KS-rapporter

KS-rapporter

På denne siden vil du finne en oversikt over ferdige kvalitetssikringsrapporter, med link til selve rapporten i de tilfeller der denne er offentlig tilgjengelig. Oversikten er ennå ikke helt komplettert. Prosessen knyttet til offentliggjøring av tidligere graderte rapporter (avgradering) er noe tidkrevende, men vår ambisjon er at de aller fleste rapportene etter hvert vil være åpent tilgjengelig på denne siden. Hvis det er en rapport du savner så ta kontakt med oss.

KS1 Kvalitetssikring av konseptvalg

Prosjektnavn Årstall for rapport Ansvarlig departement
Orkdalsregionen 2020 Samferdselsdepartementet
Vegforbindelser øst for Oslo 2020 Samferdselsdepartementet
Skatteetatens utredning om ny innkrevingsløsning for etaten 2020 Finansdepartementet
Bodø lufthavn 2020 Samferdselsdepartementet
Nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste 2018 Helse- og omsorgsdepartementet
Ocean Space Centre (supplerende analyse) 2018 Nærings- og fiskeridepartementet
Transportløsning Oslo-Jaren-Gjøvik-Moelv 2018 Samferdselsdepartementet
Rv. 7 over Hardangervidda 2018 Samferdselsdepartementet
Evenes flystasjon 2018 Forsvarsdepartementet
Oslo-navet 2017 Samferdselsdepartementet
Marine FoU-ressurser i Bergen 2017 Nærings- og fiskeridepartementet
Elektronisk kommunikasjon i nordområdene 2017 Nærings- og fiskeridepartementet
Fremtidig rettsbygning i Stavanger 2017 Justis- og beredskapsdepartementet
Østre linjes forbindelse til Oslo 2017 Samferdselsdepartementet
Nytt logistikknutepunkt i Bergensregionen 2017 Samferdselsdepartementet
Grenlandsbanen 2017 Samferdselsdepartementet
Nytt politihus i Bergen 2017 Justis- og beredskapsdepartementet
Fremtidig rettsbygning i Bergen 2017 Justis- og beredskapsdepartementet
Tullinløkka området 2017 Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Den Nationale Scene 2017 Kulturdepartementet
Rv 7 Hardangervidda og Rv 52 Gol-Voss 2017 Samferdselsdepartementet
E134 Gvammen-Vågsli 2017 Samferdselsdepartementet
Fullskala fangst, transport og lagring av CO2 2016 Olje- og energidepartementet
Fremtidig dekommisjonering av de nukleære anleggene i Norge 2016 Nærings- og fiskeridepartementet
Erstatning Nordkapp-klassen 2016 Forsvarsdepartementet
Tromsø museum 2016 Kunnskapsdepartementet
Straffegjennomføringskapasitet Østlandet 2016 Justisdepartementet
Oppbevaring av radioaktivt avfall 2016 Nærings- og fiskeridepartementet
Haugesundsområdet 2016 Samferdselsdepartementet
E6 Høybuktmoen-Kirkenes 2016 Samferdselsdepartementet
E10 Fiskebøl-Å 2016 Samferdselsdepartementet
Trafikksystem Hønefossområdet 2015 Samferdselsdepartementet
Fauske - Mørvikbotn 2015 Samferdselsdepartementet
Framtidig lokalisering av campus NTNU 2015 Kunnskapsdepartementet
Kryssing av Oslofjorden 2015 Samferdselsdepartementet
Ny personidentifikator Folkeregisteret 2015 Finansdepartementet
Politiets nasjonale beredskap 2015 Justis- og beredskapsdepartementet
Utvikling av Nationalteateret 2015 Kulturdepartementet
 Odontologikapasitet ved UiO (Unntatt offentlighet)  2014 Kunnskapsdepartementet
