Helse, miljø og sikkerhet

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Helse, miljø og sikkerhet

HMS (foto)

Redningsøvelse, person heises opp i Seaking-helikopter

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Mastergrad

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Om MIHMS

Hva lærer du

Masterstudiet i Helse, miljø og sikkerhet gir deg mulighet til å kombinere et teknisk/naturvitenskapelig studie med en fordypning i hvordan man kan ta hensyn til menneskers helse, miljøet og samfunnet omkring oss på en forsvarlig måte.

HMS-resultater skapes i samspillet mellom mennesker, teknologi og organisasjon. Dette gir flere faglige perspektiver og åpner for mange og fremtidsrettede muligheter.


Opptak MIHMS

Opptakskrav

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. For deg med utenlandsk utdanning er søknadsfristen 1. mars. Du søker via NTNU søknadsweb.

Vi tar årlig opp totalt 25 studenter. Se om du kvalifiserer for opptak.


Jobbmuligheter MIHMS

Jobbmuligheter

Arbeidsmarkedet er godt. Erfaring viser at næringslivet har oppdaget den unike tverrfagligheten i utdanningen. Dette gjør våre HMS-kandidater attraktive. I alle store norske selskaper innen industri og bygg, transport og samferdsel, olje og energi, konsulentvirksomhet og annen tjenesteyting, offentlig forvaltning og direktorater finner du våre tidligere studenter i ledende stillinger.


Studiets oppbygning MIHMS

Studiets oppbygning

Første semester inneholder tre HMS-innføringsemner som er obligatoriske for alle HMS-studenter i tillegg til et teknologisk/realfaglig emne.

I andre semester har du et obligatorisk HMS emne og faget «Eksperter i team» hvor du velger blant mange ulike tilbud. Du bygger din egen profil gjennom å velge et HMS emne blant flere tilbud i tillegg til at du velger ytterligere et teknologisk/realfaglig emne. Dette gir mulighet for at hver student får et unikt studie som bygger på egne interesser og på det bachelorstudiet enhver har som utgangspunkt.


Kontakt MIHMS

Kontakt

Kontakt gjerne våre studieveiledere på:
e-post: iot@iot.ntnu.no
telefon: +47 73 59 35 11

Du kan også besøke oss på campus Gløshaugen: Sentralbygg 1


Fakta om studieprogrammet

Fakta

Studieprogramkode: MIHMS og MHMS
Studieprogram: Master i helse, miljø og sikkerhet
Gradsnavn: Master i teknologi
Studiepoeng: 120
Industriell økonomi og teknologiledelse
Sted: Trondheim, Gløshaugen
Søknadsfrist: 15. april

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg oss i sosiale medier

Studentene deler fra studentlivet og svarer på spørsmål på @ntnustudent

Facebook     Instagram    YouTube 

 

Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona