Vedtak og dokumenter

Styrende dokumenter:

Grunnlagsmateriale:

Vedtak og orienteringer:

Behandling i NTNUs styre:

Kartlegginger og rapporter:


Historiske grunnlagsdokumenter: