Campusutvikling: Slik skaper vi framtidas campus!

Campusutvikling: Slik skaper vi framtidas campus!

Bildekarusell

  • Campussamling har fått grønt lys Les mer
  • Campussamlingen gjennomføres gjennom syv delprosjekter Les mer
  • Ny fase i utviklingen av Senter for psykisk helse Les mer
  • Sommermelding fra Helgasetr Les mer
  • Dette er miljøtiltakene i Campussamling Les mer
  • Se illustrasjoner av prosjektene i NTNU Campusutvikling Les mer

Ingress

I løpet av de kommende årene gjennomfører NTNU flere store utviklingsprosjekt. Fremtidens bygg og arealer skal gi bedre vilkår for kjerneoppgavene; utdanning og læringsmiljø, forskning, kunstnerisk virksomhet, innovasjon og nyskaping og formidling. 

Kvalitetsprinsipper Arealkonsept Faglig lokalisering Prinsipplan Kvalitetsmål bygg og utomhus Vedtak og dokumenter Involvering

Prosjekter

Campussamling 
2015-2028

I løpet av de neste årene skal alle NTNUs fagmiljø i Trondheim samles fra spredte lokasjoner til én samlet campus i området rundt Gløshaugen.

Illustrasjon eksteriør Helgasetr. Gjennom et stort vindu kan vi se inn i bygget. Illustrasjon: Link arkitektur

Helgasetr
2015-2024

NTNUs helse- og sosialfag og flere av Studentsamskipnadens (Sit) idretts- og serveringstilbud skal samles under samme tak på Øya.

Illustrasjon som viser Norsk Havteknologisenter på Tyholt i Trondheim. Illustrasjon: Plomp/Snøhetta

Norsk havteknologisenter
2015-2028

NTNU og SINTEFs nye forskningssenter innen havrom skal bidra til ny kunnskap, omstilling og innovasjon.

To kvinner studerer tverrsnitt av en hjerne på ei tavle

Senter for psykisk helse
2015-2030

NTNUs fagmiljøer innen psykisk helse samles med St. Olav hospitals fagmiljø og behandlingstilbud. 

Foto av inngangsparti Vitenskapsmuseet. Foto: NTNU Campusutvikling

Vitenskapsmuseet 
2018-

Museet skal moderniseres gjennom nye og ombygde arealer for formidling og utstilling.

Illustrasjon Campusplan Gjøvik. tegn_3

Gjøvik

Helhetlig campusplan skal styrke campus og samspillet med bylivet.

Oversikt over campus Ålesund.

Ålesund

Universitetet skal utvikles gjennom flere prosjekter.  

Hva er Campusutvikling?

Hva er Campusutvikling?

Trykk på knappen under for å navigere digital tidslinje om Campusutvikling.

Campusutvikling på sosiale medier