Samfunnsøkonomi

Masterprogram 5-årig, Trondheim

Samfunnsøkonomi

Bilde - femårig master i samfunnsøkonomi

Velkommen til studiestart 2020

Velkommen til studiestart 2020

Vi gleder oss veldig til å ønske nye studenter velkommen til studiestart 10. august 2020.

Vi ønsker at alle skal få en god start og raskt bli en del av studentmiljøet på NTNU.

Forbered dere på en studiestart med en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff på campus.

Årets immatrikulering blir litt annerledes enn tidligere på grunn av koronarestriksjoner, men det vil fremdeles være et fint og spennende velkomstarrangment.

Selve seremonien blir digital. Hvordan tilhørende velkomstaktiviteter vil foregå, er enda ikke avklart. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette senere på nettsidene om immatrikulering.

Les mer om immatrikuleringen

Det holdes oppstartseminar for nye studenter på femårig integrert master i samfunnsøkonomi. Her får du møte forelesere, studieveileder og medstudenter, og du får nyttig informasjon om studieprogrammet ditt.

Årets oppstartsseminar blir tirsdag 11. august. På grunn av romkapasitet deler vi inn i to puljer:

 • Dere som er født i januar-juni møter til oppstartsseminar 11. august kl. 09:30 i auditorium A2, Adolf Øien-bygget (kartlenke: https://bit.ly/2CIAT1X)
 • Dere som er født i juli-desember møter til oppstartsseminar 11. august kl. 11:30 i auditorium A2, Adolf Øien-bygget (kartlenke: https://bit.ly/2CIAT1X)

Før oppmøte på campus skal alle ha gjennomført obligatorisk kurs i smittevern.

I oppstartsuka vil du ha et rikholdig program hvor du får viktig informasjon om studiet. Du møter de du skal studere sammen med, lærerne dine, studieveileder og faddere. 

Institutt for samfunnsøkonomi tilbyr forkurs i matematikk for alle nye studenter på årsstudium, bachelor og femårig master.

Forkurset er for deg som er usikker på om du har gode nok ferdigheter i matematikk. Forkurset skal hjelpe deg å friske opp kunnskapene og komme på rett spor. 

Finn mer om kurset, hvem som er målgruppen samt detaljert undervisningsplan her.

Studiestart og registrering

Tips til hva du bør ordne de første dagene.

Buss til og fra NTNU

Billettpriser, korttyper og rutetider.
Appen AtB Reise viser deg nærmeste bussholdeplass, rutetider og sanntidsdata fra AtB. 

Kart over NTNU

Last ned vår kart-app MazeMap | For Android (Google Play) | For iPhone (iTunes)

Møt oss på Facebook

Vi har opprettet en Facebookgruppe for søkere til samfunnsøkonomi og finansiell økonomi. I denne gruppen vil vi poste informasjon om studiestart, og du kan spørre oss hvis det er noe du lurer på. Vi har også en Facebookside der du kan få en smakebit på hva som rører seg hos oss, og ved de andre økonomiinstituttene ved NTNU.

Timeplan

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjonsplattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene (fagene) du skal ha. Timeplan ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne, som du blant annet kan finne under «studiets oppbygning».

Timeplanen gjøres tilgjengelig kort tid før semesterstart. Undervisningen begynner 17. august.

Pensum

Oversikten over alle publiserte digitale pensumlister finner du her.

Bli med på Fadderuka  – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Trondheim. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

I år blir det digital påmelding til Fadderuka (enten du ønsker faddergruppe som møtes fysisk, eller et rent digitalt opplegg). Vi sender ut mer informasjon om Fadderuka og påmelding til denne etter at opptaket er gjennomført i juli. Fadderuka starter 10. august.

Hvis du har spørsmål rundt fadderuka, kan du kontakte linjeforeningen Paretos fadderutvalg på mail: pareto.fadderkom@gmail.com

Mange har behov for tilrettelegging i løpet av studietiden. Det kan være i kortere peroder eller gjennom hele studiet. Vi vil gjøre alt for å legge forholdene til rette slik at alle studenter får et likeverdig tilbud.

Hva det kan tilrettelegges for, vil være avhengig av hvilke utfordringer du opplever og hva som er mulig for akkurat ditt studium. Derfor vil vi gjerne få kontakt med deg så tidlig som mulig slik at oppstarten på studietida ved NTNU blir best mulig.

Har du behov for tilrettelegging, kan du sende en e-post til tilrettelegging@st.ntnu.no. Her vil vi oppfordre til ikke å sende sensitiv informasjon. Det kan vi ta over telefon eller i et møte.

Mer informasjon om tilrettelegging ved NTNU

Om samfunnsøkonomi

Om samfunnsøkonomi

Hvordan skal verdens ressurser fordeles? Utgangspunktet for samfunnsøkonomien er at samfunnet har knappe ressurser til disposisjon. Hvordan anvendes disse ressursene – og hvordan bør de anvendes?

Dette er spørsmål som gjennomsyrer den løpende samfunnsdebatten, og som dette faget med bruk av modeller og ulike analyseredskaper prøver å besvare.


Opptak

Opptakskrav

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna Opptak

Vi tar årlig opp 25 studenter. For studieåret 2019-2020 var opptaksgrensen 43,8 poeng i kvoten for førstegangsvitnemål og 43,5 poeng i ordinær kvote. 

Se hvordan du søker opptak.

Gå til Samordna Opptaks poenggrenser


Jobbmuligheter

Jobbmuligheter

Samfunnsøkonomer er ettertraktet arbeidskraft i mange forskjellige stillinger, i første rekke i offentlig virksomhet, men også i økende grad i privat næringsliv og i internasjonale organisasjoner.

Samfunnsøkonomene har stor innflytelse på samfunnsutviklingen i nyere tid. Uansett hvor du begynner å arbeide, kan du regne med en utfordrende karriere i yrkeslivet som samfunnsøkonom.


Studiets oppbygning

Studiets oppbygning

Femårig master i samfunnsøkonomi tilsvarer tilsvarer 300 studiepoeng (sp), som er normet til fem år.

Masterprogrammet avsluttes med en masteroppgave (30 sp), hvor du får øvelse i å arbeide selvstendig med en problemstilling. Du skriver masteroppgaven i samarbeid med din veileder.


Studieveiledning

Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: econ@ok.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 55 90 35

Du kan også besøke oss i 5. etasje på Adolf Øien-bygget, Klæbuveien 72


studyprogramme-facts-portlet

Fakta
 • Studieprogramkode: MSØK/5
 • Studienivå: Master
 • Studieprogram: Samfunnsøkonomi (5-årig) - masterstudium
 • Studiekode opptak: 194818
 • Poenggrense: 2019 43.5
 • Poenggrense f.vitnemål: 2019 43.8
 • Ansvarlig: Institutt for samfunnsøkonomi
 • Søknadsfrist: 15. april
 • Studiested: Gløshaugen, Trondheim

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Ofte stilte spørsmål og svar om opptaket


Studiestart 2020: Vi gleder oss til å ønske våre nye studenter velkommen til immatrikulering 10. august 2020.
Høsten 2020: Det blir undervisning på campus. Det legges til rette for en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff. Husk å ta vårt obligatoriske kurs i smittevern.

Har du søkt studieplass på samfunnsøkonomi eller finansiell økonomi?

Søkt om studieplass?

informasjon og nyttige tips i facebookgruppen for samfunnsøkonomi og finansiell økonomi.