 Undervannsbåtkapasitet etter 2020 (Unntatt offentlighet)  2014 Forsvarsdepartementet
 Voss - Arna  2014 Samferdselsdepartementet
 Sensorer for militær luftromsovervåkning (Unntatt offentlighet)  2014 Forsvarsdepartementet
 Transportsystemet i Tønsbergregionen  2014 Samferdselsdepartementet
 Buskerudbypakke 2  2014 Samferdselsdepartementet
 Transportsystemet i Ålesund  2014 Samferdselsdepartementet
 Fremtidig regjeringskvartal  2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 OL i Oslo 2013 Kulturdepartementet
 Ocean Space Centre - Fremtidens kunnskapssenter for havromsteknologi - Tilleggsoppdrag 2013 Nærings- og handelsdepartementet
 Fengselskapasitet i Buskerud, Vestfold, Telemark og Agder-fylkene 2013 Justis- og beredskapsdepartementet
 Intercity-strekningene 2013 Samferdselsdepartementet
 Hovedvegsystemet i Moss og Rygge 2013 Samferdselsdepartementet
 Fornyelse av TVIST- systemene 2013 Finansdepartementet
 Godsterminal, sporarealer og -kapasitet i Drammensområdet 2013 Samferdselsdepartementet
 E6 Alta - Avlastningsvei 2013 Samferdselsdepartementet
 Rv15 Strynefjellet 2013 Samferdselsdepartementet
 Ocean Space Centre - Fremtidens kunnskapssenter for havromsteknologi 2012 Nærings- og handelsdepartementet
 Regionpakke Bergen 2012 Samferdselsdepartementet
 Transportløsning vei-bane Trondheim-Steinkjer 2012 Samferdselsdepartementet
 Transportsystemet på Jæren 2012 Samferdselsdepartementet
 Rv35 Hokksund - Åmot - Jevnaker 2012 Samferdselsdepartementet
 E39 Søgne - Ålgård 2012 Samferdselsdepartementet
 Nasjonal slepebåtberedskap 2012 Fiskeri- og kystdepartementet
 E6 Oppland grense-Jaktøyen Rv3 Hedmark grense-Ulsberg 2012 Samferdselsdepartementet 
 E39 Skei - Valsøya 2012 Samferdselsdepartementet
 Alnabru godsterminal 2012 Samferdselsdepartementet
 E39 Aksdal - Bergen 2012 Samferdselsdepartementet
 E10 Rv85 Evenes - Sortland 2012 Samferdselsdepartementet  
 E6 Mørsvikbotn - Ballangen 2012  Samferdselsdepartementet  
 Fremtidige IKT-systemer til straffesaksbehandlingen 2012  Justis- og politidepartementet
 Anlegg for livsvitenskap 2012 Kunnskapsdepartementet
 Samferdselspakke for Kristiansandsregionen  2012 Samferdselsdepartementet 
 E134 Kongsberg - Gvammen 2012 Samferdselsdepartementet 
 Nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen 2012 Samferdselsdepartementet 
 Lokalisering av nye kampfly F35 2012 Forsvarsdepartementet
 Saksbehandlersystem tilpasset eBR 2012
Nærings- og handelsdepartementet
 Grenlandsområdet 2011 Samferdselsdepartementet
 E134 over Haukelifjell 2011 Samferdselsdepartementet
 Søknad om statsgaranti for ungdoms-OL i 2016 2011 Kulturdepartementet
 E16 Bjørgo - Øye 2011 Samferdselsdepartementet
 Heving av U-864 2011 Fiskeri- og kystdepartementet
 Arkivverkets håndtering av arkivtilvekst og digitaliseringsutfordringer 2011 Kulturdepartementet
 Modernisering av IKT i NAV 2011  Arbeidsdepartementet 
 Transportsystemet i Tromsø 2011 Samferdselsdepartementet
 Harstad transportsystem 2011 Samferdselsdepartementet
 Rv80 Løding - Bodø sentrum 2011 Samferdselsdepartementet
Transportsystemet i Nedre Glommaregionen 2011 Samferdselsdepartementet
