Samfunnsøkonomi

Masterprogram 5-årig, Trondheim

Samfunnsøkonomi

Bilde - femårig master i samfunnsøkonomi

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


 • Master

 • Heltid
 • 43.5
  Poenggrense
 • 15. april Søknadsfrist

Om samfunnsøkonomi

Om samfunnsøkonomi

Hvordan skal verdens ressurser fordeles? Utgangspunktet for samfunnsøkonomien er at samfunnet har knappe ressurser til disposisjon. Hvordan anvendes disse ressursene – og hvordan bør de anvendes?

Dette er spørsmål som gjennomsyrer den løpende samfunnsdebatten, og som dette faget med bruk av modeller og ulike analyseredskaper prøver å besvare.


Opptak

Opptakskrav

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna Opptak

Vi tar årlig opp 25 studenter. For studieåret 2019-2020 var opptaksgrensen 43,8 poeng i kvoten for førstegangsvitnemål og 43,5 poeng i ordinær kvote. 

Se hvordan du søker opptak.

Gå til Samordna Opptaks poenggrenser


Jobbmuligheter

Jobbmuligheter

Samfunnsøkonomer er ettertraktet arbeidskraft i mange forskjellige stillinger, i første rekke i offentlig virksomhet, men også i økende grad i privat næringsliv og i internasjonale organisasjoner.

Samfunnsøkonomene har stor innflytelse på samfunnsutviklingen i nyere tid. Uansett hvor du begynner å arbeide, kan du regne med en utfordrende karriere i yrkeslivet som samfunnsøkonom.


Studiets oppbygning

Studiets oppbygning

Femårig master i samfunnsøkonomi tilsvarer tilsvarer 300 studiepoeng (sp), som er normet til fem år.

Masterprogrammet avsluttes med en masteroppgave (30 sp), hvor du får øvelse i å arbeide selvstendig med en problemstilling. Du skriver masteroppgaven i samarbeid med din veileder.


Kontakt

Kontakt

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: econ@ok.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 55 90 35

Du kan også besøke oss i 5. etasje på Adolf Øien-bygget, Klæbuveien 72


studyprogramme-facts-portlet

Fakta
 • Studieprogramkode: MSØK/5
 • Studienivå: Master
 • Studieprogram: Samfunnsøkonomi (5-årig) - masterstudium
 • Studiekode opptak: 194818
 • Poenggrense: 2019 43.5
 • Poenggrense f.vitnemål: 2019 43.8
 • Ansvarlig: Institutt for samfunnsøkonomi
 • Søknadsfrist: 15. april
 • Studiested: Trondheim

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona

Har du søkt studieplass på samfunnsøkonomi eller finansiell økonomi?

Søkt om studieplass?

informasjon og nyttige tips i facebookgruppen for samfunnsøkonomi og finansiell økonomi.