Om oss

Institutt for datateknologi og informatikk

Om oss

Institutt for datateknologi og informatikk har omlag 340 tilsette innan vitskapelege og teknisk/administrative stillingar. Våre tilsette er lokalisert på to campusar; Trondheim og Gjøvik. 

Vi har eit breitt spekter av fagfolk frå ulike IT-fagfelt. Det gir oss eit unikt utgangspunkt for  tverrfagleg forsking.


Instituttleiinga

Instituttleiinga

Den daglege drifta av instituttet er leia av instituttleiinga:

Råd og utval

 

Råd og utval

Våre råd og utval ved Institutt for datateknologi og informatikk:


Vår visjon og stragegi

Visjon

IT-kunnskap for ei smartare og tryggare verd.

Forskningsområde


Forskningsområde

Sentrale forskningsområde ved IDI er datateknologi, informatikk, kunstig intelligens, big data, fargeteknologi, databasar, søk, interaksjonsdesign, programvareutvikling, autonome system, datasyn, visualisering, samt medisinsk teknologi. 

Forskningsområda er både eksperimentelt og teoretisk retta. Eit studium ved instituttet gir derfor eit solid fundament for vidare utvikling og karriere innan ei rekke ulike område. 

Forsknings- og undervisningsansvaret er fordelt på faggruppene våre


Arbeidslivsnettverket KID

KiD logo

Samarbeid med arbeidslivet

KiD-nettverket er eit samarbeidsforum for næringslivet, Institutt for datateknologi og informatikk og Institutt for informasjonssikkerheit og kommunikasjonsteknologi. Nettverket består av bedrifter og organisasjonar som driv med dateteknologi, informatikk, kommunikasjonsteknologi og informasjonssikkerheit. 

Gjennom nettverket skapar vi ein møteplass kor studentane, næringslivet og institutta møter kvarandre for å utveksle informasjon og meiningar.  

person-portlet

Kontakt ossBesøk oss – Gløshaugen

Besøk oss – Trondheim

Kart Gløshaugen

Besøks- og leveringsadresse

IT-bygget 
Sem Sælandsvei 9
Gløshaugen
7034 Trondheim

Postadresse

NTNU
Institutt for datateknologi og informatikk
7491 Trondheim

Besøk oss – Gjøvik

Besøk oss – Gjøvik

Kart Gløshaugen

Besøks- og leveringsadresse

Bygg A
Teknologivegen 22
2815 Gjøvik

Postadresse

NTNU
Institutt for datateknologi og informatikk
Postboks 191
2815 Gjøvik