Bakgrunn og aktiviteter

Professor i informatikk og kunstig intelligens.  

På forskningstermin i studieåret 2017-2018.

Forskningsområde

Hoved-forskningsområdet er kunstig intelligens, og spesielt metoder for data-analyse og erfaringsbasert støtte til folks problemløsing og læring.  Spesielle områder er:

 • Metoder som fanger opp og gjenbruker menneskelig erfaringer,
  og spesielt case-basert resonnering
 • Maskinlæring og dataanalyse
 • Kunnskapsmodellering og -representasjon
 • Kognisjonsvitenskap
 • Beslutningsstøtte-systemer

Anvendelsesområder i fokus inkluderer medisin og helse, fiskeoppdrett, petroleumsteknologi, trafikk og transport.

Forskningsgruppe: Data and Artificial Intelligence

Mer informasjonwww.idi.ntnu.no/~agnar

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Shi, Zhongzhi; Vadera, Sunil; Aamodt, Agnar; Leake, David. (2010) Intelligent Information Processing V. Springer. 2010. ISBN 3-642-16326-2. IFIP Advances in Information and Communication Technology (340).
 • Aamodt, Agnar; Komorowski, Jan. (1995) SCAI'95: Fifth Scandinavian Conference on Artificial Intelligence. 1995. ISBN 90-5199-221-1. Frontiers in Artificial Intelligence and Applications (Volume 28).
 • Aamodt, Agnar; Veloso, Manuela. (1995) Case-Based Reasoning Research and Development, First International Conference on Case-Based Reasoning, ICCBR-95. Springer. 1995. Lecture Notes in Computer Science (Vol. 1010).

Andre

 • Aamodt, Agnar; Skalle, Pål; Gundersen, Odd Erik; Sørmo, Frode; Solstad, Jørgen. (2009) A method and system for monitoring a drilling operation (Patent).