Concepts rolle

Concepts rolle

KS-ordningen må være under løpende utvikling for å fungere som verktøy i kvalitetsstyringen av offentlige investeringsprosjekt og beholde sin relevans. Det er i den sammenhengen et behov for å sikre at krav og retningslinjer i regimet representerer beste praksis og er godt faglig forankret.

Som forvalter av KS-ordningen har Finansdepartementet behov for kunnskap om effekten av KS-ordningen og behov for å ha kontroll med utviklingen i styringen av investeringsprosjektene. Gjennom forskningsaktiviteter skal Concept støtte Finansdepartementet i dette arbeidet.

Gjennom et aktivt følgeforskningsarbeid samler Concept inn data for alle prosjekter som har vært gjennom KS1 og/eller KS2. Vi har behov for samarbeid med og bistand fra aktørene i KS-ordningen (kvalitetssikrere, departementer og etater) for å gjennomføre innsamlingen av KS-rapporter, KVU-er, styringsdokumenter, sluttrapporter og annet materiale. Les mer her om vår datainnsamling.

I noen av prosjektene innhenter vi også egne data om hvordan KS-ordningen og det øvrige styringssystemet har fungert (for eksempel gjennom deltakelse i KS-prosesser, evalueringsmøter, eller egne evalueringer). Dataene benyttes til egne og andres forskningsprosjekter og til utvikling og forbedring av KS-ordningen.

Concept er likevel et uavhengig forskningsprogram, og ikke en del av KS-ordningen.