Økonomi og administrasjon

Siviløkonom/ Masterprogram 2-årig, Trondheim

Økonomi og administrasjon


Økonomi og administrasjon

  • Illustrasjonsfoto: Studenter som jobber

Velkommen til studiestart 2020

Velkommen til studiestart 2020

Oppmøteregistrering - VIKTIG

Møtt-registrering vil være digital i år. Som ny student ber vi deg om å semesterregistrere deg via studentweb før du kommer 17. august, for å være registrert som møtt til studiestart. 

Program mandag 17. august
NTNU Handelshøyskolen, Klæbuveien 72, auditorium A1

Kl. 14.30 – 15.15 Velkomst ved instituttleder, administrasjon, bibliotek og STØH
Kl. 15.15 – 15.30 Pause
Kl. 15.30 – 16.30 Informasjon fra studieprogramleder Frode Kjærland m. flere

 

Digital immatrikulering 10. august

Velkomstseremoni for alle nye NTNU-studenter blir digital i år.

Les mer om immatrikuleringen 2020

* Nye studenter på master ved NTNU Handelshøyskolen trenger ikke være i Trondheim før undervisningen begynner 17. august. 

 

Ny student på NTNU?

For pensum, se emnebeskrivelser og Blackboard

Timeplanverktøy (krever brukerkonto på Innsida): innsida.ntnu.no/timeplan

STØHfadderuka er for alle nye studenter ved NTNU Handelshøyskolen, og skal bidra til at du som student får en super start på studietiden din. Faddergruppa di blir viktig for deg både sosialt og faglig. Å studere i Trondheim er virkelig bra, vi gleder oss til å vise dere det gode studentlivet her, samt Trondheim som by og mye annet gøy. Følg denne lenken for påmelding dersom du ønsker å delta på fadderuka: stohfadderuka.com 

Siviløkonomstudiet

Om siviløkonomstudiet

Masterstudiet i økonomi og administrasjon er et toårig studium som leder fram til graden master i økonomi og administrasjon og gir rett til tittelen siviløkonom. Studiet kvalifiserer til krevende jobber i næringsliv og forvaltning, som for eksempel konsulentoppgaver og utrednings- og ledelsesoppgaver på høyt nivå både innenfor offentlig sektor og privat næringsliv. Masterstudiet er solid forankret i forskningsbasert kunnskap og kvalifiserer til videre doktorgradsstudier og forskerkarriere. 


NTNU tilbyr også:


Opptakskrav

Fullført og bestått 3-årig grunnutdanning i økonomi og administrasjon (bachelor) eller tilsvarende i tråd med NRØA sin rammeplan innenfor økonomi og administrasjon, i tillegg til bestemte fagkrav og karakterkrav. Karaktersnitt kan ikke være dårligere enn C


Jobbmuligheter

Siviløkonomstudiet kvalifiserer til krevende jobber innenfor privat og offentlig virksomhet, og gir allsidige karrieremuligheter innenfor områder som for eksempel bank og finans, industri, forsikringsbransjen, konsulentbransjen, olje- og gassektoren, media, offentlig forvaltning eller ideelle organisasjoner.

Studiets oppbygging

Studiet består av en emnedel og en selvstendig avhandlingsdel. Emnedelen går over tre semester og består av 90 studiepoeng, og oppgavedelen utgjør 30 studiepoeng. I tredje semesteret kan studentene ta et studieopphold ved et utenlandsk samarbeidende universitet, eller de velger godkjente emner ved skolen.


Studieveiledning

Ta kontakt med servicesenteret ved Handelshøyskolen på telefon (+47) 73 55 99 50
eller på e-post: kontakt@hhs.ntnu.no


 

1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?

studyprogramme-facts-portlet

Fakta
  • Studieprogramkode: ØAMSC
  • Gradsnavn: Master i økonomi og administrasjon
  • Varighet: Heltid
  • Studiepoeng: 120
  • Ansvarlig: NTNU Handelshøyskolen
  • Søknadsfrist: 15. april
  • Studiested: Gløshaugen, Trondheim