Bakgrunn og aktiviteter

Jon Atle Gulla er direktør for Norsk forskningssenter for AI-innovasjon (NorwAI). Dette er et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) som utvikler nye teknologier for vellykket og ansvarlig utnyttelse av datadrevet kunstig intelligens i industrielle innovasjoner.  NorwAI er støttet av Norges forskningsråd, tre universiteter, to forskningsinstitutter og 11 selskaper. 

Jon Atle Gulla er professor ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim.  Han var instituttleder ved Institutt for datateknologi og informatikk 2010—2012 og nestleder 2009-2010 og 2012-2013.  Gulla har en MSc (1988) og en PhD (1993) i datateknologi fra Norges tekniske høgskole (NTH). Han har en MSc i lingvistikk fra Universitetet i Trondheim (1995) og en MSc i ledelse (Sloan fellowship) fra London Business School (2003). Han er medlem av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab.

Gullas forskning sentrerer seg rundt Semantikk og Språkteknologi, samt anvendelser av disse teknologiene i anbefalingssystemer, informasjonsgjenfinning og tekstanalyse. Han er aktiv innenfor Digitalisering og AI-basert innovasjon og entreprenørskap, der han rådgir industrien om bruk av kunstig intelligens og utforsker nye forretningsmuligheter i startup-selskaper.

Gulla har nærmere 150 internasjonale publikasjoner og har veiledet rundt 70 MSc-studenter, 30 PhD-studenter og 10 post doc-er.  Han har fungert som opponent/administrator for flere PhD-forsvar og er en hyppig invitert taler på både industrielle og akademiske arrangementer.  Gulla er en reviewer for mange internasjonale journaler, som Data & Knowledge Engineering, Information Processing and Management og AI Magazine, og for internasjonale konferanser som ACL, EKAW og ECIL.  Han er også med-grunnlegger og general chair av den årlige workshopen på News Recommendation and Analytics (INRA) og det årlige Big Data Symposium (NOBIDS).

Utvalgte forskningsprosjekter:

  • Big Data & Machine Learning med DNB:  AI-teknikker for konversasjonssystemer, deteksjon av hvitvaskingsforsøk og transaksjonsanalyse i finans.
  • RecTech (BIA): AI-drevet nyhetsanbefaling for Adresseavisen og Cxense/Piano.
  • Trondheim Analytica (NTNU Digital Transformation program): Multi-disiplinær forskning på analyse av politiske tekster og innhold på sosiale medier.
  • Contextual (FORNY): Kommersialisering av forskning på AI-basert sanntidsanalyse av selskaper i nyhetsbildet.

Underviste emner:

Innovasjon & Entreprenørskap

Gulla har flere års erfaring fra lederposisjoner i industrien og er mye brukt som rådgiver for kunstig intelligens i industrien og kommersialisering av ny AI-forskning. Han har tatt del i fire høyteknologiske startup-selskaper:

  • Fast Search & Transfer: Tidlig fase-manager/direktør for tysk datterbedrift. Storskala søkemaskiner på internett og søkeløsninger for bedriftsmarkedet. Etablert i 1997, kjøpt opp av Microsoft i 2008 for USD 1.3 milliarder.
  • LingIT: Med-grunnlegger. Stavekontrollsystemer, spørresystemer og annen lingvistisk programvare. Etablert i 2001, kjøpt opp av Verdane Capital i 2017.
  • Businesscape:  Med-grunnlegger. Automatisk analyse av forretningsprosesser. Etablert i 2004, avviklet i 2016.
  • Mito.ai/Strise.ai:  Med-grunnlegger.  Sanntidsanalyse av nyheter og selskaper.  Etablert i 2016, exit i 2017.

Gulla Gaard

Jon Atle Gulla er eier av Gulla Gaard, et velkjent, tradisjonelt, engelsk fiskepensjonat ved en av de beste lakseelvene i Norge, Surna. Blant sportsfiskerne på Gulla siden 1872 finner vi ministre, diplomater og velstående forretningsmenn fra hele verden, samt Kong Haakon VII i 1931. Hele historien til Gulla Gaard er diskutert i boka “Portvin og laks på Gulla Gaard” , skrevet av Jon Atle Gulla i 2006.

I media

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner