Fakultet for økonomi

Utdanning

Studenter diskuterer formel. Foto.

Senter for fremragende utdanning

Senter for fremragende utdanning. Logo.Status som Senter for fremragende utdanning (SFU) tildeles miljøer som allerede kan oppvise fremragende kvalitet og innovativ praksis i utdanningen, og som har gode planer for videreutvikling og innovasjon. Et viktig krav til sentrene er formidling av oppnådde resultater og kunnskapsspredning.

 

Kontakt oss

Per Bjarte Solibakke
Prodekan, utdanning
 Per Bjarte Solibakke. Foto.
Ann-Charlott Pedersen
Prodekan for forskning med spesielt ansvar for sivilingeniørutdanningen og FUS

Ann-Charlott Pedersen. Foto.

Gunnar Bendheim
Seksjonssjef

 Gunnar Bendheim. Foto.

 

Studieprogram

Vi tilbyr 26 framtidsrettede studieprogram og uteksaminerer kandidater med bachelor-, master- og doktorgrad innenfor fagområdene økonomi, ledelse og teknologi:

 

For søkere fra videregående skole
Studieprogram Campus Grad År
       
Industriell økonomi og teknologiledelse Gløshaugen Master / sivilingeniør 5
Logistikk Gjøvik Bachelor 3
Markedsføring og ledelse Ålesund Bachelor 3
Politisk økonomi Dragvoll Bachelor 3

Regnskap og revisjon

Elgeseter Bachelor 3
Samfunnsøkonomi Dragvoll Bachelor 3
Samfunnsøkonomi Dragvoll Årsstudium 1
Samfunnsøkonomi Dragvoll Master 5
Økonomi og administrasjon Elgeseter Bachelor 3
Økonomi og administrasjon Ålesund Bachelor 3
Økonomi og ledelse Gjøvik Årsstudium 1
Økonomi og ledelse Ålesund Årsstudium 1
Økonomi, ledelse og bærekraft Gjøvik Bachelor 3

 

For søkere med bachelorgrad
Studieprogram Campus Grad År
Finansiell økonomi Dragvoll Master 2
HMS Gløshaugen Master 2
Internasjonal business og markedsføring Ålesund Master 2
Ledelse av teknologi (MLT) Elgeseter Master  2
MTM Master of Management Gløshaugen Master / EVU 2
NTNUs Entreprenørskole Gløshaugen Master 2
Project Management Gløshaugen Master  2
Public Administration (MPA) Elgeseter Master / EVU 2
Samfunnsøkonomi Dragvoll Master 2
Økonomi og administrasjon Elgeseter Master/siviløkonom 2
       

 

For søkere med mastergrad
Studieprogram Campus Grad År
Industriell økonomi og teknologiledelse Gløshaugen Ph.d. 3
Samfunnsøkonomi Dragvoll Ph.d. 3
Økonomistyring Elgeseter Ph.d. 3

 

Lær mer om våre ph.d.-utdanninger