Beregning

Forskningsgruppe

Beregning

Beregningsgruppens målsetning er å utvikle og analysere fundamentale teknologier som muliggjør fremtidens ytelsessensitive datasystemer og applikasjoner.

Lær mer om vår forskning

Ansattliste