Informasjonssystmer og systemutvikling

Forskningsgruppe

Informasjonssystmer og systemutvikling

Vår forskning fokuserer på: informasjonssystemers bruk og utvikling, programvareinnovasjon, modellering av informasjonssystemer og programvare, semantiske teknologier, IKT og læring, helseinformatikk, samhandlingsteknologier, menneske-maskininteraksjon, og IKT i offentlig sektor.

Lær mer om vår forskning

Ansattliste

Informasjonssystemer og systemutvikling (ISSE)