Samfunnsøkonomi – 2-årig master

Samfunnsøkonomi – 2-årig master

Samfunnsøkonomi - masterstudium

Samfunnsøkonomistudenter, Foto: Elin Iversen

studyprogramme-autofacts-portlet

MSØK, Mon Dec 04 13:47:00 CET 2023 | M2

Samfunnsøkonomi er vitenskapen om samfunnets bruk av knappe ressurser. Faget beskriver hvordan ressursene blir anvendt, og gir samtidig anbefalinger om hvordan ressursanvendelsen bør være.

En master i samfunnsøkonomi passer for deg som allerede har en bachelorgrad, og som ønsker å fordype deg videre og få spesialisert kunnskap om forholdet mellom økonomi og politikk.

En toårig mastergrad i samfunnsøkonomi ved NTNU gir deg avansert faglig fordypning og inngående metodeforståelse. Studiet gir mulighet til fordypning i ulike områder av faget, med undervisning og pensum som gjenspeiler ny og relevant forskning.

Les mer om hva du lærer

Samfunnsøkonomer er ettertraktet arbeidskraft i mange forskjellige stillinger, i første rekke i offentlig virksomhet, men også i økende grad i privat næringsliv og i internasjonale organisasjoner.

Våre masterkandidater er attraktive på jobbmarkedet, og mange med en mastergrad i samfunnsøkonomi jobber tett på politiske beslutninger, både nasjonalt og internasjonalt.

Les mer om jobbmulighetene

Som student på samfunnsøkonomi har du ukentlige forelesninger og øvinger. Du vil nok også tilbringe mye tid på campus med dine medstudenter, og kanskje særlig på masterlesesalene våre, som fungerer som både arbeidsplass og sosialt møtested for våre studenter.

Samfunnsøkonomistudentene har en aktiv linjeforening som arrangerer alt fra temafester og utenlandsturer til spennende gjesteforelesninger du kan være med på. Vi har et tett sammensveiset studiemiljø på tvers av masterprogrammene i samfunnsøkonomi og finansiell økonomi, slik at du også blir godt kjent med studenter fra andre studieprogram.

Les mer om studiemiljøet

  • Første og andre semester består av obligatoriske emner i samfunnsøkonomi.
  • Tredje semester består av valgemner i samfunnsøkonomi, der du kan fordype deg i temaene du interesserer for deg.
  • Fjerde og siste semester består av masteroppgaveskriving. 

Les mer om studiets oppbygning

For å være kvalifisert for opptak til master i samfunnsøkonomi må du har fullført en bachelorgrad, ha minimum 90 sp fordypning i samfunnsøkonomi (inkludert metode) og ha minimum C i snitt.

Les mer om opptak og opptakskrav

Har du spørsmål om studieprogrammet? Ta gjerne kontakt med oss på kontakt@econ.ntnu.no.

Kontakt og veiledning