Økonomi og ledelse

Økonomi og ledelse

Årsstudium i økonomi og ledelse

Tone Molnes/NTNU

studyprogramme-autofacts-portlet

  • ÅrsstudiumFulltid, 1 år
  • Studiested Ålesund
  • Opptakskrav Se opptak
  • Studieplasser 30
  • SpråkNorsk
  • Søknadsfrist 15. april
162AL, Mon Dec 04 04:45:53 CET 2023 | AR

Årsstudiet gir en grunnleggende innføring i økonomi og ledelse. Dette er kunnskap som er nyttig i de fleste yrkessammenhenger. Studiet passer for yrkesutøvere fra ulike bransjer og studenter med profesjonsutdanning som ønsker å bygge på med økonomi og administrasjon i fagkretsen. Det gir også grunnlag for videre studier innen det økonomisk-administrative fagområdet.

Gjennom årsstudiet får du en grunnleggende innføring i økonomi og ledelsesfag. Du vil blant annet komme innom fag som organisasjon og ledelse, markedsføring, bedriftsøkonomi med regnskap og finansregnskap med analyse.

Les mer om hva du lærer

Et årsstudium i økonomi og ledelse vil gi deg en grunnleggende forståelse av økonomisk-administrative fag. Dette er relevant i de fleste yrker. Du kan søke deg videre på et av våre bachelorprogrammer dersom du ønsker å fortsette studiene.

Les mer om jobbmulighetene

Som student på økonomi og ledelse blir du en del av studiemiljøet på Norges mest næringsnære campus. Innovasjon og gründervirksomhet er en sentral del av studiehverdagen. På campus får du god kontakt med faglærere og du vil oppleve samholdet studentene imellom.

Du kan engasjere deg i studentorganisasjoner og linjeforeninger. Børsen linjeforening er linjeforeningen for deg som studerer på institutt for internasjonal forretningsdrift. De arrangerer jevnlig faglige og sosiale arrangementer.

Les mer om studiemiljøet

Studiet går over ett år og gir deg en innføring i økonomisk-administrative fag. Studiet er tilnærmet likt første året på Bachelor i økonomi og administrasjon og Bachelor i markedsføring, innovasjon og ledelse. Studiet består hovedsakelig av forelesninger, gruppearbeid og øvinger.

Les mer om studiets oppbygning

Opptakskrav for studiet er generell studiekompetanse (eventuelt realkompetanse). Du søker om opptak via Samordna Opptak.

For studieåret 2022-2023 var opptaksgrensen for dette studieprogrammet 34,5 poeng i førstegangsvitnemålskvoten og 43,9 poeng i ordinær kvote.

Les mer om opptak og opptakskrav

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere. De svarer på faglige spørsmål om studiet.

Kontakt og veiledning