For mastergradsstudenter

For mastergradsstudenter

Concept-programmet og fagmiljøene rundt programmet ønsker å knytte til seg studenter som skal skrive prosjekt- og/eller masteroppgave. For studentene innebærer dette tilgang til reelle problemstillinger og data, og det gir en unik mulighet for læring. For programmet bidrar det til å styrke vårt faglige arbeid med ressurser og nye ideer. Periodevis har vi også behov for studenter til sommerjobb eller engasjement, og vi rekrutterer da gjerne blant studenter som allerede er tilknyttet programmet gjennom skriving av oppgave.

Vi er et tverrfaglig forskningsprogram, med en bred kontaktflate mot offentlige etater, rådgivningsmiljøer og næringsliv. Vi retter oss også mot flere ulike institutter på NTNU, hvorav de mest sentrale er:

Studentene kan gjerne ha hovedveileder ved ett av disse instituttene, i tillegg til en veileder fra Concept-programmet. Concept kan bistå med definere oppgaven i samarbeid med kandidaten, gi faglig støtte og veiledning, og sørge for nødvendige kontakter for datainnsamling og ellers gjennomføring av oppgaven. Vi kan også gi noe økonomisk støtte til reiser og konferanser etter nærmere avtale.
 
Til høyre på siden kan du laste ned et notat som gir mer utfyllende informasjon og som også gir en rekke eksempler på oppgaver.
 
Studenter som ønsker tilknytning til Concept må underskrive en avtale som innebærer at oppgaven kan publiseres på Concepts nettside eller inngå i annen forskningsaktivitet. Studenten vil selvsagt bli oppgitt som forfatter og få den ære han/hun fortjener.