Kontaktadresse

Kontaktadresse

Postadresse

Fakultet for ingeniørvitenskap,  NTNU
Høgskoleringen 7A
7491 TRONDHEIM

 

Besøksadresse

SP. Andersens vei 5 (se kart under)

 

Telefon og faks
Telefon (instituttet): +47 73 59 46 40
Faks (instituttet):      +47 73 59 70 21 
Telefon (resepsjon, SP Andersens vei) +47 73 59 03 00

Kart

Kart

Kart

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

Programleder
Knut Samset

tlf. 900 84 811

Forskningssjef
Gro Holst Volden

tlf. 957 45 565

Ansvarlig for databasen
Morten Welde

tlf. 977 30 031

Ansvarlig for Concept Symposium
Per Fridtjof Larssen

tlf. 980 12 198