Institutt for datateknologi og informatikk

Studier

Illustration photo

Vår forskningsbaserte undervisningen spenner over alt fra grunnleggende innføringskurs i generell IT og programmering på bachelornivå, til avanserte emner på master- og doktorgradsnivå.

Vi tilbyr undervisning på alle våre tre campuser

  • Gløshaugen – Trondheim
  • Kalvskinnet – Trondheim
  • Gjøvik 
SFU logo

Senter for fremragende utdanning (SFU)

Status som SFU tildeles miljøer som allerede kan oppvise fremragende kvalitet og innovativ praksis i utdanningen, og som har gode planer for videreutvikling og innovasjon. Et viktig krav til sentrene er formidling av oppnådde resultater og kunnskapsspredning.

Studieprogram

For søkere fra videregående skole
Studieprogram Grad År Campus
Dataingeniør Bachelor / ingeniør 3 Trondheim, Gjøvik
Datateknologi Master / sivilingeniør 5 Trondheim
Digital forretningsutvikling Bachelor 3 Trondheim
Digital infrastruktur og cybersikkerhet Bachelor 3 Trondheim
Informatikk Bachelor 3 Trondheim
Informasjonsbehandling Bachelor 3 Nettstudium
Programmering Bachelor 3 Gjøvik

 

For søkere med bachelorgrad
Studieprogram Grad År Campus
Applied Computer Science Master 2 Gjøvik
Colour in Science and Industry (COSI) Master / Erasmus Mundus 2 Gjøvik
Datateknologi Master / sivilingeniør 2 Trondheim
Digital samhandling Master 2 Trondheim
Informatikk Master 2 Trondheim

 

For søkere med mastergrad
Studieprogram Grad År Campus
Datateknologi og informatikk Ph.d. 3 Trondheim, Gjøvik

 

Etter- og videreutdanning

Emner

Emner i relaterte studieprogram

Vi bidrar også med emner og kompetanse til andre studieprogram ved NTNU.


Kontakt

Geir Over RosvoldGeir Ove Rosvold 
Leder av Undervisningsutvalget

 

Studieveiledere

Bachelor og master 

Berit HellanKristin S. Karlsen
Ingrid Island. Portrett. FotoPål Risan

Studieveilederne kan du kontakte på studier@idi.ntnu.no.

Ph.d. – Trondheim

Randi HolvikRandi Holvik

Bachelor – Gjøvik

Tonje Strøm Trønnes Tonje Strøm Trønnes

Master – Gjøvik

Hilde Bakke Hilde Bakke

Ph.d. – Gjøvik

  Urszula Nowostawska

 

Studentorganisasjoner

Linjeforeninger – Gløshaugen

  • Abakus – Datateknologi
  • Online – Informatikk
  • Tihlde – linjeforeningen for IT-studier

Jenteprosjekt – Gløshaugen

Kreativt verksted – Gløshaugen

Linjeforening – Gjøvik

  • Login – linjeforeningen for IT-studier

Alle campuser

Infrastruktur

Infrastruktur som brukes til rekruttering, formidling og undervisning: