Samfunnsøkonomi

Masterprogram 2-årig

Samfunnsøkonomi

Bilde MSØK

Samfunnsøkonomistudenter diskuterer formel. Foto.

Velkommen til studiestart 2020

Velkommen til studiestart 2020

Vi gleder oss veldig til å ønske nye studenter velkommen til studiestart 10. august 2020.

Vi ønsker at alle skal få en god start og raskt bli en del av studentmiljøet på NTNU.

Forbered dere på en studiestart med en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff på campus.

Årets immatrikulering blir litt annerledes enn tidligere på grunn av koronarestriksjoner, men det vil fremdeles være et fint og spennende velkomstarrangment.

Selve seremonien blir digital. Hvordan tilhørende velkomstaktiviteter vil foregå, er enda ikke avklart. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette senere på nettsidene om immatrikulering.

Immatrikuleringen er frivillig for masterstudenter.

Les mer om immatrikuleringen

Forelesningsstart

Semesterstart er 17. august, og timeplan for forelesninger blir publisert på emnenes sider på nett før semesterstart. Du skal ha følgende emner i første semester:

SØK3004 Videregående matematisk analyse

SØK3006 Valuta, olje og makroøkonomisk politikk

SØK3007 Skatt, beslutningsatferd og økonomisk politikk

Følg også med på emnesidene på Blackboard for å få oppdateringer fra faglærerne.

 

Oppstartseminar

Institutt for samfunnsøkonomi inviterer til oppstartsseminar for nye studenter

onsdag 19. august kl 1015-1200 i U33.

Det planlegges ingen aktiviteter i regi av instituttet før i uke 34.

Du må gjerne kontakte Institutt for samfunnsøkonomi (ISØ) dersom du har spørsmål. Send oss en epost hvis du lurer på noe.

Tillitsvalgte studenter for master i samfunnsøkonomi og master i finansiell økonomi inviterer til en sosial start på studieåret. Mer informasjon om dette kommer.

Studiestart og registrering:

Tips til hva du bør ordne de første dagene.

Buss til og fra NTNU

Billettpriser, korttyper og rutetider.
Appen AtB Reise viser deg nærmeste bussholdeplass, rutetider og sanntidsdata fra AtB. 

Kart over NTNU

Last ned vår kart-app MazeMap | For Android (Google Play) | For iPhone (iTunes)

Møt oss på Facebook

Vi har opprettet en Facebookgruppe for søkere til samfunnsøkonomi og finansiell økonomi. I denne gruppen vil vi poste informasjon om studiestart, og du kan spørre oss hvis det er noe du lurer på. Vi har også en Facebookside der du kan få en smakebit på hva som rører seg hos oss, og ved de andre økonomiinstituttene ved NTNU.

Timeplan

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjonsplattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene (fagene) du skal ha. Timeplan ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne, som du blant annet kan finne under «studiets oppbygning».

Timeplaner vil bli publisert i august, før semesterstart.

Pensum

Oversikten over alle publiserte digitale pensumlister finner du her.

Mange har behov for tilrettelegging i løpet av studietiden. Det kan være i kortere peroder eller gjennom hele studiet. Vi vil gjøre alt for å legge forholdene til rette slik at alle studenter får et likeverdig tilbud.

Hva det kan tilrettelegges for, vil være avhengig av hvilke utfordringer du opplever og hva som er mulig for akkurat ditt studium. Derfor vil vi gjerne få kontakt med deg så tidlig som mulig slik at oppstarten på studietida ved NTNU blir best mulig.

Har du behov for tilrettelegging, kan du sende en e-post til tilrettelegging@st.ntnu.no. Her vil vi oppfordre til ikke å sende sensitiv informasjon. Det kan vi ta over telefon eller i et møte.

Mer informasjon om tilrettelegging ved NTNU

Om studieprogrammet

Om samfunnsøkonomi

Samfunnsøkonomi beskriver hvordan knappe ressurser faktisk blir anvendt i en moderne økonomi. Faget gir samtidig anbefalinger om hvordan ressursene best bør anvendes.

Studiet passer for deg som er samfunnsengasjert og har analytisk legning.


Opptak

Opptakskrav

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. For deg med utenlandsk utdanning er søknadsfristen 1. mars. Du søker om via NTNU søknadsweb.

Vi tar årlig opp 25 studenter. Se om du kvalifiserer for opptak.


Jobbmuligheter

Jobbmuligheter

Samfunnsøkonomer er ettertraktet arbeidskraft i mange stillinger, i første rekke i offentlig virksomhet, men også i økende grad i privat næringsliv og i internasjonale organisasjoner.

Samfunnsøkonomene har stor innflytelse på samfunnsutviklingen i nyere tid. Uansett hvor du begynner å arbeide, kan du regne med en utfordrende karriere i yrkeslivet som samfunnsøkonom.


Studiets oppbygning

Studiets oppbygning

Masterprogrammet i samfunnsøkonomi tilsvarer i alt 120 studiepoeng (sp), som er normet til fire semestre.

Masterprogrammet avsluttes med en masteroppgave (30 sp), hvor du får øvelse i å arbeide selvstendig med en problemstilling. Du skriver masteroppgaven i samarbeid med din veileder.


Kontakt

Kontakt

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: econ@ok.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 55 90 35

Du kan også besøke oss i 5. etasje på Adolf Øien-bygget, Klæbuveien 72


studyprogramme-facts-portlet

Fakta
  • Studieprogramkode: MSØK
  • Studienivå: Mastergrad
  • Gradsnavn: Master i samfunnsøkonomi
  • Studiepoeng: 120
  • Ansvarlig: Institutt for samfunnsøkonomi
  • Søknadsfrist: 15. april
  • Studiested: Gløshaugen, Trondheim

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Ofte stilte spørsmål og svar om opptaket


Korona: Oppdatert informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona