Samfunnsøkonomi

Masterprogram 2-årig

Samfunnsøkonomi

Bilde MSØK

Samfunnsøkonomistudenter diskuterer formel. Foto.

Om studieprogrammet

Om samfunnsøkonomi

Samfunnsøkonomi beskriver hvordan knappe ressurser faktisk blir anvendt i en moderne økonomi. Faget gir samtidig anbefalinger om hvordan ressursene best bør anvendes.

Studiet passer for deg som er samfunnsengasjert og har analytisk legning.


Opptak

Opptakskrav

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. For deg med utenlandsk utdanning er søknadsfristen 1. mars. Du søker om via NTNU søknadsweb.

Vi tar årlig opp 25 studenter. Se om du kvalifiserer for opptak.


Jobbmuligheter

Jobbmuligheter

Samfunnsøkonomer er ettertraktet arbeidskraft i mange stillinger, i første rekke i offentlig virksomhet, men også i økende grad i privat næringsliv og i internasjonale organisasjoner.

Samfunnsøkonomene har stor innflytelse på samfunnsutviklingen i nyere tid. Uansett hvor du begynner å arbeide, kan du regne med en utfordrende karriere i yrkeslivet som samfunnsøkonom.


Studiets oppbygning

Studiets oppbygning

Masterprogrammet i samfunnsøkonomi tilsvarer i alt 120 studiepoeng (sp), som er normet til fire semestre.

Masterprogrammet avsluttes med en masteroppgave (30 sp), hvor du får øvelse i å arbeide selvstendig med en problemstilling. Du skriver masteroppgaven i samarbeid med din veileder.


Kontakt

Kontakt

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: econ@ok.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 55 90 35

Du kan også besøke oss i 5. etasje på Adolf Øien-bygget, Klæbuveien 72


studyprogramme-facts-portlet

Fakta
  • Studieprogramkode: MSØK
  • Studienivå: Mastergrad
  • Gradsnavn: Master i samfunnsøkonomi
  • Studiepoeng: 120
  • Ansvarlig: Institutt for samfunnsøkonomi
  • Søknadsfrist: 15. april
  • Studiested: Trondheim

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg @NTNUstudent

Studentene deler fra studentlivet og svarer på spørsmål.

Facebook     Instagram    YouTube 


Møt NTNU

Se oversikt over arrangement og få informasjon om våre studier.

 

Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona