Utvalgte studentoppgaver /Students' master's theses

Utvalgte studentoppgaver /Students' master's theses

Det er til enhver tid flere masterstudenter tilknyttet Concept-programmet. Siden programmets oppstart i 2002 har det vært skrevet et hundretalls oppgaver med tema hentet fra Concepts forskningsområder.

På denne siden legger vi ut et utvalg av gode og relevante masteroppgaver, til inspirasjon for både studenter, forskere og andre interesserte. Siden er under oppdatering og inneholder foreløpig kun nyere masteroppgaver. Etter hvert vil vi også oppdatere siden med enkelte eldre oppgaver. Noen av studentene har vært tilknyttet programmet, men de fleste oppgavene har tema som er relevant for Concepts forskningsområde.