Campusutvikling: Slik skaper vi framtidas campus!

Campusutvikling: Slik skaper vi framtidas campus!

Bildekarusell

 • Oversiktsbilde som viser NCS-bygg i hvitt og arealer for NTNU Campusutvikling i grått. Illustrasjon: CF Møller/Statsbygg

  Høringsperiode for delområde 1 - Grensen/Høgskolevegen og 2 - Hesthagen/del av Høgskoleparken har startet. Les mer
 • Flyfoto over Gløshaugen, NTNU/ Erik Børseth

  NTNU Campussamling skal reduseres i omfang og totalkostnad. Les mer
 • Flyfoto over Gløshaugen

  Varslet kraftige kutt i byggeprosjektene i UH-sektoren. Les mer
 • Illustrasjon som viser volum og tomt for Senter for psykisk helse

  Nå er det tatt en beslutning på de ytre rammene for Senter for psykisk helse og på hvilken tomt senteret skal bygges. Les mer
 • illustrasjon av pilotrommet på Tungasletta i grafisk 3D-modell

  Pilotprosjekt på Tungasletta tester ut arealer for undervisning og studentaktivitet. Les mer om hvordan
 • Illustrasjon som viser brukergrupper i Campussamling

  Klyngebrukergrupper skal nå stille krav til det som skal bygges i Campussamling. Les mer
 • Hånd som peker på plankart og illustrasjoner

  Nå starter regulering for Campussamling. Les mer
 • Senter for psykisk helse tar form. Les mer om hvordan senteret blir

Ingress

I løpet av de kommende årene gjennomfører NTNU flere store utviklingsprosjekt. Fremtidens bygg og arealer skal gi bedre vilkår for kjerneoppgavene; utdanning og læringsmiljø, forskning, kunstnerisk virksomhet, innovasjon og nyskaping og formidling. 

Kvalitetsprinsipper Arealkonsept Faglig lokalisering Prinsipplan Kvalitetsmål bygg og utomhus Vedtak og dokumenter Involvering

Prosjekter

Oversiktsbilde som viser NCS-bygg i hvitt og arealer for NTNU Campusutvikling i grått

Campussamling 
2015-2028

I løpet av de neste ti årene skal alle NTNUs fagmiljø i Trondheim samles fra spredte lokasjoner til én samlet campus i området rundt Gløshaugen.

Illustrasjon eksteriør Helgasetr. Gjennom et stort vindu kan vi se inn i bygget. Illustrasjon: Link arkitektur

Helgasetr
2015-2023

NTNUs helse- og sosialfag og Studentsamskipnadens (Sit) idretts- og serveringstilbud skal samles under samme tak på Øya.

Illustrasjon som viser Ocean Space Centre på Tyholt i Trondheim. Illustrasjon: Plomp/Snøhetta

Ocean Space Centre 2015-2028

NTNU og SINTEFs nye forskningssenter innen havrom skal bidra til ny kunnskap, omstilling og innovasjon.

To kvinner studerer tverrsnitt av en hjerne på ei tavle

Senter for psykisk helse
2015-2028

NTNUs fagmiljøer innen psykisk helse samles med St. Olav hospitals fagmiljø og behandlingstilbud. 

Foto av inngangsparti Vitenskapsmuseet. Foto: NTNU Campusutvikling

Vitenskapsmuseet 
2018-

Museet skal moderniseres gjennom nye og ombygde arealer for formidling og utstilling.

Illustrasjon Campusplan Gjøvik. tegn_3

Gjøvik

Helhetlig campusplan skal styrke campus og samspillet med bylivet.

Oversikt over campus Ålesund.

Ålesund

Universitetet skal utvikles gjennom flere prosjekter.  

Hva er Campusutvikling?

Hva er Campusutvikling?

Trykk på knappen under for å navigere digital tidslinje om Campusutvikling.

Campusutvikling på sosiale medier