Bakgrunn og aktiviteter

Stipendiat innenfor kunstig intelligens og læring. 

Forskningsområde

Hoved-forskningsområdet er kunstig intelligens og maskinlæring.

Spesielle interesse områder er:

  • Biologisk inspirerte metoder
  • CBR & Explanation based methods
  • Beslutningsstøtte-systemer
  • Maskinlæring

ForskningsgruppeIntelligente systemer

Mer informasjonhttp://folk.ntnu.no/bjornmm

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Roman, Dumitru; Pop, Claudia Daniela; Roman, Roxana I.; Mathisen, Bjørn Magnus; Wienhofen, Leendert Wilhelmus Marinus; Elvesæter, Brian; Berre, Arne- Jørgen. (2014) The Linked Data AppStore - A Software-as-a-Service Platform Prototype for Data Integration on the Web. Mining Intelligence and Knowledge Exploration - Second International Conference, MIKE 2014, Cork, Ireland, December 10-12, 2014. Proceedings.
  • Svagård, Ingrid Storruste; Austad, Hanne Opsahl; Seeberg, Trine Margrethe; Vedum, Jon; Liverud, Anders Erik; Mathisen, Bjørn Magnus; Bendixen, Ole Christian; Keller, Barbara; Osborne, Phyllis; Strisland, Frode. (2014) A Usability Study of a Mobile Monitoring System for Congestive Heart Failure Patients. e-Health – For Continuity of Care.
  • Mathisen, Bjørn Magnus; Kofod-Petersen, Anders; McGovern, John; Vilarinho, Thomas; Farshchian, Babak A.. (2013) Social Sub-Group Identification Using Social Graph and Semantic Analysis. Workshop Proceedings of the 9th International Conference on Intelligent Environments.
  • Vilarinho, Thomas; Farshchian, Babak A.; Floch, Jacqueline; Mathisen, Bjørn Magnus. (2013) A Communication Framework for the Internet of People and Things Based on the Concept of Activity Feeds in Social Computing. 9th International Conference on Intelligent Environments (IE, 2013, Athens, Greece, 16-17 July 2013.

Rapport/avhandling