Årsstudium 1-årig, Trondheim

Samfunnsøkonomi

Om årsstudiet i samfunnsøkonomi

Årsstudium i samfunnsøkonomi tar for seg samfunnets bruk av knappe ressurser. Emnene gir en innføring i mikro- og makroøkonomi, økonomiske modeller og matematiske metoder.


Opptakskrav

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna Opptak

Vi tar årlig opp 45 studenter. For studieåret 2017-2018 var opptaksgrensen 44,8 poeng i førstegangsvitnemålkvoten og 54,2 poeng i ordinær kvote. 

Se hvordan du søker opptak.

Ler mer om Samordna Opptaks poenggrenser.


Om studieprogrammet

Årsstudium i samfunnsøkonomi tilsvarer 60 studiepoeng og er normert til ett år (to semester).


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: econ@ok.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 55 90 35

Du kan også besøke oss og få en veiledningssamtale på campus Elgeseter: Kontor 5085, 5. etasje.


Fakta

Fakta om studieprogrammet

 • Studieprogramkode: ÅSØK
 • Studienivå: Årsstudium
 • Studieprogram: Samfunnsøkonomi - årsstudium
 • Varighet: Heltid
 • Studiepoeng: 60.0
 • Studiekode opptak:
 • Poenggrense:
 • Poenggrense f.vitnemål:
 • Anvarlig: Institutt for samfunnsøkonomi
 • Studiested: Gløshaugen, Trondheim
 • Søknadsfrist: 15. april

Følg oss på Instagram

  ntnustudent

Studentene deler daglig fra studentlivet og svarer deg på det du lurer på