Bakgrunn og aktiviteter

Rudolf Mester har ledet Visual Sensorics and Information Processing Lab ved Goethe University, Frankfurt, siden 2004.
 
Siden oktober 2018 har han vært hos NTNU på Institutt for Datateknologi og Informatikk (IDI) som professor (DNV GL legatprofessorat) og medlem av Norwegian Open AI Lab.
 
Tidligere har han ledet forskningsinitiativer og prosjekter innen intelligent visual vehicle sensorics, applikasjoner av AI i mobile systemer, visual surround sensing for autonom kjøring, og maskinlæring for ‘trenbare kjøretøy’ og kjøretøykontroll.
Foruten disse applikasjonsorienterte emnene, utfører han grunnleggende forskning innen ytelsesanalyse av AI-metoder, kvalitetssikring av maskinlæringsalgoritmer, og innen de fundamentale perception og planleggings algoritmene for kjøretøy som bygger på estimasjonsteori, kontrollteori og maskinlæring.
 
På NTNU fokuserer Rudolf Mester på ytelse, tillitskvantifisering og kvalitetssikring av AI/maskinlærings-metoder.
Han er fokusert på klassiske og ML-baserte perception metoder for intelligente maskiner og autonome systemer, både på vei, under vann, og i luft.
 
Støtten fra DNV GL for dette legatprofessoratet er i godt samarbeid, annerkjent og verdsatt.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

2021

  • Teigen, Andreas Langeland; Saad, Aya; Stahl, Annette; Mester, Rudolf. (2021) Few-Shot Open World Learner. IFAC-PapersOnLine.
  • Zwilgmeyer, Peder Georg Olofsson; Yip, Mauhing; Teigen, Andreas Langeland; Mester, Rudolf; Stahl, Annette. (2021) The VAROS Synthetic Underwater Data Set: Towards realistic multi-sensor underwater data with ground truth. IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV).
  • Hukkelås, Håkon; Mester, Rudolf; Lindseth, Frank. (2021) Image Inpainting with Learnable Feature Imputation. Pattern Recognition, 42nd DAGM German Conference.
  • Namazi, Elnaz; Mester, Rudolf; Lu, Chaoru; Log, Markus Metallinos; Li, Jingyue. (2021) Improving Vehicle Localization with Two Low-Cost GPS Receivers. Innovations in Smart Cities Applications.
  • Namazi, Elnaz; Mester, Rudolf; Lu, Chaoru; Li, Jingyue. (2021) Geolocation estimation of target vehicles using neural network-based image processing and geometric computations. 2021.

2020

2019

2018

  • Fanani, Nolang; Ochs, Matthias; Stürck, Alina; Mester, Rudolf. (2018) CNN-based multi-frame IMO detection from a monocular camera. IEEE conference proceedings. 2018. ISBN 978-1-5386-4452-2.
  • Ochs, Matthias; Bradler, Henry; Mester, Rudolf. (2018) Spatio-Temporal Depth Interpolation (STDI). IEEE conference proceedings. 2018. ISBN 978-1-5386-4452-2.