Ny redningshelikopterkapasitet. Vedlegg samfunnsøkonomisk analyse 2010 Justis- og politidepartementet
Nye lokaler Brønnøysundregistrene 2010 Nærings- og handelsdepartementet
Folkehelseinstituttet 2010 Sosial- og helsedepartementet
CO2-fangst, -transport og -lagring fra gasskraftverket på Kårstø  2010 Olje- og energidepartementet
Ny redningshelikopterkapasitet 2010 Justisdepartementet
Ny bygningsmessig løsning for UD 2009 Utenriksdepartementet
Fotball EM 2016 (EURO 2016) 2009 Kultur- og kirkedepartementet
Kulturhistorisk museum 2009 Kunnskapsdepartementet
Nytt isgående havforskningsfartøy 2009 Fiskeri- og kystdepartementet
E39 Lavik - Skei 2009 Samferdselsdepartementet
E18 Knapstad - E6 Follo 2009 Samferdselsdepartementet
Sotrasambandet 2009 Samferdselsdepartementet
E18 Langangen - Grimstad 2009 Samferdselsdepartementet
Ullersmo fengsel (Unntatt offentlighet) 2009 Justisdepartementet  
Sikker tilgang til romsegment 2008 Forsvarsdepartementet
Dobbeltspor Arna-Fløen og Arnatunnel 2008 Samferdselsdepartementet
 Vegsystem Mjøsregion 2008 Samferdselsdepartementet
 Vegsystemet Sluppen Trondheim 2008 Samferdselsdepartementet   
 OL i Tromsø 2018 2008 Kultur- og kirkedepartementet
 Oslopakke 3 2008 Samferdselsdepartementet
 Mekanisert brigade (Unntatt offentlighet)  2008 Forsvarsdepartementet
 Nasjonalmuseet (1)  2006 Kultur- og kirkedepartementet
 Nasjonalmuseet (2)  2009 Kultur- og kirkedepartementet
 Landbasert indirekte ildstøtte (Unntatt offentlighet)  2007 Forsvarsdepartementet
 Boknafjordkryssingen (Rogfast)  2007 Samferdselsdepartementet
 Nybygg NVH  2006 Kunnskapsdepartementet  

 Fremtidig kampflykapasitet

 2006 Forsvarsdepartementet

KS2 Kvalitetssikring av styringsunderlag samt kostnadsoverslag

KS2 Kvalitetssikring av styringsunderlag samt kostnadsoverslag

Prosjektnavn Årstall for rapport  Ansvarlig departement
Bypakke Ålesund og E136 Breivika-Lerstad 2020 Samferdselsdepartementet
Regjeringskvartalet Byggetrinn 1 2020 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Fullskala CO2-håndtering

2020 Olje- og energidepartementet
Samhandling og felles kommunal journal 2020 Helse- og omsorgsdepartementet
E18/E39 Gartnerløkka-Kolsdalen 2020 Samferdselsdepartementet
Rv. 706 Nydalsbrua 2019 Samferdselsdepartementet
Helseanalyseplattformen 2019 Helse- og omsorgsdepartementet
Evenes flystasjon 2019 Forsvarsdepartementet
E39 Betna-Stormyra 2019 Samferdselsdepartementet
Fv. 36 Tilfartsveg vest 2019 Samferdselsdepartementet
Rv. 282 Ny Holmen bru 2019 Samferdselsdepartementet
Supplerende analyse til eiendomserverv Ørlandet 2019 Forsvarsdepartementet
Kvalitetssikring (KS2) av demonstrasjon av fullskala fangst, transport og lagring av CO2 2018 Olje- og energidepartementet
Rv. 555 Sotrasambandet 2018 Samferdselsdepartementet
Tenk Tromsø (Transportsystemet i Tromsø) 2018 Samferdselsdepartementet
Oslopakke 3 2018 Samferdselsdepartementet
Modernisering av IKT i NAV (Prosjekt 3) 2018 Arbeids- og sosialdepartementet
Vikingtidsmuseet 2018 Kunnskapsdepartementet
Miljøtiltak i Lunckefjell 2018 Nærings- og fiskeridepartementet
E69 Skarvbergtunnelen 2018 Samferdselsdepartementet
