Masterprogram/sivilingeniør 2-årig, Trondheim

Helse, miljø og sikkerhet

Redningsøvelse, person heises opp i Seaking-helikopter

Om helse, miljø og sikkerhet

Masterstudiet i Helse, miljø og sikkerhet gir deg mulighet til å kombinere et teknisk/naturvitenskapelig studie med en fordypning i hvordan man kan ta hensyn til menneskers helse, miljøet og samfunnet omkring oss på en forsvarlig måte.

HMS-resultater skapes i samspillet mellom mennesker, teknologi og organisasjon. Dette gir flere faglige perspektiver og åpner for mange og fremtidsrettede muligheter.


Opptakskrav

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. For deg med utenlandsk utdanning er søknadsfristen 1. mars. Du søker via NTNU søknadsweb.

Vi tar årlig opp totalt 25 studenter. Se om du kvalifiserer for opptak.


Jobbmuligheter

Arbeidsmarkedet er godt. Erfaring viser at næringslivet har oppdaget den unike tverrfagligheten i utdanningen. Dette gjør våre HMS-kandidater attraktive. I alle store norske selskaper innen industri og bygg, transport og samferdsel, olje og energi, konsulentvirksomhet og annen tjenesteyting, offentlig forvaltning og direktorater finner du våre tidligere studenter i ledende stillinger.


Studiets oppbygning

Første semester inneholder tre HMS-innføringsemner som er obligatoriske for alle HMS-studenter i tillegg til et teknologisk/realfaglig emne.

I andre semester har du et obligatorisk HMS emne og faget «Eksperter i team» hvor du velger blant mange ulike tilbud. Du bygger din egen profil gjennom å velge et HMS emne blant flere tilbud i tillegg til at du velger ytterligere et teknologisk/realfaglig emne. Dette gir mulighet for at hver student får et unikt studie som bygger på egne interesser og på det bachelorstudiet enhver har som utgangspunkt.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på:
e-post: iot@iot.ntnu.no
telefon: +47 73 59 35 11

Du kan også besøke oss på campus Gløshaugen: Sentralbygg 1


Fakta

Fakta om studieprogrammet

  • Studieprogramkode: MIHMS
  • Studienivå: Mastergrad
  • Studieprogram: Helse, miljø og sikkerhet - masterstudium (2-årig)
  • Gradsnavn: Master i teknologi
  • Studiepoeng: 120.0
  • Anvarlig: Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse
  • Studiested: Gløshaugen, Trondheim
  • Søknadsfrist: 15. april
Fakta

Gradsnavn: Master i helse, miljø og sikkerhet
Studieprogramkode: MIHMS og MHMS
Studiepoeng: 120
Adgangsbegrensning: Ja

Industriell økonomi og teknologiledelse
Fakultet for økonomi

Sted: Trondheim, Gløshaugen
Søknadsfrist: 15. april

Spørsmål om studiet:
hms.rekruttering@iot.ntnu.no

Generelle henvendelser:
iot@iot.ntnu.no