Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Gundersen, Odd Erik; Lebiere, Christian; Rogova, Galina. (2018) Proceedings of 2018 IEEE International Conference on Cognitive and Computational Aspects of Situation Management. IEEE. 2018. ISBN 978-1-5386-5288-6. IEEE International Inter-Disciplinary Conference on Cognitive Methods in Situation Awareness and Decision Support (digital).
  • Kofod-Pedersen, Anders; Langseth, Helge; Gundersen, Odd Erik. (2009) Proceedings of the First Norwegian Artificial Intelligence Symposium. Tapir Akademisk Forlag. 2009. ISBN 978-82-519-2519-8.