Økonomi og administrasjon

Siviløkonom/ Masterprogram 2-årig, Trondheim

Økonomi og administrasjon


Økonomi og administrasjon

  • Illustrasjonsfoto: Studenter som jobber

Siviløkonomstudiet

Om siviløkonomstudiet

Masterstudiet i økonomi og administrasjon er et toårig studium som leder fram til graden master i økonomi og administrasjon og gir rett til tittelen siviløkonom. Studiet kvalifiserer til krevende jobber i næringsliv og forvaltning, som for eksempel konsulentoppgaver og utrednings- og ledelsesoppgaver på høyt nivå både innenfor offentlig sektor og privat næringsliv. Masterstudiet er solid forankret i forskningsbasert kunnskap og kvalifiserer til videre doktorgradsstudier og forskerkarriere. 


NTNU tilbyr også:


Opptakskrav

Fullført og bestått 3-årig grunnutdanning i økonomi og administrasjon (bachelor) eller tilsvarende i tråd med NRØA sin rammeplan innenfor økonomi og administrasjon, i tillegg til bestemte fagkrav og karakterkrav. Karaktersnitt kan ikke være dårligere enn C


Jobbmuligheter

Siviløkonomstudiet kvalifiserer til krevende jobber innenfor privat og offentlig virksomhet, og gir allsidige karrieremuligheter innenfor områder som for eksempel bank og finans, industri, forsikringsbransjen, konsulentbransjen, olje- og gassektoren, media, offentlig forvaltning eller ideelle organisasjoner.


Studiets oppbygging

Studiet består av en emnedel og en selvstendig avhandlingsdel. Emnedelen går over tre semester og består av 90 studiepoeng, og oppgavedelen utgjør 30 studiepoeng. I tredje semesteret kan studentene ta et studieopphold ved et utenlandsk samarbeidende universitet, eller de velger godkjente emner ved skolen.


Kontakt

Ta kontakt med servicesenteret ved Handelshøyskolen på telefon (+47) 73 55 99 50
eller på e-post: kontakt@hhs.ntnu.no

1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?

studyprogramme-facts-portlet

Fakta
  • Studieprogramkode: ØAMSC
  • Gradsnavn: Master i økonomi og administrasjon
  • Varighet: Heltid
  • Studiepoeng: 120
  • Ansvarlig: NTNU Handelshøyskolen
  • Søknadsfrist: 15. april
  • Studiested: Trondheim