Evalueringsrapporter

Evalueringsrapporter

Concept etterevaluerer en del av prosjektene som har vært gjennom kvalitetssikring og som nå er ferdigstilt og kommet i driftsfase. Evalueringene gjennomføres både av egne forskere og andre evalueringsmiljøer.

For en mer systematisk oversikt over evalueringsresultatene, se vårt:

Evalueringsresultater

 

Tittel År Forfattere
Download this file (Byggingen av Halden fengsel) TETRA Nødnettprosjektet 2020 Agenda Kaupang
Download this file (Byggingen av Halden fengsel) Høgskolen i Bergen 2020 Ingri Bukkestein, Knut Samset og Erik Whist
Download this file (Byggingen av Halden fengsel) LOS-programmet / Logistikkprosjektet 2020 Oslo Economics, Promis og Atkins

Download this file (Byggingen av Halden fengsel) GSM-R

2019 Håkon Finne, Hilde Aspenberg Jordal, Andreas Dypvik Landmark, Knut Samset og Trine Marie Stene

Download this file (Byggingen av Halden fengsel) EFFEKT-programmet

2019 Heidi Ulstein, Lars Skage Engebretsen, Lars Martin Haugland, Iselin Kjelsaas, Magnus U. Gulbrandsen, Henning Denstad, Ingri Bukkestein og Per Fridtjof Larssen.
Download this file (Byggingen av Halden fengsel) Fv. 64 Atlanterhavstunnelen 2019 Glenn Steenberg, Stein Bertnsen, Erik Flaa, Kjell Werner Johansen og Harald Thune-Larsen
Download this file (Byggingen av Halden fengsel) Informatikkbygget ved Universitetet i Oslo (IFI2) 2018 Morten Welde, Erik Whist og Hallgrim Hjelmbrekke
Download this file (Byggingen av Halden fengsel) Rv. 13 Hardangerbrua 2018 Kristina Wifstad, Lars Martin Haugland, Peter Aalen, Magnus Gulbrandsen, Heidi Ulstein, Øyvind Lervik Nilsen, Olaf Melbø og Morten Welde
Download this file (Byggingen av Halden fengsel) Gevingåsen tunnel og Barkåker-Tønsberg 2017 Morten Welde, Heidi Bull-Berg og Nils Olsson
Download this file (Byggingen av Halden fengsel) Nytt operahus 2017 Erik Whist, Kjell Ove Kalhagen og Erik Henningsen
Download this file (Byggingen av Halden fengsel) E6 Østfold. Delprosjektene Åsgård–Halmstad og Svingenskogen–Åsgård 2017 Heidi Ulstein, Kristina Wifstad, Ragnhild S. Syrstad, Aase R. Seeberg, Magnus U. Gulbrandsen og Morten Welde
Download this file (Byggingen av Halden fengsel) Byggingen av Halden fengsel 2016 Oslo Economics
Download this file (Rv. 519 Finnfast) Rv. 519 Finnfast 2016

Heidi Ulstein, Kristina Wifstad, Aase R. Seeberg, Peter Aalen, Magnus Guldbrandsen og Leo A. Grünfeld

Download this file (E16 Kløfta-Nybakk) E16 Kløfta-Nybakk 2015 Hilde Solli og Mari Betanzo
Download this file (Regionfelt Østlandet) Regionfelt Østlandet 2015 Erik Whist, Arne Disch, Jørn Atle Forbord og Erlend Reigstad
Download this file (PERFORM-prosjektet) PERFORM-prosjektet
 
2015 Heidi Ulstein, Caroline W. Gierløff, Aase Rangnes Seeberg og Bjørn Holstad 
Download this file (Høgskolen i Østfold, nytt bygg på Remmen) Dobbeltspor Sandnes-Stavanger 2015 Oslo Economics
Download this file (Høgskolen i Østfold, nytt bygg på Remmen) Høgskolen i Østfold, nytt bygg på Remmen 2015

Håkon Finne, Ola Lædre og Gro Holst Volden

Download this file (Svalbard forskningspark, etterevaluering) Svalbard forskningspark, etterevaluering 2014 Erik Whist, Gro Holst Volden, Knut Samset, Morten Welde og Inger Lise Tyholt Grindvoll
Download this file (Svinesund_Rapport_14 oktober 2014.pdf) Svinesundforbindelsen. E6 Riksgrensen - Svingenskogen 2014 Hanne Søiland og Hanne Samstad
Download this file (SIB-rapport_2 2014_ENDELIG.pdf) Lofoten fastlandsforbindelse 2014 Gisle Solvoll, Jarle Løvland, Terje Mathisen og Thor-Erik Sandberg-Hanssen
Download this file (Ferdig evalueringsrapport NIBR 2014-9.pdf) Basisstøtte IKT i NAV 2014 Steinar Johansen og Sigrid Skålnes
Download this file (Evaluering Eiksundsambandet final 31012014.pdf) Rv653 Eiksundsambandet 2014 Heidi Ulstein, Magnus Gulbrandsen, Kristina Wifstadm Rasmus Holmen og Leo Grünfeld
Download this file (sintef_a23491_mindre.pdf) Kontrollstasjon på Svinesund 2012 Håkon Finne, Heidi Bull-Berg og Knut Samset
Download this file (Rapport Evaluering av E18 Momarken - Sekkelsten, Aass og Welde 2012_mindre.pdf) E18 Momarken-Sekkelsten 2012 Torbjørn Aass og Morten Welde
Download this file (Evaluering Skjold Serie Endelig rapport august 2012.pdf) Missiltorpedobåter Skjold-klasse 2012 Erik Whist, Torbjørn Aass og Bjørn Andersen
Download this file (Oslo N38-2012.pdf) Dobbeltspor Sandvika-Asker 2012 Jan-Eric Nilsson, Johan Nyström og Roger Pyddoke