Bakgrunn og aktiviteter

Pinar's hoved forskningsområde er kunstig intelligens men hun gjør tverrfagligforskning som kombinerer kunstig intelligens med kognisjonsvitenskap. Hennes forskningsaktiviteter ligger innen kunnskapsrepresentasjon og modellering, case-basert reasonnering, multiagent systemer, og nylig tekst datagruvedrift/informasjon ekstrahering. Den siste er spesilet i forbindelse  med scientific discovery innen klimavitenskap. 

Pinar foreleser og har ansvar for disse fagene: Introduksjon til Kunstig Intelligens, Distribuert kunstig intelligens og multiagent systemer, og Kontekst sensitiv systemer.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner