Datainnsamling

Datainnsamling

Som forvalter av KS-ordningen har Finansdepartementet behov for kunnskap om effekten av KS-ordningen og ha kontroll med utviklingen i styringen av investeringsprosjektene.

Concept-programmet samler systematisk inn data fra alle prosjekter som har vært gjennom KS1 og/eller KS2. Per 2020 har vi data fra om lag 300 kvalitetssikringer, de fleste KS2. Typiske data fra prosjektene er:

  • KS1-rapporter

  • Underlag for KS1 (KVU, samfunnsøkonomiske analyser, etc)

  • KS2-rapporter

  • Underlag for KS2 (Styringsdokument, kostnadsoverslag, forprosjektdokumenter, etc)

  • Slutt-/termineringsrapporter

  • Erfaringsrapporter

  • Evalueringsrapporter

I noen av prosjektene hentes det også inn informasjon om hvordan KS-ordningen har fungert gjennom blant annet forskerdeltakelse i KS1 / KS2 og evalueringsmøter.

Alle data samles i et elektronisk arkiv som er gjort tilgjengelig gjennom databaseløsningen Trailbase. Det kan gis tilgang til databasen for forskere og evt. andre interesserte på forespørsel. Ta kontakt med Morten Welde.