Rv. 5 Kjøsnesfjorden 2018 Samferdselsdepartementet
Stad Skipstunnel 2018 Samferdselsdepartementet
E16 Eggemoen-Olum 2017 Samferdselsdepartementet
Fv 714 Laksevegen 2017 Samferdselsdepartementet
Eiendomserverv Ørland 2017 Forsvarsdepartementet
Nordhordlandspakken 2016 Samferdselsdepartementet
E134 Gvammen-Vågsli 2016 Samferdselsdepartementet
Fv 659 Nordøyvegen 2016 Samferdselsdepartementet
ERTMS 2016 Samferdselsdepartementet
E16 Bjørum-Skaret 2016 Samferdselsdepartementet
E18 Varoddbrua 2016 Samferdselsdepartementet
 Rv23 Dagslett - Linnes 2015 Samferdselsdepartementet
 Bagn - Bjørgo 2015 Samferdselsdepartementet
 Baneforlengelse kampflybase Ørland (Unntatt offentlighet) 2015 Forsvarsdepartementet
 Førdepakken 2015 Samferdselsdepartementet
 Helgeland sør 2015 Samferdselsdepartementet
 Autosys kjøretøy (Unntatt offentlighet) 2015 Samferdselsdepartementet
 Bypakke Grenland, fase 1 2015 Samferdselsdepartementet
 E39 Hove - Sandved

 2014

Samferdselsdepartementet
 Follobanen  2014 Samferdselsdepartementet
 Oppgradering av luftvernmissil til Fridtjof Nansen (Unntatt offentlighet)  2014 Forsvarsdepartementet
 E6 Jaktøya - Sentervegen  2014  Samferdselsdepartementet
 E39 Hove - Sandved  2014  Samferdselsdepartementet
 E134 Damåsen - Saggrenda  2014  Samferdselsdepartementet
 Ny IKT-løsning for departementene  2014  Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 E6 Indre Nordnes - Skardalen  2014  Samferdselsdepartementet
 Arkivverkets sentraldepot og Norsk helsearkiv på Tynset  2014  Kulturdepartementet
 Joint Strike Missile (JSM) trinn 3 (Unntatt offentlighet)  2014  Forsvarsdepartementet
 Harstadpakken  2013  Samferdselsdepartementet
 Rehabilitering av Norges Idrettshøgskole (NIH)  2013  Kunnskapsdepartementet
 Askøypakken  2013  Samferdselsdepartementet
 E6 Helgeland, Korgen - Bolna  2013  Samferdselsdepartementet
 Nytt ytre kystvaktfartøy (Unntatt offentlighet)  2013  Forsvarsdepartementet
 Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum  2013  Kulturdepartementet
 E18 Knapstad - Akershus grense  2013  Samferdselsdepartementet
 E39 Svegatjørn - Rådal  2013  Samferdselsdepartementet
 Rv80 Hundstadmoen - Thallekrysset  2013  Samferdselsdepartementet
 Utvidelse av Bergensprogrammet  2013  Samferdselsdepartementet
 E6 Alta Vest, Halselv - Møllnes  2013  Samferdselsdepartementet
 E6 Sørkjosfjellet  2013  Samferdselsdepartementet
 E16 Sandvika - Wøyen  2013  Samferdselsdepartementet
 E16 Varpe bru - Smedalsosen  2013  Samferdselsdepartementet
 Moderniseringsprogrammet av IKT i NAV - Prosjekt 1  2012  Arbeidsdepartementet
 E134 Gvammen - Århus  2012  Samferdselsdepartementet
 Rv4 Gran grense-Jaren og Lygna sør  2012  Samferdselsdepartementet
 E18 Bommestad - Sky  2012  Samferdselsdepartementet
 Ulriken jernbanetunnel  2012   Samferdselsdepartementet 
 E6 Frya - Sjoa  2012   Samferdselsdepartementet 
 Kunsthøgskolen i Bergen  2012   Kunnskapsdepartementet 
 E6 Hålogalandsbrua  2012   Samferdselsdepartementet 
 Rv 7 Sokna - Ørgenvika  2012   Samferdselsdepartementet 
 E136 Tresfjordbrua - Vågstrandstunnelen  2011  Kulturdepartementet
