Phd-studenter tilknyttet Concept-programmet

Phd-studenter tilknyttet Concept-programmet

Concept-programmet medvirker til forskerutdanning på doktorgradsnivå. Vi har utviklet og avholdt ulike doktorgradskurs og seminarer, gir PhD-studenter med relevante oppgavetema en faglig tilhørighet, og kan unntaksvis tilby (del-) finansiering av doktorgradsarbeidet.

Følgende doktorgradskandidater gjennomfører eller har gjennomført sine avhandlingsarbeider i direkte tilknytning til Concept-programmet:

Mari Oline Giske Stendebakken, Institutt for arkitektur og planlegging ved NTNU. Tittel på avhandlingen: "Kulturminner og analyse. Vurdering av vernede bygninger innenfor kulturminnevern, arkitektur og offentlig investeringsanalyse"

Gro Holst Volden, Institutt for bygg- og miljøteknikk ved NTNU. Tittel på avhandlingen: “Up-Front Governance of Major Public Investment Projects”

Frode Drevland, Institutt for bygg- og miljøteknikk ved NTNU. Tittel på avhandlingen: "Optimising construction projects as value delivery systems. Expanding the theoretical foundation"

Paulos Abebe Wondimu, Institutt for bygg og miljøteknikk ved NTNU. Tittel på avhandlingen: "Early Contractor Involvment (ECI) Approaches for Public Project Owners"

Hallgrim Hjelmbrekke, Institutt for bygg og miljøteknikk ved NTNU. Tittel på avhandlingen: "Aligning AEC Projects with Corporate Strategy: Project Governance as a Mean for Strategic Effect".

Asmamaw Shiferaw, Institutt for bygg, anlegg og transport ved NTNU. Tittel på avhandlingen: "Front-End Project Governance: Choice of Project Concept and Decision-Making. An International Perspective" (2013). En sammenligning av systemene for overordnet styring av store statlige investeringsprosjekter i Norge, Nederland og Etiopia.

Morten Welde, Institutt for bygg, anlegg og transport ved NTNU. Se også profil på alumni-siden til University of Leeds. Tittel på avhandlingen: "Essays on Cost Estimations and their Uncertainties in Transportation Projects" (2011).

Ole Morten Magnussen, Institutt for bygg, anlegg og transport ved NTNU. Tittel på avhandlingen: "Up-Front Assessment and Quality Assurance of Major Investment Projects" (2010). På norsk: Tidligfasevurdering og kvalitetssikring av store investeringsprosjekter.

Ole Jonny Klakegg, Institutt for bygg, anlegg og transport ved NTNU. Tittel på avhandlingen: "Governance of Major Public Investment Projects: In Pursuit of Relevance and Sustainability" (2010) På norsk; Eierstyring av store offentlige investeringsprosjekter: I streben etter relevans og levedyktighet. Se også Concepts Temahefte nr. 2 for en kortversjon av avhandlingen.

Ola Lædre, Institutt for bygg, anlegg og transport ved NTNU: Tittel på avhandlingen: "Valg av kontraktstrategi i bygg- og anleggsprosjekt" (2006). Se også Concepts Temahefte nr. 3 for en kortversjon av avhandlingen.

Nils Olsson, Insitutt for maskinteknikk og produksjon ved NTNU: Tittel på avhandlingen er "Project Flexibility in Large Engineering Projects" (2006). Se for øvrig Concept Temahefte nr. 1 som presenterer en kortversjon av avhandlingen på norsk.

Hans Petter Krane, Institutt for produksjons og kvalitetsteknikk ved NTNU. Tittel på avhandlingen: ”Uncertainty management of projects from the owners’ perspective, with main focus on managing delivered functionality” (2010).

Mads Veiseth, Institutt for produksjons og kvalitetsteknikk ved NTNU (2009), tilknyttet forskningsprosjektet PeMRO (Performance Measurement in Railway Operations). Tittel på avhandling: "Forbedring av punktlighet i jernbanedrift: Utvikling av punktlighetsprosessen".

Anandasivakumar (Siva) Ekambaram. Institutt for Industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU (2008). Tittel på avhandling ”The role of knowledge transfer in reducing reinvention of the wheel in project organisations"

John Walewski, University of Texas, Austin (2004). Studiet ble gjennomført i samarbeid mellom Construction Industry Institute 

PhD-kurs

PhD-kurs

Concept-programmet har arrangert samlinger og kurs for PhD-studenteri samarbeid med professorer/institutter ved NTNU. Erfaringsmessig kan slike samlinger utvikle seg til nettverk av PhD- kandidater som arbeider innenfor problemstillinger som er relevante for studiet av tidligfasen og store prosjekter. Dette bidrar til positiv faglig utvikling innenfor fagfeltet og bringer nye problemstillinger frem i lyset. Dessuten representerer seminarene en arena for doktorgradskandidatene for gjensidig utveksling av ideer og synspunkter.

For noen av seminarene har det vært del av opplegget å gi PhD-studentene anledning til å presentere artikler (papers) eller idéer som skal utvikles videre til forskning og faglige artikler.

Det er for tiden to kurs på doktorgradsnivå ved NTNU som er direkte tilknyttet Concept-programmet:

BA8505

BA8505 tilbys normalt om høsten.

BA8504

BA8504 tilbys normalt om våren