Bakgrunn og aktiviteter

Professor ved NTNU/IDI siden aug 2001 innen distribuerte systemer med fokus på databaser og søkemotorer. Tidligere ansatt i Clustra som utviklet høytilgjengelige, skalerbare sanntidsdatabaser. I årene 2007-14 jobbet jeg på SFIen iAD - information access disruptions, hvor Microsoft var senterleder. Her jobbet vi med neste generasjonsøkemotorer, hvor fokus hos oss ved NTNU var på skalerbare indekser og strukturerte queries. Forskningsfokus for tiden er håndtering av store mengder data (velocity). 

Jeg er med i SFUen Excited i årene 2022-2026.

Mine undervisningsfag ved NTNU er de følgende:

TDT4145 Datamodellering og databasesystemer

TDT4225 Store, distribuerte datamengder

TDT02 Avanserte, distribuerte systemer

I perioden 2017-25: Studieprogramleder for Bachelor i informatikk (BIT).

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Hasibi, Faegheh; Balog, Krisztian; Bratsberg, Svein Erik. (2017) Dynamic Factual Summaries for Entity Cards. Proceedings of the 40th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval.
  • Hasibi, Faegheh; Nikolaev, Fedor; Xiong, Chenyan; Balog, Krisztian; Bratsberg, Svein Erik; Kotov, Alexander; Callan, Jamie. (2017) DBpedia-Entity v2: A Test Collection for Entity Search. Proceedings of the 40th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval.
  • Hasibi, Faegheh; Balog, Krisztian; Bratsberg, Svein Erik. (2016) Exploiting Entity Linking in Queries for Entity Retrieval. Proceedings of the 2016 ACM on International Conference on the Theory of Information Retrieval.
  • Hasibi, Faegheh; Balog, Krisztian; Bratsberg, Svein Erik. (2015) Entity Linking in Queries: Tasks and Evaluation. Proceedings of the 2015 International Conference on The Theory of Information Retrieval.
  • Hasibi, Faegheh; Balog, Krisztian; Bratsberg, Svein Erik. (2014) A greedy algorithm for finding sets of entity linking interpretations in queries. Proceedings of the first international workshop on Entity recognition & disambiguation.
  • Jonassen, Simon; Bratsberg, Svein Erik. (2009) Impact of the Query Model and System Settings on Performance of Distributed Inverted Indexes. NIK 2009.
  • Bratsberg, Svein Erik. (2001) Online Scaling in a Highly Available Database. Proceedings of 27th International Conference on very Large Database, Roma, Italy, September 11-14, 2001.