Bakgrunn og aktiviteter

 

KORTFATTET CV – PROF. DR.TECHN. MADS NYGÅRD

 

PERSONLIG INFO

Norsk, Født 1953

Skilt, Ingen Barn

 

UTDANNING

1990   Dr. Techn., IDT / NTH

1982   Dr. Ing. – Kun fagdel, IDB / NTH

1979   Siv. Ing., IDB / NTH

 

FULLTIDS ANSETTELSE

97-       Professor, IDI / NTNU (Kallet til stillingen)

83-97   Forskningsleder / Gruppeleder, Seniorforsker / Forsker, SINTEF (Ulike avdelinger)

79-83   Amanuensis / Stipendiat, IDB / NTH

 

DELTIDS ANSETTELSE

17-       Leder av Forvaltningsutvalget for Siv.ing.utdanningen, NTNU (Medl. av Prorektors Ledergruppe)

13-17   Leder for Eksterne Relasjoner og Samarbeid, IDI / NTNU (Medl. av Instituttleders Ledergruppe)

09-13   Dekan for Sivilingeniørutdanningen, NTNU (Medlem av Rektors Ledergruppe)

97-06   Professor II, IED / UIS (Kallet til stillingen)

94-97   Professor II, IMF / UMB

 

FORSKNINGSTERMIN

14-14   Visiting Professor, Universitetet i Oslo - Oslo, Norge

13-13   Visiting Professor, Danmarks Tekniske Universitet - København, Danmark

07-07   Visiting Professor, Univ. of Oxford - Oxford, England

07-07   Visiting Professor, Univ. of Rome - Rome, Italy

06-06   Visiting Professor, Univ. of Nice - Nice, France

01-01   Visiting Professor, Imperial College - London, England

00-00   Visiting Professor, Univ. of Cape Town - Cape Town, South Africa

 

FORSKNINGSBESØK

07-07   Visiting Professor, Joseph Fourier University - Grenoble, France

07-07   Visiting Professor, Aarhus Universitet - Aarhus, Denmark

06-06   Visiting Professor, Georgia Inst. of Technology - Atlanta, USA

02-03   Visiting Professor, Univ. of Maryland - Maryland College Park, USA

02-03   Visiting Professor, Georgetown University - Washington D.C., USA

 

FULLTIDS UNDP ARBEID

88-88   Visiting Faculty, Asian Inst. of Technology - Bangkok, Thailand

84-84   Visiting Faculty, Beijing Inst. of Software - Beijing, China

 

DELTIDS OECD ARBEID

89-93   Task Force Member, MC5 - Paris, France

 

VIKTIGE NYERE POSISJONER OG ROLLER, 2017 ->:

 

Leder av Forvaltningsutvalget for Siv.ing.-utdanningen (FUS), NTNU (2017 -)

Medlem av Forvaltningsutvalget for Ing.-utdanningen (FUI), NTNU (2017 -)

Medlem av Utdanningsutvalget (UU), NTNU (2017 -)

Medlem av Råd for Samarbeid med Arbeidslivet / Tekn. & Nær. (RSA-TN), NTNU (2017 -)

Medlem av Arbeidsgruppen for Nytt Ex.phil.-emne (EPE), NTNU (2017 -)

Medlem av Arbeidsmiljøutvalget (AMU), IDI / NTNU (2017 -)

 

Styreleder for Univ.- og Høgskolerådets Nasjonale Fagstrat. Enhet for MNT, UHR-MNT (2020 -)

Styremedlem i Univ.- og Høgskolerådets Nasjonale Fagstrat. Enhet for MNT, UHR-MNT (2018 - 2020)

Styreleder for Univ.- og Høgskolerådets Nasjonale Fagorgan for IKT, UHR-NFI (2018 - 2020)

Styreleder for Univ.- og Høgskolerådets Nasjonale Fagråd for IKT, UHR-NFI (2016 - 2018)

Medlem av Univ.- og Høgskolerådets Nasj. Fakultetsmøte for Realfag, UHR-NFMR (2014 - 2018)

 

Styremedlem i U-MULTIRANKs Rådgivende komité (2018 -)

Styremedlem i N5Ts CDIO-råd – Conceive Design Implement Operate (2018 -)

