EVU-Kurs

Sikkerhet og organisasjon

Foto: Anne Line Bakken

Illustrasjon: bobbigmac

Start: 18.01.2024
Slutt: 01.06.2024
Søknadsfrist: 01.11.2023

Undervisningsform: Studium med fysiske samlinger
Sted for samlinger: Trondheim

Pris: 11180 Kr
Studiepoeng: 7,5
Emnekode: SOS6520

Søknadsfristen er passert.
Ta kontakt for ledige plasser


Et tilstrekkelig sikkerhetsnivå i risikoutsatt virksomhet avhenger av både menneskelige, teknologiske, økonomiske, organisatoriske og politiske forhold. Kurset gir deg en generell innføring i fagfeltet sikkerhet og risiko, med særlig vekt på betydningen av organisasjon og ledelse.

Målgruppe

Alle som har lederansvar/driftsansvar eller HMS-oppgaver i privat eller offentlig virksomhet.

Opptakskrav

Opptakskravet er todelt:
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Nye søkere må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden behandlet.

Hvis det er flere søkere enn antall plasser følges gjeldende rangeringsregler

Krav til dokumentasjon

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Har du ikke bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, kan du søke om fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse. Last opp søknadsskjema sammen med dokumentasjon når du søker.

Anbefalte forkunnskaper

Organisasjon og endring (SOS6502) eller tilsvarende.


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

To samlinger i Trondheim våren 2024:

  • Første samling: 18. - 19. januar
  • Andre samling: 24. - 25. april

Det er obligatorisk oppmøte på 50% av samlingsdagene. Vi anbefaler oppmøte på alle samlingsdager for best mulig læringsutbytte. 

Vi gjør oppmerksom på at datoer for første samling er flyttet fra opprinnelige annonserte datoer.

Særskilte krav til utstyr og dataverktøy

Blackboard

Eksamensbeskrivelse

Prosjektoppgave som skal skrives individuelt eller i grupper med inntil tre deltakere. Innleveringsfrist: 1. juni 2024.

Eksamenskrav: Godkjent øvingsoppgave.

Samme vurderingsform ved utsatt eksamen og gjentak.

Pensumlitteratur/kursmateriell

Heldal, Frode, Antonsen, Stian og Sverre A. Kvalheim (2017) Sikkerhet og ledelse. Oslo: Gyldendal akademisk (særlig kapittel 1,2,3,4,9,11,12,13)
Kongsvik, Trond, Albrechtsen, Eirik, Antonsen, Stian, Herrera, Ivonne, Hovden, Jan og Per Morten Schiefloe (2018) Sikkerhet i arbeidslivet. Bergen: Fagbokforlaget

Artikler

Annen informasjon

Praktisk informasjon og betingelser

Faglærere

  • Professor Petter Grytten Almklov, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU
  • Førsteamanuensis II Torgeir Haavik, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU
  • Professor emeritus Per Morten Schiefloe, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU
  • Førsteamanuensis Eirik Albrechtsen, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU
  • Professor Trond Kongsvik, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU
  • Forskningssjef Maria Bartnes, Sintef

Prisinformasjon

Pris: 11180 Kr

I kursavgiften inngår:

  • Undervisning, veiledning og eksamen iht. gjeldende emnebeskrivelse
  • Tilgang til digital læringsplattform


I tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden.
Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.

Referanser

Et nyttig kurs som på en god måte balanserer mulighetsorienteringen i innovasjonsfaget med å fokusere på risiko. (Kursdeltaker våren 2017).

Nyttig og inspirerende kurs. Kurset gir nyttige perspektiver til HMS-faget! (Kursdeltaker våren 2016).

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Petter Grytten Almklov, Professor, Institutt for sosiologi og statsvitenskap
Telefon: 91 89 72 07
Epost: petter.almklov@ntnu.no

Kontakt

Marit Kvidal, NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 52 60
Epost: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev