Samfunnsøkonomi

Årsstudium 1-årig, Trondheim

Samfunnsøkonomi

Om studieprogrammet

Om årsstudiet i samfunnsøkonomi

Årsstudium i samfunnsøkonomi tar for seg samfunnets bruk av knappe ressurser. Emnene gir en innføring i mikro- og makroøkonomi, økonomiske modeller og matematiske metoder.


Opptak AASOK

Opptakskrav

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna Opptak

Vi tar årlig opp 45 studenter. For studieåret 2019-2020 var opptaksgrensen 41,8 poeng i førstegangsvitnemålkvoten og 45,2 poeng i ordinær kvote. 

Se hvordan du søker opptak.

Ler mer om Samordna Opptaks poenggrenser.


Studiets oppbygning AASØK

Om studieprogrammet

Årsstudium i samfunnsøkonomi tilsvarer 60 studiepoeng og er normert til ett år (to semester).


Studieveiledning AASOK

Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: econ@ok.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 55 90 35

Du kan også besøke oss i 5.etasje på Adolf Øien-bygget, Klæbuveien 72


studyprogramme-facts-portlet

Fakta
 • Studieprogramkode: ÅSØK
 • Studienivå: Årsstudium
 • Studieprogram: Samfunnsøkonomi - årsstudium
 • Varighet: Heltid
 • Studiepoeng: 60
 • Studiekode opptak:
 • Poenggrense:
 • Poenggrense f.vitnemål:
 • Ansvarlig: Institutt for samfunnsøkonomi
 • Søknadsfrist: 15. april
 • Studiested: Gløshaugen, Trondheim

Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg oss på instagram

Følg oss på ntnustudent

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på det du lurer på.