Campusutvikling: Slik skaper vi framtidas campus!

Campusutvikling: Slik skaper vi framtidas campus!

Bildekarusell

  • NTNUs felles retningslinjer for utforming av arbeidsplasser Les mer
  • Tydelig signal for Senter for psykisk helse Les mer
  • NTNU og Sit overtar Helgasetr i april Les mer
  • Illustrasjon som inneholder konstruksjon, tre, folk, universitetsområde

    Planene for Senter for psykisk helse er uendret Les mer

Ingress

I løpet av de kommende årene gjennomfører NTNU flere store utviklingsprosjekt. Fremtidens bygg og arealer skal gi bedre vilkår for kjerneoppgavene; utdanning og læringsmiljø, forskning, kunstnerisk virksomhet, innovasjon og nyskaping og formidling. 

Kvalitetsprinsipper Arealkonsept Faglig lokalisering Prinsipplan Kvalitetsmål bygg og utomhus Vedtak og dokumenter Involvering

Prosjekter

Campussamling 
2015-2030

Utbyggingen som skal legge til rette for at NTNU får samlet store deler av sin virksomhet i Trondheim rundt Gløshaugen, blir gjennomført gjennom syv delprosjekter. 

Illustrasjon eksteriør Helgasetr. Gjennom et stort vindu kan vi se inn i bygget. Illustrasjon: Link arkitektur

Helgasetr
2015-2024

NTNUs helse- og sosialfag og flere av Studentsamskipnadens (Sit) idretts- og serveringstilbud skal samles under samme tak på Øya.

Illustrasjon som viser Norsk Havteknologisenter på Tyholt i Trondheim. Illustrasjon: Plomp/Snøhetta

Norsk havteknologisenter
2015-2028

NTNU og SINTEFs nye forskningssenter innen havrom skal bidra til ny kunnskap, omstilling og innovasjon.

To kvinner studerer tverrsnitt av en hjerne på ei tavle

Senter for psykisk helse
2015-2030

NTNUs fagmiljøer innen psykisk helse samles med St. Olav hospitals fagmiljø og behandlingstilbud.

Campusutvikling på sosiale medier