Data og kunstig intelligens

Forskningsgruppe

Data og kunstig intelligens

Vårt forskningsfokus er innen data, informasjon, kunnskapsforvaltning og kunstig intelligens. Dette inkluderer søk og lagring av data og informasjon, logiske-, sannsynlige- og biologiskinspirerte-metoder innen kunstig intelligens.

Lær mer om vår forskning

Ansattliste