Bakgrunn og aktiviteter

Professor Emeritus i informatikk og kunstig intelligens.
Tilknyttet Norwegian Open AI Lab.

Forskningsområde

Hoved-forskningsområdet er kunstig intelligens, og spesielt metoder for data-analyse og erfaringsbasert støtte til folks problemløsing og læring.  Spesielle områder er:

  • Metoder som fanger opp og gjenbruker menneskelig erfaringer,
    og spesielt case-basert resonnering kombinert med generell kunnskap
  • Maskinlæring og dataanalyse
  • Kunnskapsmodellering og -representasjon
  • Kognisjonsvitenskap
  • Beslutningsstøtte-systemer

Anvendelsesområder i fokus inkluderer medisin og helse, fiskeoppdrett, petroleumsteknologi, søk og redning.

Forskningsgruppe: Data and Artificial Intelligence

Mer informasjonwww.idi.ntnu.no/~agnar

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner