Tidsplan

Tidsplan og milepæler

19. januar 2018: Regjeringen beslutter konsept for samlet campus i Trondheim.

22. februar: NTNUs planprogram sendt inn til Trondheim kommune.

6. mars: Oppstart av politisk behandling i Bygningsrådet.

Mars/april: Høring og offentlig ettersyn av Planprogram.

Mars 2018: Bearbeidelsen av forprosjekt for nybygg for helse-, sosialfag og idrett i Elgesetergate 10 avsluttes.

Juni 2018: Anbefalinger om konsepter for ulike arealkategorier foreligger for beslutning fra NTNUs ledelse.

20. juni 2018: Utvalg for faglig lokalisering leverer delrapport 2: Prinsipper og premisser for planlegging.

Høst 2018: NTNUs ledelse beslutter konsepter for ulike arealkategorier som skal utvikles ved NTNU.

25. september 2018: Bygningsrådet behandlet tilleggsutredninger. Disse ble sendt på høring med frist 9. november. 

Desember 2018: Oppstart forprosjekt (OFP)-rapport leveres. Utarbeides av Statsbygg i tett samarbeid med NTNU og Trondheim kommune.

15. desember 2018: Utvalg for Faglig lokalisering skal levere delrapport 3, med konkrete alternativer for plassering av faglig virksomhet og fagmiljøer.

Vår 2019: Ekstern kvalitetssikring av OFP-rapport.

2019: Regjeringsbeslutning om oppstart forprosjekt.

2019: Forventet politisk sluttbehandling av planprogram for NTNUs campus før fastsettelse i Bystyret.

2020: Forprosjekt og oppstart av reguleringsplaner for nye bygg i samla campus i Trondheim.

2020: Tidligst byggestart for samla campus i Trondheim, i områder som allerede er regulert på Kalvskinnet og Øya.

2022: Mål om ferdig nybygg for helse og idrett i Elgesetergate 10.

2027: Mål om at samling av campus i Trondheim i hovedsak er gjennomført.

Les mer: Historikk

05 aug 2019