Bioteknologi

Bachelorprogram 3-årig, Ålesund

Bioteknologi

bilde bioteknologi

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


 • Bachelor

 • Heltid
 • 15. april Søknadsfrist

Om bioteknologi - forside

Ta en bachelor i bioteknologi og hjelp oss med å utvikle fremtidens medisiner

Har du lyst til å lære hvordan du bruker mikroorganismer, plante- eller dyreceller til å fremstille nyttige produkter innen blant annet medisin, veterinærmedisin, matvareproduksjon og helsekost? Da bør du ta en bachelor i bioteknologi.

Har du lyst til å lære hvordan du bruker mikroorganismer, plante- eller dyreceller til å fremstille nyttige produkter innen blant annet medisin, veterinærmedisin, matvareproduksjon og helsekost? Da bør du ta en bachelor i bioteknologi.

Med en bioteknologibachelor, kan du bidra til å løse mange av de utfordringene samfunnet har innenfor ernæring, næringsmiddel, medisin, ressursforvaltning og miljø. Du spiller dermed en viktig rolle for samfunnet, og det finnes store muligheter for fremtidig verdiskapning.
 
Vi trenger dyktige medarbeidere som kan løse utfordringer innen laboratoriearbeid, forskning, utvikling og kvalitetsstyring. Vi forsker på bioteknologiske prosesser som for eksempel kan forhindre begroing av installasjoner i havet, kartlegging og identifisering av sykdomsfremkallende organismer, utvikling av vaksiner og helsebringende marine oljer og proteiner.

Du får en morsom og variert studiehverdag ved å velge bachelor i bioteknologi. Undervisningen er variert med forelesninger, gruppeøvinger, mye tid i laboratoriet, spennende ekskursjoner, interessante prosjekter og litteraturstudier. I den avsluttende fordypningsoppgaven kan du virkelig sette søkelys på emner du brenner for. I løpet av studiet vil du tilegne deg verdifull kunnskap om moderne bioteknologi og gode ferdigheter i praktisk laboratoriearbeid. 

Dette er noe av det du lærer ved å ta en bioteknologibachelor:

 • Anvende bioteknologiske teknikker og metoder
 • Analyseprinsipp og kvalitetssikring i laboratoriet 
 • Grunnleggende biologiske og kjemiske analyser og industrielle prosesser
 • Anvendelse av organismer, celler eller deler av disse, til produkter, analyser eller innovasjon, og hvordan bioteknologi kan bidra til bærekraftig utvikling
 • Metodeevaluering, validering, tolkning av resultat og statistisk analyse 
 • Kunnskap om bioteknologisk historie og tradisjon, samt kjennskap til moderne forskning og utviklingsarbeid innenfor det bioteknologiske fagfeltet
 • Kvalitetssikre prosesser og jobber etter god laboratoriepraksis

Mer om studiet


NTNU tilbyr i tillegg til dette 3-årige bachelorprogrammet i bioteknologi, også to 5-årige masterprogram i Trondheim, bioteknologi og Industriell kjemi og bioteknologi.
Har du større interesse for hvordan mat og drikkevarer blir til, kan et 3-årig bachelorprogram i matteknologi i Trondheim være tingen. 


Følg NTNU realfag og teknologi på sosiale medier

Følg NTNU realfag og teknologi på sosiale medier

  Instagram ikon. Illustrasjon    Facebook ikon. illustrasjon    Snapcat ikon. Ilustrasjon    YouTube ikon. Illustrasjon    

Om bioteknologi - mer om forside

Søk opptak

Du søker opptak til bioteknologibachelor via Samordna opptak. Du må ha generell studiekompetanse eller realkompetanse. Du må i tillegg ha matematikk R1 (eller S1 og S2) og enten matematikk R2, fysikk 1 og 2, kjemi 1 og 2, biologi 1 og 2, informasjonsteknologi 1 og 2, geofag 1 og 2 eller teknologi og forskningslære 1 og 2. Les mer om kravene ved å følge lenken nedenfor.
Slik søker du og dette er opptakskravene.


Jobbmuligheter

Mange dører åpner seg for deg med en bachelor i bioteknologi. Du kvalifiserer deg til å arbeide på mellomledernivå som for eksempel kvalitetsleder og laboratorieingeniør. Du kan også søke jobb som mellomleder innen bioteknologiske bedrifter, næringsmiddel- og farmasøytisk industri og forskningslaboratorier i privat og offentlig virksomhet. Tidligere studenter har fått jobb både hos forskning og rutine laboratorier, samt som bransjespesialister for leverandører av laboratorieutstyr. Noen velger å bli lærer i videregående skole.
Dette kan du jobbe med.


Studiets oppbygging

De to første semestrene består av grunnleggende fag som kjemi, matematikk, statistikk, mikrobiologi, biokjemi og cellebiologi. I andre studieår er det fokus på bioteknologi, mikrobiell økologi, molekylærbiologi og bioinformatikk, i tillegg til instrumentell analyse og ernæring. I tredje studieår videreføres bioteknologifagene og man tilegner seg kompetanse i bioteknologiske teknikker, prosessteknologi. Studiet avsluttes med en bacheloroppgave hvor en anvender aktuell kunnskap og teknologi for å løse en avgrenset problemstilling.
Slik er studiet bygd opp.


Studiemiljø

Med sine 2500 studenter er studentmiljøet i Ålesund tett sammenknyttet og inkluderende. Ålesund er et studiested hvor det er lett å bli kjent med medstudenter, også på tvers av studieretninger, og du får tett og god kontakt med forelesere og fagmiljø. 
Mer om studiemiljøet


Utveksling i utlandet

Når du er tatt opp til et studieprogram ved NTNU, har du mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet. Du bør starte planleggingen i god tid.
Utveksling i løpet av studiet.


Videre studier

Det er flere masterprogram du kan søke etter fullført bachelor i bioteknologi.
Muligheter for deg som vil studere videre.


​​​​​​Kontakt

Vi kan hjelpe deg med utdanningsplaner, fagvalg, jobbrelevans og generelle spørsmål om studieprogrammet.
Slik tar du kontakt med oss.


Jævli flink

Banner for serien Jævli flink med bilde av jentene i casten. Ny episode ute nå. Banner

I serien Jævli flink følger vi seks studenter ved NTNU som studerer ingeniør-, realfag og teknologi. Ny episode på YouTube hver søndag. 


1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?

studyprogramme-facts-portlet

Fakta
 • Studieprogram: Bachelor i Bioteknologi
 • Varighet: Heltid
 • Studiepoeng: 180
 • Studiekode opptak: 194427
 • Poenggrense: 2019 48.7
 • Poenggrense f.vitnemål: 2019 49.5
 • Ansvarlig: Fakultet for naturvitenskap
 • Søknadsfrist: 15. april
 • Studiested: Ålesund

Rosa Begerglass Podcast

Rosa Begerglass Podcast

De to lederne av podcasten på laben med et begerglass med rosa væske. Foto

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg oss i sosiale medier

Studentene deler fra studentlivet og svarer på spørsmål på @ntnustudent

Facebook     Instagram    YouTube 

 

Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona

Krysspublisert! IKKE rør!!! Søknadsfrist søknad gjennom samordna opptak (deling)

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad direkte til Samordna opptak.

Søk opptak