Leder av CESAERs Arbeidsgruppe TF BENCHMARKING (2016 -)

Medlem av CESAERs Arbeidsgruppe SC LEADERSHIP & SUSTAINABILITY (2018 -)

Medlem av SEFIs EEDC-råd – European Engineering Deans Council (2017 -)

Medlem av EU-Kommisjonens Arbeidsgruppe TF MICRO-CREDENTIALS (2020)

 

Leder av det internasj. Evalueringspanelet vedr. Ålborg Universitets Tekniske PhD-skoler (2018)

Medlem av det internasj. Evalueringspanelet vedr. Århus Universitet for AI-DK (2016 - 2018)

 

Hovedleder (General Chair), HPCS-konferansene (2007 - 2019)

Hovedleder (General Chair), ECED-ULD-konferansen (2018)

Leder av Programkomiteen (Program Committee Chair), CTS-konferansene (2009 - 2016)

Medlem av Programkomiteen (Program Committee Member), RCIS-konferansene (2007 - 2019)

 

VIKTIGE EKSTERNE POSISJONER OG ROLLER, 2009 - 2017:

 

Styreleder for Nasjonalt Fagråd for Informatikk, NFI under Univ.- & Høgskolerådet, UHR (2014-2016))

Styreleder for Strategiske Høgskoleprogrammer, SHP under Forskningsrådet, NFR (2012-2016)

Styreleder for Nasjonalt Råd for Teknologi, NRT under Univ.- & Høgskolerådet, UHR (2009-2013)

Styreleder for Universitetssenteret på Kjeller, UNIK (2009-2013)

 

Styremedlem i den nordiske univ.org. NORDTEK (2013)

Utdanningskomitéleder for den nordiske univ.org. Nordic Five Tech, N5T (2010)

Medlem av det internasj. Evalueringspanelet vedr. Danmarks Tekniske Univ. for AI-DK (2013-2014)

 

Visepresident og Styremedlem for den europeiske univ.org. CESAER (2010-2014)

Leder av Arbeidsgruppen TF U-MULTIRANK til CESAER (2010-2016)

Leder av Organisasjonskomitéen WG ECED til CESAER (2011-2017)

 

Leder av Nasjonal Evaluering av Ingeniørutdanningene, UHR/INGEVAL (2016-2017)

Medlem av Univ.- og Høgskolerådets Publiseringsutvalg, UHR/PU (2009-2013)

Medlem av Univ.- og Høgskolerådets Nasj. Fakultetsmøte for Realfag, UHR/NFMR (2009-2013)

Medlem av Kunnskapsdepartementets Nasjonale Forum for Realfag, KD/FRF (2009-2013)

Medlem av Nordisk Evalueringsarbeide vedr. LUB-er ad. Dataingeniørutdan. for NOKUT (2015)

Medlem av Nasjonal Utredningsgruppe vedr. SAK ad. MNT-fag for UHR (2014-2015)

 

Ordfører for Teknisk-naturvitenskapelig forening, TEKNA (2011-2013)

Visepresident for Teknisk-naturvitenskapelig forening, TEKNA (2009-2011)

Leder av Representantskapsmøtets Redaksjonskomité, TEKNA (2017)

Medlem av Nasjonalt IKT-panel, TEKNA (2010-2014)

 

VIKTIGE INTERNE POSISJONER OG ROLLER, 2009 - 2017:

 

Leder av Forvaltningsutvalget for Siv.Ing.-utdanningen ved NTNU, FUS (2009-2013)

Medlem av Utdanningsutvalget ved NTNU, UU (2012-2013)

 

Leder for Eksterne Relasjoner & Samarbeid, IDI / NTNU (2013-2017)

Medlem av Instituttstyret, IDI / NTNU (2013-2017)

Medlem av Næringslivsringstyret, KID / IDI & ITEM (2013-2017)

Medlem av Studieprogramrådet, EMHI / DMF & IME (2013-2017)

Medlem av Studieprogramrådet, LUR / IME & NT (2013-2017)

 

Leder av Arbeidsgruppen for Faglig Integrasjon innen IKT på Nye NTNU (2016)

Medlem av Arbeidsgruppen for Nye Fellesemner på Nye NTNU (2016)

Medlem av Arbeidsgruppene for Faglig Organisering innen IKT & Teknologi på Nye NTNU (2015)