 Middelstungt enhetlig panserkjøretøy (MEP) og Oppklaringspanservogn (OPV) (Oppdatering) (Unntatt offentlighet)  2011  Forsvarsdepartementet
 Rv13 Ryfast, E39 Eiganestunnelen og forlengelse av Nord-Jæren pakken  2011  Samferdselsdepartementet
 Fellesprosjektet E6 Dovrebanen  2011   Samferdselsdepartementet 
 Farriseidet - Porsgrunn  2011  Samferdselsdepartementet
 E18 Melleby - Momarken  2011  Samferdselsdepartementet
 Rv80 Løding - Vikan, Tverlandsbrua med tilførselsveger  2010  Samferdselsdepartementet
 EFFEKT-programmet 2010  2010  Justisdepartementet
 E6 Alta vest (parsell 6 og 7)  2010   Samferdselsdepartementet 
 E18 Gulli Langåker  2010   Samferdselsdepartementet
 Oppdølstranda  2010  Samferdselsdepartementet
 E16 Smedalsosen - Borlaug  2010  Samferdselsdepartementet
 Dobbeltspor Holm - Holmestrand - Nykirke  2010  Samferdselsdepartementet
Samlokalisering av Høgskolen i Bergen, v.2 2010 Kunnskapsdepartementet
 Domus Media (Sentrum UiO)  2010  Kunnskapsdepartementet
 RV609/Rv57 Dalsfjordsambandet  2009  Samferdselsdepartementet
 HiO sykepleierutdanning  2009  Kunnskapsdepartementet
 Domus Medica (Gaustad UiO) Tilleggsanalyse  2009  Kunnskapsdepartementet
 Rv557 Ringveg Vest byggetrinn 2  2009  Samferdselsdepartementet
 Heving av U-864 (Unntatt offentlighet)  2009  Fiskeri- og kystdepartementet
 Bremangersambandet 2  2009  Samferdselsdepartementet
 EFFEKT-programmet (Unntatt offentlighet)  2009  Arbeids- og inkluderingsdepartementet
 PERFORM   2009  Fornyings- og administrasjonsdepartementet
 Rv2 Slomarka - Kongsvinger  2010  Samferdselsdepartementet
 PERFORM rev 2010  2010   Fornyings- og administrasjonsdepartementet
 E18 Sky - Landgangen  2009  Samferdselsdepartementet
 Sikker tilgang til romsegment (Unntatt offentlighet)  2009  Forsvarsdepartementet
 Rv456 Kolsdalen - Lumberkrysset  2009  Samferdselsdepartementet
 Vegpakken Helgeland  2009  Samferdselsdepartementet
 Medisin helsefag UiT  2009  Kunnskapsdepartementet
 E6 Dal - MInnesund og Labbdalen - Skaberud  2009  Samferdselsdepartementet
 Nytt logistikk- og støttefartøy (Unntatt offentlighet)  2009  Forsvarsdepartementet 
 Landbasert indirekte ildstøtte (Unntatt offentlighet)  2009  Forsvarsdepartementet 
 Pensjonsprogrammet fase 3  2008  Arbeids- og inkluderingsdepartementet
 E39 Kvivsvegen  2008  Samferdselsdepartementet
 E6 Øst - Trondheim - Stjørdal  2008 Samferdselsdepartementet
 Middelstungt pansret enhetskjøretøy (Unntatt offentlighet)  2008  Forsvarsdepartementet
 Pansret stridsoppklaringssystem (Unntatt offentlighet)  2008  Forsvarsdepartementet 
 Gevingsåsen jernbanetunnel  2008  Samferdselsdepartementet
 Domus Medica (Gaustad UiO)  2008  Kunnskapsdepartementet  
 E6 Øyer - Tretten  2008  Samferdselsdepartementet
 Ula-klassen oppdatering (Unntatt offentlighet)  2008  Forsvarsdepartementet
 Strategisk lufttransportkapasitet (Unntatt offentlighet)  2008  Forsvarsdepartementet  
 Rv7/Rv13 Hardangerbrua med tilførselsveger  2008  Samferdselsdepartementet  
 Domus Media  2008  Kunnskapsdepartementet
 Kråkerøyforbindelse, ny vurdering  2008  Samferdselsdepartementet
