Kartlegging og konseptutvikling

Kartlegging og konseptutvikling

– Hva skal universitetsbyggene inneholde?

Hvordan skal omgivelsene til ansatte og studenter formes? Hvordan skal vi jobbe sammen? Hvor skal vi møte hverandre og hvordan kan vi legge til rette for at vi skal lære mest og best når det nye campusområdet står ferdig? Kort sagt: Hvilke rom og funksjoner skal campus ha?

I delprosjektet "Kartlegging av arbeidsområder og konseptutvikling" har NTNU i perioden mai 2017 – mars 2018 innhentet og strukturert kunnskap om disse spørsmålene. Prosessen resulterte i et forslag til arealkonsept, som ble levert 1. juni 2018. Konseptrapporten anbefaler hvilke egenskaper og kvaliteter arealer i campus må ha for å kunne bidra til at NTNU når sine mål. Rektoratet besluttet i oktober 2018 overordnede retningslinjer for utformingen av fremtidens areal ved NTNU.

Rektors beslutning om arealkonsept

Rapporten kan leses i sin helhet her:

Arealkonsept for campus NTNU  

Høringsmerknader

Høringsmerknader

Rapporten om arealkonsept ved NTNU var på høring fra 8.6.2018 til 3.9.2018

Les mer: Merknader til arealkonsept

Kontakt

Kontakt

Har du spørsmål eller innspill til arbeidet med kartlegging og konseptutvikling? 
Kontakt oss gjerne på vår e-post: campusutvikling@ntnu.no