Masterprogram 2-årig

Samfunnsøkonomi

Samfunnsøkonomistudenter diskuterer formel. Foto.

Om samfunnsøkonomi

Samfunnsøkonomi beskriver hvordan knappe ressurser faktisk blir anvendt i en moderne økonomi. Faget gir samtidig anbefalinger om hvordan ressursene best bør anvendes.

Studiet passer for deg som er samfunnsengasjert og har analytisk legning.


Opptakskrav

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. For deg med utenlandsk utdanning er søknadsfristen 1. mars. Du søker om via NTNU søknadsweb.

Vi tar årlig opp 25 studenter. Se om du kvalifiserer for opptak.


Jobbmuligheter

Samfunnsøkonomer er ettertraktet arbeidskraft i mange stillinger, i første rekke i offentlig virksomhet, men også i økende grad i privat næringsliv og i internasjonale organisasjoner.

Samfunnsøkonomene har stor innflytelse på samfunnsutviklingen i nyere tid. Uansett hvor du begynner å arbeide, kan du regne med en utfordrende karriere i yrkeslivet som samfunnsøkonom.


Studiets oppbygning

Masterprogrammet i samfunnsøkonomi tilsvarer i alt 120 studiepoeng (sp), som er normet til fire semestre.

Masterprogrammet avsluttes med en masteroppgave (30 sp), hvor du får øvelse i å arbeide selvstendig med en problemstilling. Du skriver masteroppgaven i samarbeid med din veileder.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: econ@ok.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 55 90 35

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 7, nivå 5


Fakta

Fakta om studieprogrammet

  • Studieprogramkode: MSØK
  • Studienivå: Mastergrad
  • Gradsnavn: Master i samfunnsøkonomi
  • Studiepoeng: 120.0
  • Anvarlig: Institutt for samfunnsøkonomi
  • Studiested: Gløshaugen, Trondheim
  • Søknadsfrist: 15. april