Anvendt informasjonsteknologi

Forskningsgruppe

Anvendt informasjonsteknologi

Vår forskningsaktivitet er fokusert på: bevegelsesfangst og analyse av bevegelse, utvikling av bevegelsesfangst-systemer, virtuell virklighet (VR), anvendt kunstig intelligens (AI), digital bildebehandling og grafikk, teknologi for å understøtte læring og innovative læringsmetoder, samt digital samhandling og forretningsutvikling.

Lær mer om vår forskning.


Ansattliste