Kontaktadresse

Kontaktadresse

Postadresse

Concept-programmet
Institutt for bygg- og miljøteknikk
Fakultet for ingeniørvitenskap,  NTNU
Høgskoleringen 7A
7491 TRONDHEIM

 

Besøksadresse

SP. Andersens vei 3

 

Telefon og faks

Telefon (instituttet): +47 73 59 46 56
Telefon (resepsjon, SP Andersens vei) +47 41 20 78 81

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

Programleder / forskningssjef
Gro Holst Volden

tlf. 957 45 565

Seniorforsker / ansvarlig for databasen
Morten Welde

tlf. 977 30 031

Forsker
Ingri Bukkestein

tlf. 994 49 295