Bakgrunn og aktiviteter

Pauline Haddow er leder av CRAB lab som er en del av den kunstig intelligens gruppa. Mer informasjon er funnet på http://crab,idi.ntnu.no

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker