkte til Samordna opptak.

Søk opptak