Medlem av Styringsgruppen for Nytt E-læringssystem på Nye NTNU (2013-2017)

 

Leder av Evalueringsgruppen for Studieprogrammet Information Systems ved IDI / IME (2015)

 

VIKTIGE TIDLIGERE EKSTERNE & INTERNE POSISJONER OG ROLLER, -> 2009:

 

Leder, Internasjonal Evaluering av de Danske Informatikk-utdanninger, EVA-DK (2005-2006)

 

Nestleder, Internasjonal Evaluering av de Norske Ingeniør-utdanninger, NOKUT (2007-2008)

 

Nestleder / Medlem av Institusjonsstyret, UNIK (2005-2009)

 

Medlem av Konsernstyret, SINTEF (1989-1993)

 

Medlem av Prosessrådet ved NTNU, PR (2008-2009)

Medlem av Forvaltningsutvalget for Siv.Ing.-utdanningen ved NTNU, FUS (2002-2006)

 

Medlem av Utdanningsutvalget, IME / NTNU (2002-2006)

Leder av Studieprogramrådet, IME-CS / NTNU (2002-2006)

Medlem av Studieprogramrådet, IME-TC / NTNU (2002-2006)

Leder / Medlem av Studieprogramrådet, FIM-CS / NTNU (1997-2002)

Medlem av Studieprogramrådet, FIM-MP / NTNU (1998-2002)

Medlem av Studieprogramrådet, FIM-NT / NTNU (1998-2002)

Medlem av Fakultetsstyret, FIM / NTH (1981-1983)

 

Medlem av Instituttstyret, IDI / NTNU (1999-2005)

Leder / Medlem av Undervisningsutvalget, IDI / NTNU (1998-2006)

Medlem av Undervisningsutvalget, IDB / NTH (1979-1981)

 

Medlem av Hovedstyret, TEKNA (2007-2009)

Medlem av Lønnsstyret, TEKNA (2005-2008)

Nestleder / Medlem av Statsstyret, NIF/TEKNA (2002-2008)

Medlem av Hovedstyret, NIF (1997-1999)

Leder / Nestleder / Medlem av Fagstyret, NIF (1993-1999)

Medlem av Privatstyret, NIF (1990-1993)

Leder / Nestleder / Medlem av Avdelingsstyret, NIF-Trondheim (1992-1997)

Leder / Nestleder / Medlem av Bedriftsstyret, NIF-Sintef (1987-1990)

 

FORSKNINGSAKTIVITETER:

 

SENTRALE VITENSKAPELIGE PUBLIKASJONER / PRESENTASJONER, 1992-2018: 101 - Se Vedl. A1

 

UNDERVISNINGSAKTIVITETER:

 

PhD / MSc Emner: 90

 

VEILEDNINGSAKTIVITETER:

 

PhD Stipendiater - Hovedveileder: 5

PhD Stipendiater - Biveileder: 6

MSc Diplomstudenter: 28

MSc Prosjektstudenter: 36

Student Ekskursjoner: 2

 

VURDERINGSAKTIVITETER:

 

Professor / Førsteamanuensis Ansettelser: 13

PhD Avhandlinger: 8

 

UTFYLLENDE INFO:

 

Internasjonal konferanseartikkelvurdering: Best (2*)

Internasjonal faggruppeevaluering: Eksellent (2002)

Tekna organisasjonsarbeidspris: Hederstegn (2002)

Tekna avdelingsarbeidspris: Hederspris (2011)

 

SPESIELLE OPPGAVER, 1989-2009: Se vedlegg A2

UTVALGTE FORSKNINGSPROSJEKT, 1984-2009: Se vedlegg A3

DIVERSE ARBEID, 1979-2009: Se vedlegg A4

 

TEKNA - AKTIVITETER: Se vedlegg A5

LEDELSE - PRESENTASJON: Se vedlegg A6

KORT - PRESENTASJON: Se vedlegg A7

 

ENGELSK CV: Se alternativt vedlegg A0

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2021

 • Bauer, Ingrid; Nygård, Mads. (2021) Next Generation Metrics – A White Paper by CESAER. 12th LIS Bibliometrics Conference . LISBIB; Bath. 2021-04-28 - 2021-04-28.
 • Nygård, Mads. (2021) How to transform All Our Brilliant Ideas into Sustainable Results. ISCN 2021 - 15th International Sustainable Campus Network Conference . ISCN - International Sustainable Campus Network; Lausanne (Digital). 2021-06-02 - 2021-06-04.

