Bachelor i økonomi og administrasjon

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim - Gjøvik - Ålesund

Bachelor i økonomi og administrasjon

Studenter i gruppearbeid på biblioteket. Foto.


studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Bachelor

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Forside økonomi og administrasjon

Hva lærer du? 

Bachelorutdanningen i økonomisk-administrative fag gir deg innsikt i de fleste sider ved arbeidslivet. Du lærer å forstå og blir i stand til å fatte beslutninger i både private og offentlige organisasjoner og forstå problemstillinger som hvordan vi produserer en vare eller tjeneste mest mulig effektivt, og hvordan det påvirker miljøet og samfunnet rundt oss.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Opptakskravet til økonomi og adminsitrasjon er generell studiekompetanse.

Du søker om opptak via Samordna Opptak. Opptakene i de tre studiebyene er uavhengige av hverandre, og poenggrensene kan derfor bli ulike i de tre byene.


Jobbmuligheter

De fleste bedrifter og organisasjoner har behov for ansatte med økonomisk-administrativ bakgrunn.

Du vil være kvalifisert til stillinger innen for eksempel økonomistyring, finans, regnskap, bedriftsog forretningsutvikling, HR, drift og logistikk, prosjektledelse og rådgivningsvirksomheter.


Videre studier

Utdanningen kvalifiserer til å søke opptak til masterstudier i økonomi og administrasjon, som gir tittelen siviløkonom, og til andre masterutdanninger.


Studiets oppbygning

De første studieårene får du grunnleggende innføring i økonomisk-administrative fag som du bygger på når du begynner å velge hvilken studieretning du ønsker å spesialisere deg i. Studieretningene varierer mellom de ulike byene. 


Studiemiljø

Dette studiet tilbys i tre ulike studiebyer. Studiemiljøet har mye å si for at du trives og gjør det bra faglig. Hvilken studieby passer for deg?


Utenlandsopphold

På NTNU har du har mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.


Læringsutbytte

En student som har fullført studieprogrammet forventes å ha oppnådd et læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.


Kontakt

Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere i Gjøvik, Trondheim eller Ålesund hvis du har spørsmål om bachelor i økonomi og administrasjon. 


Faktaboks BØA

Fakta

Gradsnavn: Bachelor i økonomi og administrasjon
Studieprogramkode: BØA
Studiepoeng: 180

Søknadsfrist: 15. april

Studiekode (Samordna opptak):
Trondheim: 194 035
Gjøvik: 194 369
Ålesund: 194 414

Sted: Trondheim, Gjøvik eller Ålesund

Ansvarlig fagmiljø
NTNU Handelshøyskolen
Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse
Institutt for internasjonal forretningsdrift

Ansvarlig fakultet
Fakultet for økonomi

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona