Masterprogram 5-årig, Trondheim

Samfunnsøkonomi

Om samfunnsøkonomi

Hvordan skal verdens ressurser fordeles? Utgangspunktet for samfunnsøkonomien er at samfunnet har knappe ressurser til disposisjon. Hvordan anvendes disse ressursene – og hvordan bør de anvendes?

Dette er spørsmål som gjennomsyrer den løpende samfunnsdebatten, og som dette faget med bruk av modeller og ulike analyseredskaper prøver å besvare.


Opptakskrav

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna Opptak

Vi tar årlig opp 25 studenter. For studieåret 2017-2018 var opptaksgrensen 49,8 poeng i kvoten for førstegangsvitnemål og 51,5 poeng i ordinær kvote. 

Se hvordan du søker opptak.

Gå til Samordna Opptaks poenggrenser


Jobbmuligheter

Samfunnsøkonomer er ettertraktet arbeidskraft i mange forskjellige stillinger, i første rekke i offentlig virksomhet, men også i økende grad i privat næringsliv og i internasjonale organisasjoner.

Samfunnsøkonomene har stor innflytelse på samfunnsutviklingen i nyere tid. Uansett hvor du begynner å arbeide, kan du regne med en utfordrende karriere i yrkeslivet som samfunnsøkonom.


Studiets oppbygning

Femårig master i samfunnsøkonomi tilsvarer tilsvarer 300 studiepoeng (sp), som er normet til fem år.

Masterprogrammet avsluttes med en masteroppgave (30 sp), hvor du får øvelse i å arbeide selvstendig med en problemstilling. Du skriver masteroppgaven i samarbeid med din veileder.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: econ@ok.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 55 90 35

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 7, nivå 5


Fakta

Fakta om studieprogrammet

  • Studieprogramkode: MSØK/5
  • Studienivå: Master
  • Studieprogram: Samfunnsøkonomi (5-årig) - masterstudium
  • Varighet: Heltid
  • Studiepoeng: 300.0
  • Anvarlig: Institutt for samfunnsøkonomi
  • Studiested: Gløshaugen, Trondheim
  • Søknadsfrist: 15. april

Følg oss på Instagram

  ntnustudent

Studentene deler daglig fra studentlivet og svarer deg på det du lurer på