2020

 • Nygård, Mads; Debiais-Sainton, Vanessa. (2020) A European Approach to Micro-Credentials: Output of the Micro-Credential Higher Education Consultation Group. 2020.
 • Nygård, Mads; Thornstrom, Per Eric. (2020) CESAER White Paper: Next Generation Metrics. 2020.

2019

 • Grøm, Audun; Nygård, Mads; Lyng, Reidar; Rosén, Anders. (2019) MAPPING THE CDIO SYLLABUS TO THE UNESCO KEY COMPETENCIES FOR SUSTAINABILITY. Research Reports from Turku University of Applied Sciences.
 • Rosén, Anders; Nygård, Mads. (2019) Mapping the CDIO Syllabus to the UNESCO Key Competencies for Sustainability. 15th Int. CDIO Conference . Aarhus University; Aarhus. 2019-06-25 - 2019-06-27.

2018

2017

 • Grønmo, Sigmund; Nygård, Mads; Fahlen, Vibeke. (2017) Institutionsakkreditering - Aarhus Universitet (AU). 2017.
 • Jakobsen, Mette Mo; Lurås, Inger Johanne; Nygård, Mads. (2017) Evaluation of the Implementation of New Framework Regulations for Engineering Education in Norway. 45th SEFI Conference . SEFI; Azores. 2017-09-18 - 2017-09-21.
 • Müller, Gerhard; Nygård, Mads; Vigild, Martin E. (2017) The Munich Message (TUM-CESAER-SEFI). 2017.
 • Smari, Waleed W.; Diamantini, Claudia; Liu, Frank X.; Nygård, Mads. (2017) Special Issue on Trends and Advances in Collaboration Technologies and Systems (Eds.). Concurrency and Computation. vol. 29 (8).

2016

 • Fox, Geoffrey C.; Nygård, Mads. (2016) Proceedings of the 14th IEEE International Conference on High Performance Computing & Simulation (HPCS 2016). IEEE conference proceedings. 2016. ISBN 978-1-5090-2088-1.
 • Nygård, Mads. (2016) Invited Keynote Speech: U-MULTIRANK: Universities' First Experiences. 35th Conference of Rectors and Presidents of European Universities of Technology . Lodz University of Technology; Lodz. 2016-09-16 - 2016-09-17.
 • Vigild, Martin E; Nygård, Mads; Mitchell, John. (2016) The London Agenda (SEFI-CESAER-UCL). 2016.

2015

 • Midtstraum, Roger; Nygård, Mads; Stokke, Bjørn Torger. (2015) NTNUs teknologiutdanninger 1993-2014 - Utdanningsledelse i et 20-årsperspektiv (Presentasjon & Artikkel i Konferanse-proceedings). MNT Konferansen 2015: Teach Less - Learn More . UHR; Bergen. 2015-03-18 - 2015-03-19.
 • Nygård, Mads. (2015) Rankings of Engineering Institutions – the Way they are, and the Way they should be. IREG Forum - Rankings by Subject . IREG; Aalborg. 2015-06-11 - 2015-06-12.
 • Nygård, Mads; Engwall, Olov; Haugen, Helen Sofie. (2015) Kartlegging av læringsutbyttebeskrivelser - Evaluering av læringsutbyttebekrivelser innen datafag. 2015.
 • Smari, Waleed W.; Fox, Geoffrey C.; Nygård, Mads. (2015) Proceedings of The 2015 International Conference on Collaboration Technologies and Systems : CTS 2015 : June 1-5, 2015. IEEE. 2015. ISBN 978-1-4673-7649-5.

