Årsstudium 1-årig, Ålesund

Økonomi og ledelse

Bilde av student

Om økonomi og ledelse

Årsstudiet gir en grunnleggende innføring i økonomi og ledelse. Dette er kunnskap som er nyttig i de fleste yrkessammenhenger. Studiet passer for yrkesutøvere fra ulike bransjer og studenter med profesjonsutdanning som ønsker å bygge på med økonomi og administrasjon i fagkretsen. Det gir også grunnlag for videre studier innen det økonomisk-administrative fagområdet.

NTNU tilbyr også:


Opptakskrav

Generell studiekompetanse (evt. realkompetanse).

Du søker om opptak via Samordna Opptak. For studieåret 2016-2017 var opptaksgrensen for dette studieprogrammet 40,4 poeng i førstegangsvitnemålskvoten og 54,1 poeng i ordinær kvote. 


Jobbmuligheter

Du får kompetanse for arbeid i privat og offentlig virksomhet.


Studiets oppbygging

Studiet er ettårig og går over to semester, og er likt første året på bachelorgradsstudiet i økonomi og administrasjon. Det gis en innføring i fagområder som bedriftsøkonomi, markedsføring og administrasjon.


Studieveiledning

Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere. De svarer på faglige spørsmål om studiet.


Fakta

Gradsnivå: Årsstudium 1-årig
Studiepoeng: 60
Studiekode: 194 162
Undervisningsform: Heltid

Institutt for internasjonal forretningsdrift

Sted: Ålesund
Søknadsfrist: 15. april

Poenggrenser 2016: 
Førstegangsvitnemål: 40.4
Ordinær: 54.1

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad direkte til Samordna opptak.

Søk opptak