Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Kolltveit, Heine; Hvasshovd, Svein-Olaf. (2008) Efficient High-Availability Commit Processing. ARES 2008: The Third International Conference on Availability, Security and Reliability.
  • Kolltveit, Heine; Hvasshovd, Svein-Olaf. (2008) Main Memory Commit Protocols for Multiple Backups. ICN 2008: The Seventh International Conference on Networking.
  • Løland, Jørgen; Hvasshovd, Svein-Olaf. (2006) Non-blocking Creation of Derived Tables. Norsk Informatikkonferanse NIK 2006.
  • Zhu, Feng; Sun, Xiaowei; Salzberg, Betty; Hvasshovd, Svein-Olaf. (2005) Supporting Load Balancing and Efficient Reorganization During System Scaling. Proceedings of the 19th International Parallel and Distributed Processing Symposium (IPDPS 2005).

Rapport/avhandling