2014

 • Nygård, Mads. (2014) Hvordan lage gode, fremtidsrettete kaffemaskiner ut av dagens ungdom ? Eller hvordan utdanner NTNU sine Siv.ing.-kandidater ? Og hvorfor gjør NTNU det slik de gjør? (Invitert foredrag på UIO). UIO Ledelsesmøte . UIO; Oslo. 2014-04-01 - 2014-04-01.
 • Palmer, Alice; Nygård, Mads; Fahlen, Vibeke. (2014) Institutionsakkreditering - Danmarks Tekniske Universitet (DTU). 2014.
 • Smari, Waleed W.; Fox, Geoffrey C.; Nygård, Mads. (2014) Proceedings of The 2014 International Conference on Collaboration Technologies and Systems : CTS 2014 : May 19-23, 2014. IEEE. 2014. ISBN 978-1-4799-5157-4.

2013

2012

2011

2010

2009

 • Ma, Jianqiang; Abie, Habtamu; Skramstad, Torbjørn; Nygård, Mads. (2009) Requirements for Evidential Value for the Assessment of the Trustworthiness of Digital Records over Time. Proceeding of IEEE Symposium on Trust, Security, and Privacy for Pervasive Applications (TSP) 2009, in conjunction with the 6th IEEE International Conference on Mobile Ad Hoc and Sensor Systems (MASS) 2009.

2008

 • Tøssebro, Erlend; Nygård, Mads. (2008) Computing the Probabilities of Operations in Vector Models for Uncertain Spatial Data. Proceedings of the 4th International Conference on Signal Image Technology & Internet Based Systems.
 • Le, Hien Nam; Nygård, Mads. (2008) A Transaction Framework for Mobile Data Sharing Services. Mobile Ubiquitous Computing, Systems, Services and Technologies - UBICOMM '08. International Conference, proceedings.
 • Nygård, Mads; Tøssebro, Erlend. (2008) Representing Uncertainty in Spatial Databases. Proceedings of the 2008 International Conference on High Performance Computing & Simulation (HPCS 2008).
 • Tøssebro, Erlend; Nygård, Mads. (2008) Computing the Probabilities of Operations in Vector Models for Uncertain Spatial Data. Proceedings of the 4th International Conference on Signal ImageTechnology and Internet Based Systems.
 • Tøssebro, Erlend; Nygård, Mads. (2008) Representing Uncertainty in Spatial Databases. 6th Internat. Conference on High Performance Computing and Simulation ; Nicosia ¿ Cyprus. 2008-06-03 - 2008-06-06.
 • Wang, Alf Inge; Sørensen, Carl-Fredrik; Le, Hien Nam; Ramampiaro, Heri; Nygård, Mads; Conradi, Reidar. (2008) From Scenarios to Requirements in Mobile Client-Server Systems. Designing Software-Intensive Systems: Methods and Principles.

2007

 • Le, Hien Nam; Nygård, Mads. (2007) A Mobile Database Sharing Protocol to Increase Data Availability in Mobile Environments. Lecture Notes in Computer Science (LNCS). vol. 4537.
 • Le, Hien Nam; Nygård, Mads. (2007) A Transaction Model for Supporting Mobile Collaborative Works. Proceedings of the 2007 International Symposium on Collaborative Technologies and Systems.
 • Nygård, Mads. (2007) Peer-to-peer Technology: Where Is It Heading?. Proceedings of the Sixteenth IEEE International Workshops on Enabling Technologies: Infrastructure for Collaborative Enterprises.

2006

2005

2004

 • Hien, Nam le; Nygård, Mads; Ramampiaro, Herindrasana. (2004) A Locking Model for Mobile Databases in Mobile Environments. IASTED International Conference. Applied Informatics. Proceedings.
 • Ramampiaro, Herindrasana; Nygård, Mads. (2004) CAGISTrans: Providing Adaptable Transactional Support for Cooperative Work - An Extended Treatment. Information Technology and Management. vol. 05 (1/2).
 • Bagchi, Susmit; Nygård, Mads. (2004) A fuzzy adaptive algorithm for fine grained cache paging. Lecture Notes in Computer Science (LNCS). vol. 3199.
 • Tøssebro, Erlend; Nygård, Mads. (2004) A Discrete Model for Topological Relationships between Uncertain Spatial Objects. 11th International Symposium on Spatial Data Handling ; Leicester, Storbritannia. 2004-08-23 - 2004-08-23.
 • Tøssebro, Erlend; Nygård, Mads. (2004) Computing Probabilities or Fuzzy Set Values in Vector Models for Uncertain Data. Third International Conference on Geographical Information Science ; University of Maryland Conference Center, Adelphi, Maryland, USA. 2004-10-20 - 2004-10-23.

