Studium

Institutt for datateknologi og informatikk

Studium

Illustration photo

Den forskingsbaserte undervisninga vår spenner frå grunnleggande innføringskurs i generell IT og programmering på bachelornivå, til avanserte emne på master- og doktorgradsnivå. 

Vi tilbyr undervisning på to campusar:

  • Trondheim
  • Gjøvik 

Studier Studieprogram

Studieprogram

For søkarar frå vidaregåande skole
Studieprogram Grad År Campus
Dataingeniør Bachelor / ingeniør 3 Trondheim, Gjøvik
Datateknologi Master / sivilingeniør 5 Trondheim
Digital forretningsutvikling Bachelor 3 Trondheim
Digital infrastruktur og cybersikkerhet Bachelor 3 Trondheim, Gjøvik
Informatikk Bachelor 3 Trondheim
Informasjonsbehandling Bachelor 3 Nettstudium
Programmering Bachelor 3 Gjøvik

 

For søkarar med bachelorgrad
Studieprogram Grad År Campus
Applied Computer Science Master 2 Gjøvik
Computational Colour and Spectral Imaging Master / Erasmus Mundus 2 Gjøvik
Datateknologi Master / sivilingeniør 2 Trondheim
Digital transformasjon Master 2 Trondheim
Informatics Master 2 Trondheim

 

For søkarar med mastergrad
Studieprogram Grad År Campus
Datateknologi og informatikk Ph.d. 3 Trondheim, Gjøvik

 

Etter og vidareutdanning

Etter- og vidareutdanning

Emne

Emne i relaterte studieprogram

Vi bidrar også med emne og kompetanse til andre studieprogram ved NTNU.


KRYSSPUB – Allerede student?

Senter for fremragende utdanning

logo SFU

Senter for framifrå utdanning (SFU)

Status som SFU går til dei miljøa som kan vise til framifrå kvalitet og innovativ praksis i utdanninga, og som har gode planar for vidareutvikling og innovasjon. Eit viktig krav til sentera er formidling av oppnådde resultat og spreiing av kunnskap.

Studierettleiarar

Studierettleiarar

Bachelor og master – Trondheim

Portrett Berit Hellan. FotoPortrett Unni Kringtrø Eide. FotoPortrett Kristin S. Karlsen. FotoPortrett Pia Greger-Nilsen. Foto
Ingrid Island. Portrett. FotoJulie Takacs. Portrett. FotoSuzan Bulduk. Portrett. FotoPortrett Laila Nordli. Foto

Studierettleiarar kan du kontakte på studier@idi.ntnu.no.

Ph.d. – Trondheim

Portrett Eva Ose Askvik. Foto Eva Ose Askvik

Bachelor – Gjøvik

Foto. Marianne ØgaardFoto. Ine Gulbrandsen

Marianne Øgaard og Ine Gulbrandsen

Master – Gjøvik

 Katrine Moe

Ph.d. – Gjøvik

Urszula Nowostawska. Portrett. Foto

Urszula Nowostawska og Ine Gulbrandsen

Studentorganisasjonar

Studentorganisasjonar

Linjeforeiningar – Gløshaugen

  • Abakus – Datateknologi
  • Online – Informatikk
  • TIHLDE – linjeforeninga for IT-studium

Jenteprosjekt – Gløshaugen

Kreativ verkstad – Gløshaugen

Linjeforeining – Gjøvik

  • Login – linjeforeininga for IT-studium

Alle campusar

Studier Infrastruktur

Infrastruktur

Infrastruktur som blir bruka til rekruttering, formidling og undervisning: