Organisering

Organisering

Concept er organisert på følgende måte:

Organisering Concept


Styringsgruppe

Concept-programmet ledes av en styringsgruppe på tre personer der lederen er oppnevnt av Finansdepartementet.  

  • Ingvild Melvær Hanssen, Finansdepartementet (leder)
  • Professor Bjørn Andersen, Institutt for maskinteknikk og produksjon, NTNU
  • Professor Tore Haavaldsen, Institutt for bygg- og miljøteknikk, NTNU

 
Programledelsen

Programledelsen består av programleder og forskningssjef. Concepts programleder har det overordnede faglige og budsjettmessige ansvaret for programmet. Forskningssjefen er ansatt av programleder og har den daglige administrasjon og oppfølging av forskningsaktiviteten.

  • Programleder: Professor Knut Samset, Institutt for bygg- og miljøteknikk, NTNU

  • Forskningssjef: Gro Holst Volden

 
Egne tilsatte forskere, tilknyttede forskere og nettverk

Programmet har i dag en liten personellbase med én fulltids ansatt i tillegg til programleder og forskningssjef. I tillegg bistås programmet også av en gruppe tilknyttede forskere, fra NTNU og samarbeidende forskningsmiljøer som arbeider med gjennomføringen av programmet. Her er en oversikt over forskergruppen.  

I tillegg er vi helt avhengige av å samarbeide bredt og tett med aktører utenfor selve programmet, se her om samarbeidspartnere.