2003

 • Tøssebro, Erlend; Nygård, Mads. (2003) A Medium Complexity Discrete Model for Uncertain Spatial Data. Seventh International Database Engineering and Applications Symposium (IDEAS) . [Mangler data]; Hong Kong SAR, Kina. 2003-07-18.
 • Tøssebro, Erlend; Nygård, Mads. (2003) Storing Spatial Data with Temporal Uncertainty. Second IASTED International Conference on Information and Knowledge Sharing . [Mangler data]; Scottsdale, Arizona, USA. 2003-11-19.

2002

 • Ramampiaro, Herindrasana; Nygård, Mads. (2002) Supporting customisable transactions for cooperative work: An experience paper. 2002 Western Multi conference (WMC 02) � Collaborative Technologies Symposium 2002 (CTS 02) . [Mangler data]; San Antonio, Texas USA. 2002-01-31.
 • Sørensen, Carl-Fredrik; Wang, Alf Inge; Hien, Nam le; Ramampiaro, Herindrasana; Nygård, Mads; Conradi, Reidar. (2002) The MOWAHS Characterisation Framework for Mobile Work. IASTED International Conference on Applied Informatics (AI'2002), . [Mangler data]; Innsbruck, Østerrike. 2002-02-21.
 • Tøssebro, Erlend; Nygård, Mads. (2002) Abstract and Discrete Models for Uncertain Spatiotemporal Data. 14th International Conference on Scientific and Statistical Database Management . [Mangler data]; Edinburgh, Storbritannia. 2002-07-26.
 • Tøssebro, Erlend; Nygård, Mads. (2002) An Advanced Discrete Model for Uncertain Spatial Data. The Third International Conference on Web-Age Information Management . [Mangler data]; Beijing, Kina. 2002-08-13.
 • Tøssebro, Erlend; Nygård, Mads. (2002) Uncertainty in Spatiotemporal Databases. Second Biennial International Conference on Advances in Information Systems . [Mangler data]; Izmir, Tyrkia. 2002-10-25.

2001

 • Ramampiaro, Herindrasana; Nygård, Mads. (2001) CAGISTrans: A Transactional Framework for Cooperative Work. International Conference on Parallel and Distributed Computing Systems (PDCS2001) . [Mangler data]; Dallas, USA. 2001-08-10.
 • Ramampiaro, Herindrasana; Nygård, Mads. (2001) CAGISTrans: Providing adaptable transactional support for cooperative work. 6th INFORMS Conference on Information Systems and Technology (CIST-2001) . INFORMS; Miami. 2001-11-04.
 • Tøssebro, Erlend; Nygård, Mads. (2001) Modelling Uncertainty in Spatial and Spatiotemporal Databases. Invited Talk - WIM’01 Wireless Information Management ; Aalborg. 2001-01-01.

2000

 • Nygård, Mads. (2000) In Search of Transactional Quarks. Invited Talk - Department of Computer Science, University of Cape Town ; Cape Town. 2000-01-01.
 • Nygård, Mads. (2000) Theoretical and Applied Mathematics - A Computer Science Viewpoint. Invited Talk – In Proc. 1st Nordic Workshop on Mathematics Education for MSc Students ; Trondheim. 2000-01-01.

1999

 • Ramampiaro, Herindrasana; Nygård, Mads. (1999) Cooperative database system: A constructive review of cooperative transaction models. 1999 International Symposium on Database Applications in Non-Traditional Environments(DANTE '99) . [Mangler data]; Kyoto, Japan, 28.-30. november 1999.

1998

 • Nygård, Mads. (1998) The TRENDS Research Project - Report from the External Reviews. 1998.

1997

 • Nygård, Mads. (1997) Stepwisly Committing Transactions: How to Manage their Termination in Distributed Databases. Invited Talk - Department of Computer and Information Science, Norwegian University of Science and Technology ; Trondheim. 1997-01-01.

1996

 • Goebel, Vera; Nygård, Mads. (1996) OMODIS - Object-Oriented Modelling and Database Support for Distributed Multimedia Systems. In Proc. NIK’96: 9th Norwegian Informatics Conference ; Alta. 1996-01-01.

