Ph.d.-program i økonomi og ledelse

Ph.d.-program i økonomi og ledelse

Ph.d.-program (doktorgrad)

Foto: Kim Ramberghaug/NTNU

Studier PHD-faktaboks

  • Ph.d. Fulltid, 3 år
  • Studiested Trondheim, Ålesund, Gjøvik
  • Opptak Se søknad og opptak
  • Søknadsfrist Rullerende opptak

Doktorgradsprogrammet i økonomi og ledelse er en forskerutdanning som setter kandidatene i stant til å utføre forsknings- og utredningsoppgaver på høyt faglig nivå, og består av tre studieretninger:  

Les mer om programmet

Ph.d. er et treårig studium som normalt bygger på en femårig mastergrad eller annen likeverdig utdanning. Ph.d.-studiet består av en opplæringsdel på 30 studiepoeng og en doktoravhandling.

Les mer om programmets oppbygning

En ph.d. er det høyeste nivået for formell utdanning i Norge.

En doktorgrad fra NTNU kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning.

Akademia blir ofte ansett som den vanligste karriereveien for personer med doktorgrad, men en stor andel av våre doktorer går videre til ledende jobber innen privat næringsliv og offentlig sektor.

Les mer om karriere etter ph.d.

For å kunne få opptak til et ph.d.-program må du ha en finansieringsplan og du må ha gjennomført en femårig mastergrad eller annen likeverdig utdanning. Du må karakteren B eller bedre på master og det stilles høye krav til prosjektbeskrivelsen.

Les mer om søknad og opptak

Kontaktinformasjon