Organisasjon og ledelse

Erfaringsbasert masterprogram

Organisasjon og ledelse

– Læringsutbytte

Organisasjon og ledelse

Læringsutbytte for spesialiseringen:

Sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold

Den generelle målsettingen med spesialiseringen er å gi studentene kunnskap og ferdigheter de kan bruke til å utvikle og drive sikre, pålitelige og vedlikeholdsvennlige systemer.

Kunnskap

Studenten

  • har dyp faglig kunnskap innenfor områdene sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold
  • er kjent med og kan benytte de teoriene og metodene som danner grunnlaget for disse områdene

Ferdigheter

Studenten

  • kan selvstendig bruke tilegnet kunnskap, teori og metoder for å finne helhetlige løsninger på sikkerhet-, pålitelighet-, og vedlikeholdsutfordringer for industriell virksomhet og offentlig forvaltning
  • kan selvstendig og kritisk kunne vurdere modeller, metoder, analyseverktøy, beregninger og løsninger, og velge mellom alternative løsninger
  • kan håndtere komplekse faglige spørsmål og utfordre etablert kunnskap og praksis på fagområdet
  • kan gjennomføre et selvstendig, forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning

Generell kompetanse

Studenten

  • kan forklare sitt fagområdes rolle i et helhetlig samfunnsperspektiv og kunne vurdere etiske problemstillinger knyttet til praktisk anvendelse av fagområdet
  • kan formidle og kommunisere faglige problemstillinger og løsninger overfor spesialister og allmennheten
  • kan lede og motivere medarbeidere og bidra til tverrfaglig samhandling