 Vossapakken  2008  Samferdselsdepartementet  
 Vossapakken tillegg: Trafikkgrl, samfunnsøk, finans.  2008  Samferdselsdepartementet
 Fremtidig kampflykapasitet (Unntatt offentlighet)  2008  Forsvarsdepartementet
 LOS Logistikkprosjektet (LOGP) (Unntatt offentlighet)  2007  Forsvarsdepartementet
 Rv150 Ulven - Sinsen, revidert prosjektalternativ  2007  Samferdselsdepartementet
 Jondalstunnelen tilleggsanalyse  2007  Samferdselsdepartementet
 R6 utvidelse av kontorer  2007  Fornyings- og administrasjonsdepartementet
 Rv47 T-forbindelsen  2007  Samferdselsdepartementet
 LØFT Modulis ny IKT løsning  2007  Kunnskapsdepartementet
 Dobbeltspor Barkåker - Tønsberg  2007  Samferdselsdepartementet  
 Nye transportfly (Unntatt offentlighet)  2007  Forsvarsdepartementet   
 StingRay (Unntatt offentlighet)  2007  Forsvarsdepartementet   
 E6 Gardermoen - Kolomoen  2007  Samferdselsdepartementet   
 NAV IKT  2007  Arbeids- og inkluderingsdepartementet  
 KHiO leieprosjekt    2007  Kunnskapsdepartementet 
 LOS Økonomiprosjekt (ØP) (Unntatt offentlighet)  2006  Forsvarsdepartementet  
 E18 Krosby - Knapstad  2006  Samferdselsdepartementet  
 Kråkerøyforbindelsen  2006  Samferdselsdepartementet  
 Kråkerøyforbindelsen trafikkgrunnlag og finansiering  2006  Samferdselsdepartementet
 Dobbeltspor Lysaker - Sandvika  2006  Samferdselsdepartementet  
 Pensjonsprogrammet fase 2  2006  Arbeids- og inkluderingsdepartementet  
 Jondalstunnelen  2006  Samferdselsdepartementet  
 P3 Orion strukturoppdatering (Unntatt offentlighet)  2006  Forsvarsdepartementet  
Samlokalisering av Høgskolen i Bergen  2006  Kunnskapsdepartementet
 E18 Langåker - Bommestad   2006  Samferdselsdepartementet   
 E6 Vinterbro - Assurtjern  2006  Samferdselsdepartementet 
 E18 Momarken - Sekkelsten  2005  Samferdselsdepartementet   
 Halden fengsel  2005  Justisdepartementet
 Rv2 Kløfta - Nybakk NB revidert alternativ  2005  Samferdselsdepartementet  
 E18 Frydenhaug - Eik  2005  Samferdselsdepartementet
 Odontologibygg Bergen  2005  Utdannings- og forskningsdepartementet
 Dobbeltspor Sandnes - Stavanger  2005  Samferdselsdepartementet
 Lysaker stasjon  2005  Samferdselsdepartementet
 Rv64 Atlanterhavstunnelen  2005  Samferdselsdepartementet  
 Rv519 Fastlandsforbindelsen til Finnøy (Finnfast)  2005   Samferdselsdepartementet  
 Utbygging Radiumhospitalet  2005  Utdannings- og forskningsdepartementet
 E6 Svingenskogen - Åsgård  2005  Samferdselsdepartementet
 E16 Wøyen - Bjørum  2005  Samferdselsdepartementet
 Nytt informatikkbygg ved UiO (IFI2)  2004  Utdannings- og forskningsdepartementet 
 Patologibygget HiO  2004  Utdannings- og forskningsdepartementet 
 E18 Grimstad - Kristiansand  2004  Samferdselsdepartementet
 Ringveg Vest byggetrinn 1 i Bergen  2004  Samferdselsdepartementet
 Bybane i Bergen  2004  Samferdselsdepartementet
 E18 Bjørvikaprosjektet  2004  Samferdselsdepartementet
 Rv150 Ring 3 Ulven - Sinsen  2004  Samferdselsdepartementet
 HiV samlokalisering  2004  Utdannings- og forskningsdepartementet 
 Nye fregatter, prosjektgjennomgang (Unntatt offentlighet)  2004  Forsvarsdepartementet   
