Bakgrunn

Tidsplan og milepæler

Bakgrunn

I løpet av de neste ti årene skal alle NTNUs fagmiljø i Trondheim samles fra spredte lokasjoner til én samlet campus i området rundt Gløshaugen. Staten skal finansiere nybygg i området på 92 000 kvadratmeter og ombygging av inntil 45 000 kvadratmeter av eksisterende arealer på NTNU.

Campusutvikling handler om mer enn å bare bygge hus. Det er en virksomhetsutvikling, hvor campus er et virkemiddel for å nå NTNUs mål om kunnskap for en bedre verden. Med fysiske rammer for internasjonal fremragende undervisning, forskning, kunstnerisk virksomhet, innovasjon og nyskaping og formidling skal man tiltrekke seg de dyktigste studentene, medarbeiderne og partnerne.