Kontaktadresse

Kontaktadresse

Postadresse

Concept-programmet
Institutt for bygg- og miljøteknikk
Fakultet for ingeniørvitenskap,  NTNU
Høgskoleringen 7A
7491 TRONDHEIM

 

Besøksadresse

SP. Andersens vei 3

 

Telefon og faks

Telefon (instituttet): +47 73 59 46 56
Telefon (resepsjon, SP Andersens vei) +47 41 20 78 81

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

Programleder
Knut Samset

tlf. 900 84 811

Forskningssjef
Gro Holst Volden

tlf. 957 45 565

Ansvarlig for databasen
Morten Welde

tlf. 977 30 031