 Statlig kontrollområde Svinesund (Unntatt offentlighet)  2004  Finansdepartementet
 Supplementsanskafelser av stormpanservogn (Unntatt offentlighet)  2004  Forsvarsdepartementet
 TETRA Nødnettprosjekt  2004  Justisdepartementet 
 Taktisk Data Link for fregatt og F16 (TDL16) (Unntatt offentlighet)  2004  Forsvarsdepartementet 
 E6 Nordre avlastningsveg  2004  Samferdselsdepartementet 
 Stad skipstunnel  2003  Fiskeri- og kystdepartementet 
 E6 Åsgård - Halmstad  2003  Samferdselsdepartementet 
 Svalbard forskningspark  2003  Utdannings- og forskningsdepartementet  
 Helikopterbase Sola (Unntatt offentlighet)  2003  Forsvarsdepartementet  
 Rv2 Kløfta - Nybakk (NB! revidert i 2005)  2003   Samferdselsdepartementet  
 Integrert Strategisk Ledelsesbygg (ISL) (Unntatt offentlighet)  2003  Forsvarsdepartementet  
 Hånd- og avdelingsvåpen (Unntatt offentlighet)  2003  Forsvarsdepartementet 
 E18 Kopstad - Gulli  2003  Samferdselsdepartementet 
 E18 Langåker - Bommestad  2003  Samferdselsdepartementet  
 GSM-R  2003  Samferdselsdepartementet
 Brukt Leopard 2 A4 (Unntatt offentlighet)  2003  Forsvarsdepartementet
 GOLF Leveranseprosjekt 1 (LP1) (Unntatt offentlighet)  2003  Forsvarsdepartementet 
 Skjold serie (Unntatt offentlighet)  2003  Forsvarsdepartementet  
 E10 Lofoten fastlandsforbindelse (Lofast 2)  2002  Samferdselsdepartementet 
 Ringveg nord i Tønsberpakken  2002  Samferdselsdepartementet  
 E18 Høvik - Frydenhaug  2002  Samferdselsdepartementet
 Rv653 Eiksundsambandet  2002  Samferdselsdepartementet
 Pansrede brukte spesialkjøretøyer (Unntatt offentlighet)  2002  Forsvarsdepartementet  
 Nye Sjømålsmissiler (NSM) (Unntatt offentlighet)  2002  Forsvarsdepartementet  
 E39 Lyngdal - Flekkefjord  2002  Samferdselsdepartementet  
 E6 Riksgrensen - Svingenskogen  2002  Samferdselsdepartementet  
 Høgskolen i Østfold Remmen (HiØ)  2002  Kirke-, utdanning- og forskningsdepartementet
 E6 Melhus  2002  Samferdselsdepartementet  
 NASAMS II (Unntatt offentlighet)  2002  Forsvarsdepartementet 
 Nytt operahus  2002  Kultur- og kirkedepartementet
 Infrastruktur Fornebu (Unntatt offentlighet)  2002  Samferdselsdepartementet 
 E6 Steinkjer  2001  Samferdselsdepartementet 
 Luft-til-luft kortholdsmissil (Unntatt offentlighet)  2001  Forsvarsdepartementet 
 Regionfelt Østlandet (Unntatt offentlighet)  2001  Forsvarsdepartementet   
 E39 Øysand - Thamshavn  2001  Samferdselsdepartementet 
 Panserbekjempelse - middels rekkevidde (PMS)  (Unntatt offentlighet)  2001  Forsvarsdepartementet   
 Hærens taktiske treningssenter (Unntatt offentlighet)  2001  Forsvarsdepartementet
 Transportløsning Fornebu  2001  Samferdselsdepartementet
 Dobbeltspor Skøyen - Asker, fase 1 Sandvika - Asker  2001  Samferdselsdepartementet
 Nytt terminalbygg Stavanger Lufthavn (Unntatt offentlighet)  2001  Samferdselsdepartementet
 Byggefase 1 RIT 2000 (Unntatt offentlighet)  2000   Sosial- og helsedepartementet
 FISBasis (Unntatt offentlighet)  2000  Forsvarsdepartementet   
 Nye fregatter (Unntatt offentlighet)  2000  Forsvarsdepartementet