Bakgrunn og aktiviteter

Kunstig IntelligensForskningsområde

Jeg jobber med systemer som skal hjelpe mennesker med å ta vanskelige beslutninger, spesielt i situasjoner der beslutningene skal tas basert på delvis manglende eller usikker informasjon. Konkret er jeg interessert i 

  • Probabilistiske grafiske modeller, spesielt Bayesianske nett
  • Beslutningsstøtte-systemer
  • Bayesianske metoder
  • Maskinlæring
  • Kunstig intelligens (AI)

Forskningsgruppe:  Intelligente systemer

Personlig hjemmeside: www.idi.ntnu.no/~helgel/

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

2019

2018

2017

2016

  • Masegosa, Andres R.; Martinez, Ana M.; Langseth, Helge; Nielsen, Thomas D.; Salmeron, Antonio; Ramos-López, Dario; Madsen, Anders L.. (2016) d-VMP: Distributed Variational Message Passing. Journal of machine learning research. vol. 55.
  • Ramos-López, Dario; Salmeron, Antonio; Rumi, Rafael; Martinez, Ana M.; Nielsen, Thomas D.; Masegosa, Andres R.; Langseth, Helge; Madsen, Anders L.. (2016) Scalable MAP inference in Bayesian networks based on a Map-Reduce approach. Journal of machine learning research. vol. 52.
  • Salmerón, Antonio; Madsen, Anders L.; Jensen, Frank; Langseth, Helge; Nielsen, Thomas D.; Ramos-López, Dario; Martínez, Ana M.; Masegosa, Andres R.. (2016) Parallel filter-based feature selection based on balanced incomplete block designs. Frontiers in Artificial Intelligence and Applications. vol. 285.

2015