Siviløkonom/ Masterprogram 2-årig, Trondheim

Økonomi og administrasjon


  • Illustrasjonsfoto: Studenter som jobber

Velkommen til studiestart 2019

Mandag 19. august - Studiestart

Program 19. august

Kl. 10.45 - 11.00 Registrering (ved hovedinngangen på Handelshøyskolen)

Kl. 11.00 - 1145  Programvis informasjon 

Master i ledelse av teknologi – Rom U33

Master i regnskap og revisjon – Rom A32

Master i økonomi og administrasjon – Rom A3

Kl. 12.00 - 12.15  Pause (gå til A2) 

Kl. 12.15 - 13.00 Felles informasjon 

Fra: Instiuttleder, administrasjon, bibliotek og studentforening

Kl. 13 - Tid for å treffe fadderne

 

Felles immatrikulering for alle nye studenter 12. august

Velkomstseremoni for alle nye NTNU-studenter. Møt opp på plenen bak Hovedbygningen på Gløshaugen i god tid før seremonien starter. Immatrikuleringen er frivillig for masterstudenter.

Nye studenter på master ved NTNU Handelshøyskolen trenger ikke være i Trondheim før undervisningen begynner 19. august. 

 

Tirsdag 20. august - Brann- og sikkerhetskurs

11.15 - 12.15    Brann- og sikkerhetskurs for alle masterstudenter (A2) 

Timeplan og pensum

For pensum, se emnebeskrivelser og Blackboard

Timeplanverktøy (krever brukerkonto på Innsida): innsida.ntnu.no/timeplan

Om siviløkonomstudiet

Masterstudiet i økonomi og administrasjon er et toårig studium som leder fram til graden master i økonomi og administrasjon og gir rett til tittelen siviløkonom. Studiet kvalifiserer til krevende jobber i næringsliv og forvaltning, som for eksempel konsulentoppgaver og utrednings- og ledelsesoppgaver på høyt nivå både innenfor offentlig sektor og privat næringsliv. Masterstudiet er solid forankret i forskningsbasert kunnskap og kvalifiserer til videre doktorgradsstudier og forskerkarriere. 


NTNU tilbyr også:


Opptakskrav

Fullført og bestått 3-årig grunnutdanning i økonomi og administrasjon (bachelor) eller tilsvarende i tråd med NRØA sin rammeplan innenfor økonomi og administrasjon, i tillegg til bestemte fagkrav og karakterkrav. Karaktersnitt kan ikke være dårligere enn C


Jobbmuligheter

Siviløkonomstudiet kvalifiserer til krevende jobber innenfor privat og offentlig virksomhet, og gir allsidige karrieremuligheter innenfor områder som for eksempel bank og finans, industri, forsikringsbransjen, konsulentbransjen, olje- og gassektoren, media, offentlig forvaltning eller ideelle organisasjoner.

Studiets oppbygging

Studiet består av en emnedel og en selvstendig avhandlingsdel. Emnedelen går over tre semester og består av 90 studiepoeng, og oppgavedelen utgjør 30 studiepoeng. I tredje semesteret kan studentene ta et studieopphold ved et utenlandsk samarbeidende universitet, eller de velger godkjente emner ved skolen.


Studieveiledning

Ta kontakt med servicesenteret ved Handelshøyskolen på telefon (+47) 73 55 99 50
eller på e-post: kontakt@hhs.ntnu.no


 

Fakta

Fakta om studieprogrammet

Gradsnavn: Master i økonomi og administrasjon/ Siviløkonom
Studieprogramkode: OAMSC
Studiepoeng: 120

NTNU Handelshøyskolen
Fakultet for økonomi

Sted: Trondheim, Campus Elgeseter
Søknadsfrist: 15. april