EVU-Kurs

Industriell sikkerhet og pålitelighet

To oljeplattformer i det fjerne med del av plattform i forgrunnen.

Bilde: Yayimages.com

Start: 27.02.2024
Slutt: 06.05.2024
Søknadsfrist: 01.11.2023

Undervisningsform: Studium med fysiske og digitale samlinger
Sted for samlinger: Trondheim

Pris: 11180 Kr
Studiepoeng: 7,5
Emnekode: PK6018

Søknadsfristen er passert.
Ta kontakt for ledige plasser


Kurset vil gi deg en innføring i grunnleggende begreper og angrepsmåter knyttet til analyse og vurdering av sikkerhet og pålitelighet av industrielt utstyr, systemer som benyttes i transportløsninger og kritisk infrastruktur.

Opptakskrav

Opptakskravet er todelt:
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Nye søkere må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden behandlet.

Hvis det er flere søkere enn antall plasser følges gjeldende rangeringsregler

Krav til dokumentasjon

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Har du ikke bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, kan du søke om fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse. Last opp søknadsskjema sammen med dokumentasjon når du søker.

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende kunnskaper i sannsynlighetsregning.


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

Samlinger våren 2024:

  • Første samling: 27. - 29. februar, fysisk i Trondheim
  • Andre samling: 20. mars, digital heldagssamling
  • Tredje samling: 16. - 17. april, fysisk i Trondheim

Digital samling foregår 08.30 - 15.30.

Vi anbefaler oppmøte på samlingene for best mulig læringsutbytte.

Eksamensbeskrivelse

Hjemmeeksamen 3. mai til 6. mai 2024. Alle skriftlige hjelpemidler er tillatt, samt PC og alle typer kalkulatorer.
Eksamenskrav: Godkjente øvingsoppgaver mellom samlingene.

Pensumlitteratur/kursmateriell

Rausand og Høyland: System Reliability Theory: Models, Statistical Methods and Applications, Wiley, 2004. Bestill boka fra Akademika.

I tillegg bør eLæring, Leksjon 2 - Sannsynlighetsregning være lest før første samling.

Annen informasjon

Prisinformasjon

Pris: 11180 Kr

I kursavgiften inngår:

  • Undervisning, veiledning og eksamen iht. gjeldende emnebeskrivelse
  • Tilgang til digital læringsplattform


I tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden.
Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.

Referanser

Kurset et lærerikt og interessant. Meget faglig dyktig lærer! Spennende å bli kjent med andre kursdeltagere som også bidro mye med kompetanse og erfaring.

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap
Jørn Vatn, Professor, Institutt for maskinteknikk og produksjon
Epost: jorn.vatn@ntnu.no

Kontakt

Marit Kvidal, NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 52 60
Epost: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev