Masterprogram/sivilingeniør 2-årig, Trondheim

Helse, miljø og sikkerhet

Redningsøvelse, person heises opp i Seaking-helikopter

Velkommen til studiestart - under oppdatering - 2018

Velkommen som student

Velkommen til Norges eneste masterstudie i Helse, miljø og sikkerhet. Studiet kombinerer teknisk/naturvitenskapelige emner med en fordypning i hvordan man kan ta hensyn til menneskers helse, og miljøet og samfunnet omkring oss på en forsvarlig måte. 

Studiet består av ingeniøremner, realfagsemner og HMS-emner; noe som betyr at du får en unik sammensetning av eget studie ved hjelp av de fagvalg du gjør. 
Hjertelig velkommen til Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse (IØT). Vi gleder oss til å bli kjent med deg!

 

Rikke Bramming Jørgensen
Studieprogramleder HMS

Forberedelser og registrering

Som ny student ved NTNU er det en del praktiske ting som må ordnes.

Allerede før du kommer til NTNU bør du betale semesteravgiften. På Studentweb finner du betalingsinformasjonen du behøver for å betale semesteravgiften.

Etter at du har betalt semesteravgiften må du også:

Mer om hva du må gjøre som ny student ved NTNU

Mandag 20. august - Immatrikulering og orienteringsmøte

Kl 11.15-13.00: Immatrikulering og velkomstlunsj

Vi inviterer deg til immatrikuleringsseremoni. Denne vil finne sted i Auditoriet i 5. etasje i PFI-bygget i Høyskoleringen 5B

Det blir overrekkelse av immatrikuleringsbevis, og instituttleder og faggruppeleder vil tale.Etterpå blir det mingling i Kjelhusets kantine, før fadderne overtar med en omvisning på campus.

Immatrikuleringen er obligatorisk (Hvis du blir forhindret fra å møte må du gi beskjed til instituttkontoret: iot@iot.ntnu.no eller telefon 73 59 39 11).

Antrekk: Pent (ikke dongeri). Immatrikuleringen er en festdag, men det vil også bli mye gåing og ståing. Se an været, og husk gode sko.

Kl 13.00: Omvisning

Omvisning på NTNU i regi av faddergruppen.

Tirsdag 21. august

Kl 14.15-16.00: Hva er M i HMS? med Kristoffer Skar auditorium F3.
- Oppstartsforelesning i Miljøledelse.
- Utdeling av informasjon om ekskursjon på onsdag, inkludert oppgaveark.

Onsdag 22. august

Kl 07.40-20.00: Heldagsekskursjon til Hitra/Frøya
- Sosial og faglig ekskursjon til Hitra for masterstudentene i HMS:
- HMS- utfordringer i havbruk- og oppdrettsnæringen

Torsdag 23. august

Kl 10.15-12.00: Hva er H i HMS? Med Rikke Jørgensen i auditorium B2 Berg.
- Oppstartsforelesning i Arbeidsmiljø

Kl 12.15-14.00: Hva er S i HMS? Med Trond Kongsvik i auditorium F3, Gamle Fysikk.
- Oppstartsforelesning i Sikkerhetsledelse

Fredag 24. august

Kl 10.15-12.00: Inspirasjonsmøte med med Rikke og Eirik
- Forelesninger fra næringslivet

Om helse, miljø og sikkerhet

Masterstudiet i Helse, miljø og sikkerhet gir deg mulighet til å kombinere et teknisk/naturvitenskapelig studie med en fordypning i hvordan man kan ta hensyn til menneskers helse, miljøet og samfunnet omkring oss på en forsvarlig måte.

HMS-resultater skapes i samspillet mellom mennesker, teknologi og organisasjon. Dette gir flere faglige perspektiver og åpner for mange og fremtidsrettede muligheter.


Opptakskrav

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. For deg med utenlandsk utdanning er søknadsfristen 1. mars. Du søker via NTNU søknadsweb.

Vi tar årlig opp totalt 25 studenter. Se om du kvalifiserer for opptak.


Jobbmuligheter

Arbeidsmarkedet er godt. Erfaring viser at næringslivet har oppdaget den unike tverrfagligheten i utdanningen. Dette gjør våre HMS-kandidater attraktive. I alle store norske selskaper innen industri og bygg, transport og samferdsel, olje og energi, konsulentvirksomhet og annen tjenesteyting, offentlig forvaltning og direktorater finner du våre tidligere studenter i ledende stillinger.


Studiets oppbygning

Første semester inneholder tre HMS-innføringsemner som er obligatoriske for alle HMS-studenter i tillegg til et teknologisk/realfaglig emne.

I andre semester har du et obligatorisk HMS emne og faget «Eksperter i team» hvor du velger blant mange ulike tilbud. Du bygger din egen profil gjennom å velge et HMS emne blant flere tilbud i tillegg til at du velger ytterligere et teknologisk/realfaglig emne. Dette gir mulighet for at hver student får et unikt studie som bygger på egne interesser og på det bachelorstudiet enhver har som utgangspunkt.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på:
e-post: iot@iot.ntnu.no
telefon: +47 73 59 35 11

Du kan også besøke oss på campus Gløshaugen: Sentralbygg 1


Fakta

Gradsnavn: Master i helse, miljø og sikkerhet
Studieprogramkode: MIHMS og MHMS
Studiepoeng: 120
Adgangsbegrensning: Ja

Industriell økonomi og teknologiledelse
Fakultet for økonomi

Sted: Trondheim, Gløshaugen
Søknadsfrist: 15. april

Spørsmål om studiet:
hms.rekruttering@iot.ntnu.no

Generelle henvendelser:
iot@iot.ntnu.no