Masterprogram 5-årig, Trondheim

Samfunnsøkonomi

Om samfunnsøkonomi

Hvordan skal verdens ressurser fordeles? Utgangspunktet for samfunnsøkonomien er at samfunnet har knappe ressurser til disposisjon. Hvordan anvendes disse ressursene – og hvordan bør de anvendes?

Dette er spørsmål som gjennomsyrer den løpende samfunnsdebatten, og som dette faget med bruk av modeller og ulike analyseredskaper prøver å besvare.


Opptakskrav

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna Opptak

Vi tar årlig opp 25 studenter. For studieåret 2017-2018 var opptaksgrensen 49,8 poeng i kvoten for førstegangsvitnemål og 51,5 poeng i ordinær kvote. 

Se hvordan du søker opptak.

Gå til Samordna Opptaks poenggrenser


Jobbmuligheter

Samfunnsøkonomer er ettertraktet arbeidskraft i mange forskjellige stillinger, i første rekke i offentlig virksomhet, men også i økende grad i privat næringsliv og i internasjonale organisasjoner.

Samfunnsøkonomene har stor innflytelse på samfunnsutviklingen i nyere tid. Uansett hvor du begynner å arbeide, kan du regne med en utfordrende karriere i yrkeslivet som samfunnsøkonom.


Studiets oppbygning

Femårig master i samfunnsøkonomi tilsvarer tilsvarer 300 studiepoeng (sp), som er normet til fem år.

Masterprogrammet avsluttes med en masteroppgave (30 sp), hvor du får øvelse i å arbeide selvstendig med en problemstilling. Du skriver masteroppgaven i samarbeid med din veileder.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: econ@ok.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 55 90 35

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 7, nivå 5


Fakta

Fakta om studieprogrammet

Gradsnavn: Master i samfunnsøkonomi
Studieprogramkode: MSØK/5
Studiepoeng: 300
Studiekode (SO): 194 818

Institutt for samfunnsøkonomi
Fakultet for økonomi

Sted: Trondheim, Dragvoll
Søknadsfrist: 15.april (ordinær), 1. mars (utenlandsk utdanning, realkompetanse eller tidlig opptak)