Om programmet

Om programmet

Forskningsprogrammet Concept skal utvikle kunnskap som sikrer bedre konseptvalg, ressursutnytting og effekt av store statlige investeringer. Programmet har et særlig fokus på tidligfasen i prosjektene, fra den første ideen oppstår til endelig finansiering av gjennomføringen er vedtatt.

En hovedaktivitet er å drive følgeforskning knyttet til store, statlige investeringsprosjekter underlagt den norske ordningen med ekstern kvalitetssikring.  Vi foretar løpende innsamling av informasjon om store statlige investeringsprosjekter. Informasjonen samles i databasen Trailbase. Basert på analyse av dataene og andre, teoretisk eller metodisk baserte forskningsprosjekter, utvikler vi ny kunnskap om hvordan vurdere, ta beslutninger om og styre store statlige prosjekter.

Concept-programmet er finansiert av Finansdepartementet. Programmet er ment å være en ressurs for mange parter, både aktørene i KS-ordningen, andre forskningsmiljøer, studenter og andre som er involvert i beslutningsprosesser og styring av store prosjekter.

Forskningsresultatene publiseres fortløpende på disse nettsidene og i andre publiseringskanaler.
Concept arrangerer annethvert år et internasjonalt symposium med temaet overordnet styring av store investeringsprosjekter. Her kan du finne mer informasjon om Concept Symposium on Project Governance.
 
Her finner du en kort beskrivelse av Concept-programmet i pdf-format.