1995

 • Aamodt, Agnar; Nygård, Mads. (1995) Different Roles and Mutual Dependencies of Data, Information, and Knowledge - an AI perspective on their integration. Data & Knowledge Engineering.
 • Gaarder Andersen, Bente; Nygård, Mads. (1995) RTI / ITS in Integrated Operation - Norway’s Regional Road Traffic Centres. In Proc. IEEE VNIS ’95: 6th Internat. Conference on Vehicle Navigation & Information Systems ; Seattle. 1995-01-01.
 • Nygård, Mads. (1995) Tailor-Made Concurrency Control - Distributed Transactions As A Case. AJIS. Australian Journal of Information Systems. vol. 3 (1).

1994

 • Nygård, Mads. (1994) Concurrency Control and Distributed Transactions: An Efficient Approach. In Proc. SCCC ’94: 14th Internat. Conference of the Chilean Computer Science Society ; Coception. 1994-01-01.
 • Nygård, Mads. (1994) Partial Recoverability with Distributed Transactions. In Proc. IEEE IPCCC’94: 1994 Internat. Phoenix Conference on Computers and Communications ; Phoenix. 1994-01-01.
 • Nygård, Mads. (1994) Recovery of Distributed Transactions: A Flexible Approach. In Proc. SCCC ’94: 14th Internat. Conference of the Chilean Computer Science Society ; Conception. 1994-01-01.
 • Nygård, Mads. (1994) Reflections on State-of-the-Art within RTI / IVHS. In Proc. IEEE VNIS ’94: 5th Internat. Conference on Vehicle Navigation & Information Systems ; Tokyo. 1994-01-01.
 • Nygård, Mads. (1994) Tailor-Made Concurrency Control with Specialized Distributed Transactions. In Proc. ACIS’94: 5th Australasian Conference on Information Systems ; Melbourne. 1994-01-01.

1993

 • Nygård, Mads. (1993) Article-Acquisition: A Scenario for Non-Serializability in a Distributed Database. In Proc. PARLE ’93: 1993 Parallel Architectures and Languages Europe Conference ; Munich. 1993-01-01.
 • Nygård, Mads. (1993) BINMOD: A Model for Non-Serializability in Distributed Databases. BNCOD 11: 11th British National Conference on Databases ; Stoke. 1993-01-01.
 • Nygård, Mads. (1993) Distributed Databases - Limitations and Possibilities. Invited Talk - IFIP TC6’93 Internat. Symposium on Network Information Processing Systems ; Sofia. 1993-01-01.
 • Nygård, Mads. (1993) Multi-Criteria: Degrees of Recoverability in Distributed Databases. In Proc. PARLE ’93: 1993 Parallel Architectures and Languages Europe Conference ; Munich. 1993-01-01.
 • Nygård, Mads. (1993) Relaxed Criteria for Concurrency Control in Distributed Databases. In Proc. IFIP TC6’93 Internat. Symposium on Network Information Processing Systems ; Sofia. 1993-01-01.
 • Nygård, Mads. (1993) Sensible Variants of Non-Serializability in Replicated Distributed Databases. In Proc. IFIP TC6’93 Internat. Symposium on Network Information Processing Systems ; Sofia. 1993-01-01.
 • Nygård, Mads. (1993) VARCRIT: Degrees of Serializability in Replicated Distributed Databases. BNCOD 11: 11th British National Conference on Databases ; Stoke. 1993-01-01.
 • Nygård, Mads; Aamodt, Agnar. (1993) Road Transport Informatics: Conceptual Framework and Technological Components. In Proc. IEEE VNIS ’93: 4th Internat. Conference on Vehicle Navigation & Information Systems ; Ottawa. 1993-01-01.

1992

 • Mammano, Frank; Nygård, Mads. (1992) Intelligent Vehicle Highway Systems - Practical Evaluation. 1992.
 • Nygård, Mads. (1992) Automatic Traffic Control in Norway - Functional and Political Issues. In Proc. IEEE VNIS ’92: 3rd Internat. Conference on Vehicle Navigation & Information Systems ; Oslo. 1992-01-01.
 • Rumar, Kåre; Nygård, Mads. (1992) Intelligent Vehicle Highway Systems - Theoretical Study. 1992.