Campusutvikling: Slik skaper vi framtidas campus!

Campusutvikling: Slik skaper vi framtidas campus!

Bildekarusell

 • Hovedbygningen på Gløshaugen med Samfundet foran. Mentz Indergaard, NTNU Info.

  NTNUs styre har behandlet hvordan campussamlingen skal tilpasses ny kostnadsramme. Dette vedtok de
 • Inngang Fagland

  Masteroppgaven "Fagis på Dragis" utforsker studenters bruk av Fagland på Dragvoll Les mer om hvordan
 • Fugleperspektiv strøket på Gløshaugen

  NTNU har utarbeidet egne kvalitetsmål for alle nye og eksisterende bygg, ved alle campuser. Les mer
 • Tverrsnitt hjerne - tegning

  Et steg nærmere realisering av Senter for psykisk helse. Les mer
 • Tre bilder av lokalene til pilotprosjektet Fleksilab

  Testing i småskala hos fagmiljøene gir ny kunnskap til NTNUs bygge- og utviklingsprosjekter. Les mer om pilotprosjekter
 • Arkeologer fra Trøndelag fylkeskommune ser etter kulturminner på Gløshaugen

  NTNU Campussamling - arkeologiske feltregistreringer på og ved Gløshaugen. Les mer
 • Digital workshop - miro-tavle brukerinvolvering CS

  Nærmere 70 ansatte og studenter ved NTNU jobber nå med fremtidens arealer og uteområder for Campussamling. Les mer
 • Fortsatt mulighet for KAMD og innovasjonsklynge etter Bygningsrådets behandling av delområder for campussamling. Les mer
 • Bilde som viser tenkt plassering og størrelse av Ocean Space Centre på Tyholt

  Ocean Space Centre er et stort steg nærmere realisering. Les mer
 • Illustrasjon gangbru i park delområde 2. PG-NCS

  Alternativer for to av delområdene ved NTNU Campussamling, Høgskoleveien/Grensen og Hesthagen/del av Høgskoleparken, er utforsket. Les mer
 • Illustrasjon av innsiden i Helgasetr med interiør og mennesker

  NTNU og Sit holdt en digital markering av byggestart for Helgasetr 16. desember. Les mer
 • Foto av to små barn med målesensorer på hodet

  NTNU og Helse Midt-Norge avklarer rammene for Senter for psykisk helse Les mer om planleggingen

Ingress

I løpet av de kommende årene gjennomfører NTNU flere store utviklingsprosjekt. Fremtidens bygg og arealer skal gi bedre vilkår for kjerneoppgavene; utdanning og læringsmiljø, forskning, kunstnerisk virksomhet, innovasjon og nyskaping og formidling. 

Kvalitetsprinsipper Arealkonsept Faglig lokalisering Prinsipplan Kvalitetsmål for bygg og utomhus Vedtak og dokumenter Program for involvering

Prosjekter

Illustrasjonsbilde av områder hvor det er utforsket muligheter for å samle NTNUs campus på og ved Gløshaugen. Illustrasjon: Rodeo arkitekter/Statsbygg

Campussamling 
2015-2028

I løpet av de neste ti årene skal alle NTNUs fagmiljø i Trondheim samles fra spredte lokasjoner til én samlet campus i området rundt Gløshaugen.

Illustrasjon eksteriør Helgasetr. Gjennom et stort vindu kan vi se inn i bygget. Illustrasjon: Link arkitektur

Helgasetr
2015-2023

NTNUs helse- og sosialfag og Studentsamskipnadens (Sit) idretts- og serveringstilbud skal samles under samme tak på Øya.

Illustrasjon som viser Ocean Space Centre på Tyholt i Trondheim. Illustrasjon: Plomp/Snøhetta

Ocean Space Centre
2015-2025

NTNU og SINTEFs nye forskningssenter innen havrom skal bidra til ny kunnskap, omstilling og innovasjon.

To kvinner studerer tverrsnitt av en hjerne på ei tavle

Senter for psykisk helse
2015-2028

NTNUs fagmiljøer innen psykisk helse samles med St. Olav hospitals fagmiljø og behandlingstilbud. 

Foto av inngangsparti Vitenskapsmuseet. Foto: NTNU Campusutvikling

Vitenskapsmuseet 
2018-

Museet skal moderniseres gjennom nye og ombygde arealer for formidling og utstilling.

Illustrasjon Campusplan Gjøvik. tegn_3

Gjøvik

Helhetlig campusplan skal styrke campus og samspillet med bylivet.

Oversikt over campus Ålesund.

Ålesund

Universitetet skal utvikles gjennom flere prosjekter.  

Hva er Campusutvikling?

Hva er Campusutvikling?

Trykk på knappen under for å navigere digital tidslinje om Campusutvikling.

Campusutvikling på sosiale medier