Planprogram til behandling 2018-2019

Dokumenter til Bygningsrådet 6. mars 2018

Trondheim kommunes saksfremlegg til Bygningsrådet 6. mars 2018

Dokumentasjon av arbeidet med Fysisk plan og Planprogram 2017