Bakgrunn og aktiviteter

Min primærer stilling er som vicedirektør ved Alexandra Insituttet. Min doktorgrad er i kunstig intelligens fra NTNU hvor jeg også er ansat om professor II. Mine forskningsinteresser er kundskabsintensiv case-based reasoning, cognitiv science og intelligentesystem generelt.

I min II'er stilling fokuserer jeg på anvendt kunstig intelligens.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner