Samfunnsøkonomi – integrert master

Samfunnsøkonomi – integrert master

Samfunnsøkonomi (5-årig) - masterstudium

Foto: Elin Iversen/NTNU

studyprogramme-autofacts-portlet

  • MasterFulltid, 5 år
  • Studiested Trondheim
  • Opptakskrav Se opptak
  • Studieplasser 25
  • SpråkNorsk
  • Søknadsfrist 15. april
MSØK/5, Fri Dec 01 03:40:27 CET 2023 | M5

Samfunnsøkonomi er vitenskapen om samfunnets bruk av knappe ressurser; arbeidskraft, naturressurser, produksjonsutstyr og teknologisk kunnskap.

En femårig integrert master i samfunnsøkonomi passer for deg som er interessert i samfunnsspørsmål og økonomiske forhold, og som ønsker spesialisert kunnskap om samfunnsøkonomiske forskningsmetoder og forholdet mellom økonomi og politikk.

Samfunnsøkonomi handler om hvordan samfunnet bruker sine knappe ressurser. Enten det er snakk om arbeidskraft, utstyr eller kunnskap, forsøker samfunnsøkonomer å forstå hvordan disse ressursene kan brukes på best mulig måte for hele samfunnet.

Med en integrert master i samfunnsøkonomi får du inngående forståelse av statistiske og økonometriske metoder, teoretiske modeller og forholdet mellom politikk og økonomi.

Les mer om hva du lærer

Samfunnsøkonomer er ettertraktet arbeidskraft i mange forskjellige stillinger, i første rekke i offentlig virksomhet, men også i økende grad i privat næringsliv og i internasjonale organisasjoner.

Våre masterkandidater er attraktive på jobbmarkedet, og mange med en mastergrad i samfunnsøkonomi jobber tett på politiske beslutninger, både nasjonalt og internasjonalt.

Les mer om jobbmulighetene

Som student på samfunnsøkonomi har du ukentlige forelesninger og øvinger. Du vil nok også tilbringe mye tid på campus med dine medstudenter, både konsentrert på lesesalen, i gruppearbeid med kollokviegruppen din og mer avslappet over en kaffekopp i kantina.

Samfunnsøkonomistudentene har en aktiv linjeforening som arrangerer alt fra temafester og utenlandsturer til spennende gjesteforelesninger du kan være med på. På masternivå har vi et tett sammensveiset studiemiljø på tvers av masterprogrammene i samfunnsøkonomi og finansiell økonomi.

Les mer om studiemiljøet

Det første året består av innføringsemner i matematikk, mikro- og makroøkonomi. Andre og tredje studieår består av en blanding av obligatoriske emner og valgbare emner innenfor samfunnsøkonomi, og i løpet av disse to årene får du grundig kunnskap om metodene samfunnsøkonomer bruker.

Fjerde studieår og første halvdel av femte studieår består av valgbare emner. Her har du muligheten til å fordype deg innenfor de områdene av samfunnsøkonomi som opptar deg mest, men du har også mulighet til å ta inntil 30 studiepoeng fra andre fagområder enn samfunnsøkonomi. Graden avsluttes med å skrive masteroppgave i siste semester.

Les mer om studiets oppbygning

Opptakskravet på femårig integrert master i samfunnsøkonomi er generell studiekompetanse. Studiet har matematikkrav: Du må ha bestått R1 eller S1 + S2.

Les mer om opptak og opptakskrav

Har du spørsmål om studieprogrammet? Ta gjerne kontakt med oss på kontakt@econ.ntnu.no.

Kontakt og veiledning