Publikasjoner

Publikasjoner

Her legges ut publikasjoner fra Concept-programmet. Dette er åpne publikasjoner til fri nedlasting og bruk. Ved bruk skal det refereres tydelig til kilden med forfatter, tittel og henvisning til Concept-programmet. 

KS-rapporter blir gjort tilgjengelig under seksjonen om KS-ordningen.