Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Lu, Yao; Yang, Zhirong; Kannala, Juho; Kaski, Samuel. (2019) Learning Image Relations with Contrast Association Networks. 2019 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN).
  • Sedov, Denis; Yang, Zhirong. (2018) Word Embedding based on Low-Rank Doubly Stochastic Matrix Decomposition. Proceedings of the 25th International Conference on Neural Information Processing (ICONIP).