Ph.d.-program i økonomi og ledelse

ph.d.-program (doktorgrad)

Ph.d.-program i økonomi og ledelse


 

Om ph.d.-programmet

Om ph.d.-programmet i økonomi og ledelse

Doktorgradsprogrammet i økonomi og ledelse er en forskerutdanning som setter kandidatene i stant til å utføre forsknings- og utredningsoppgaver på høyt faglig nivå, og består av tre studieretninger:  

Søk opptak

For å kunne få opptak til et ph.d.-program må du ha en finansieringsplan og du må ha gjennomført en femårig mastergrad eller annen likeverdig utdanning. Du må karakteren B eller bedre på master og det stilles høye krav til prosjektbeskrivelsen.

Jobbmuligheter

En ph.d. er det høyeste nivået for formell utdanning i Norge.

Vi legger stor vekt på å forberede kandidatene for karrierer innen forskning og undervisning ved ledende utdanningsinstitusjoner, og ved andre offentlige og private institusjoner som krever høy kompetanse og analytiske evner.  

Studiets oppbygging

Ph.d. er et treårig studium som normalt bygger på en femårig mastergrad eller annen likeverdig utdanning. Ph.d.-studiet består av en opplæringsdel på 30 studiepoeng og en doktoravhandling.

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Fakta om studieprogrammet

Gradsnivå: Ph.d.
Studieprogramkode: PHOL
Normert studietid: 3 år
Søknadsfrist: Rullerende opptak

By: Trondheim, Gjøvik, Ålesund
Fakultet: Fakultet for økonomi