EVU-Kurs

Resiliens og sikkerhet i samfunn og komplekse systemer

Foto: Anne Line Bakken

Start: 06.02.2024
Slutt: 15.06.2024
Søknadsfrist: 10.01.2024

Undervisningsform: Studium med fysiske samlinger
Sted for samlinger: Trondheim

Pris: 11180 Kr
Studiepoeng: 7,5
Emnekode: IØ6320


Hvordan kan samfunnet og organisasjoner håndtere overraskende, negative hendelser som man ikke er forberedt på? Resiliens er et perspektiv som omhandler hvordan organisasjoner og samfunn kan fungere sikkert både under forventede og uventede betingelser.

Det nye sikkerhetsbildet i Europa, dramatiske klimarelaterte hendelser også i Norge, digital transformasjon i samfunn og organisasjoner og mange andre samfunnsendringer bidrar til at etablerte perspektiver for utforming og styring av komplekse sosiotekniske systemer har klare begrensninger.

Du vil bli kjent med og kunne gjøre bruk av terminologi og sentrale temaer relatert til kompleksitet, sikkerhet og resiliens i et bredt spekter av sammenhenger knyttet til samfunnssikkerhet.

 

Innhold

Læringsformer og aktiviteter

Emnet gjennomføres med samlinger à 2 dager med forelesninger og diskusjoner. Øvingsoppgaven er en "foroppgave" til den endelige prosjektoppgaven og skal leveres før andre samling. Arbeidet gjøres individuelt eller i grupper på inntil tre medlemmer.

Opptakskrav

Opptakskravet er todelt:
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Nye søkere må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden behandlet.

Hvis det er flere søkere enn antall plasser følges gjeldende rangeringsregler

Krav til dokumentasjon

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Har du ikke bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, kan du søke om fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse. Last opp søknadsskjema sammen med dokumentasjon når du søker.


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

To samlinger i Trondheim våren 2024:

  • Første samling: 6. - 7. februar
  • Andre samling: 18. - 19. april

Samlingene har obligatorisk oppmøte.

Eksamensbeskrivelse

Prosjektoppgave som skrives individuelt eller i grupper på inntil tre deltakere. Innleveringsfrist: 15. juni

Eksamenskrav: Godkjent obligatorisk øvingsoppgave. Frist: 31. mars

Vurderingsformen kan bli endret til muntlig eksamen ved utsatt eksamen.

Pensumlitteratur/kursmateriell

Oppgis ved oppstart.

Annen informasjon

Praktisk informasjon og betingelser

Forelesere:

Ivonne Herrera, Stian Antonsen, Petter Almklov, Torgeir Haavik, Haakon Lein, Per Morten Schiefloe, Trond Kongsvik

Prisinformasjon

Pris: 11180 Kr

I kursavgiften inngår:

  • Undervisning, veiledning og eksamen iht. gjeldende emnebeskrivelse
  • Tilgang til digital læringsplattform


I tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden.
Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for økonomi
Tor Olav Grøtan, Førsteamanuensis II, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse
Epost: tor.o.grotan@ntnu.no

Kontakt

Marit Kvidal, NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 52 60
Epost: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev