Bærekrafts-, arbeidsmiljø- og sikkerhetsledelse

Foto: Elin Iversen/NTNU

Bærekrafts-, arbeidsmiljø- og sikkerhetsledelse

Masterprogram 2-årig, Trondheim

studyprogramme-autofacts-portlet

  • MastergradFulltid, 2 år
  • Studiested Trondheim
  • Opptakskrav Se opptak
  • Studieplasser Se opptak
  • SpråkNorsk
  • Søknadsfrist15. april
MIHMS, Thu May 19 18:38:02 MEST 2022 | M2

Masterstudiet i bærekrafts-, arbeidsmiljø- og sikkerhetsledelse gir deg mulighet til å kombinere et teknisk/naturvitenskapelig studium med en fordypning i hvordan man kan ta hensyn til menneskers helse, miljøet og samfunnet omkring oss på en forsvarlig måte.

Studieprogrammet i bærekrafts-, arbeidsmiljø- og sikkerhetsledelse (BAS-led) handler om et trygt og bærekraftig arbeidsliv, og du vil lære å se sammenhenger mellom virksomhetsstyring og arbeidsmiljø, sikkerhet, miljø og bærekraft.

Studenter med en master fra BAS-led har et strategisk fortrinn – de bidrar til at virksomheter kan være i forkant av feil, eksponeringer, utslipp og ulykker. På den måten kan du bidra til en trygg, bærekraftig og lønnsom virksomhetsstyring som gir virksomheten et konkurransefortrinn.

Les mer om læringsmålene

Kandidatene fra master i bærekrafts-, arbeidsmiljø- og sikkerhetsledelse er attraktive i alle store norske selskaper innen industri og bygg, transport og samferdsel, olje og energi, konsulentvirksomhet og annen tjenesteyting, offentlig forvaltning og direktorater.

Erfaring viser at næringslivet har oppdaget den unike tverrfagligheten i utdanningen. Arbeidsmarkedet er godt.

Les mer om jobbmulighetene

Som student ved master i bærekrafts-, arbeidsmiljø- og har du tilgang til lesesal, datasal, grupperom og sosialrom på Stripa, midt på Gløshaugen. Studiet har en aktiv og inkluderende linjeforening, Poka-Yoke, som arrangerer flere sosiale aktiviteter gjennom året.

I 2020 var 4. og 5.års-studenter på studietur til Helsinki. Sosiale arrangementer som curling, minigolf, hytteturer og temafester er eksempler på aktiviteter som er blitt gjennomført med linjeforeningens medlemmer. 

Les mer om studiemiljøet

Masterstudiet i bærekrafts-, arbeidsmiljø- og sikkerhetsledelse er et 2-årig studieprogram. Første semester inneholder tre innføringsemner innen bærekraft, arbeidsmiljø og sikkerhet som er obligatoriske for alle studenter i tillegg til et teknologisk/realfaglig emne.

I andre semester har du et obligatorisk BAS-led-emne og emnet «Eksperter i team» hvor du velger blant mange ulike tilbud. Du bygger din egen profil gjennom å velge et BAS-led-emne blant flere tilbud i tillegg til at du velger ytterligere et teknologisk/realfaglig emne. Dette gir mulighet for at hver student får et unikt studie som bygger på egne interesser og på det bachelorstudiet hver enkelt har som utgangspunkt.
 

Les mer om studiets oppbygning

Opptakskrav til masterprogram i bærekrafts-, arbeidsmiljø- og sikkerhetsledelse (kode MHMS) for realfagstudenter.

3-årig bachelor i realfag med en fagkombinasjon som tilsier at kandidaten kan gå videre med relevante realfagsemner på masternivå ved NTNU.

Du skal ta to realfagsemner på masternivå innenfor fagområdet studenten hadde i sin bachelorgrad. Disse emnene skal tas som en del av graden, og det forutsettes at det finnes aktuelle masteremner studenten kan ta. Studiet gir graden master i bærekrafts-, arbeidsmiljø- og sikkerhetsledelse.

Opptakskrav til masterprogram i BAS-led (kode MIHMS) for ingeniørstudenter.
Kandidater som har 3-årig bachelor i ingeniørfag eller tilsvarende, kan søke opptak til masterprogrammet. Studiet gir graden master i ingeniørfag og rett til å bruke tittelen sivilingeniør.
BAS-led om hovedprofil (for sivilingeniørstudenter ved NTNU)

Du som har fullført de tre første årene i sivilingeniørstudiet ved NTNU, kan velge å ta BAS-led som hovedprofil i studiet.
 

Les mer om opptak og opptakskrav her

Kontakt gjerne våre studieveiledere på:
e-post: iot@iot.ntnu.no
telefon: +47 73 59 35 11

Du kan også besøke oss på campus Gløshaugen: Sentralbygg 1

Kontakt og veiledning

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg @NTNUstudent

Studentene deler fra studentlivet og svarer på spørsmål.

Facebook     Instagram    YouTube 


FAQ opptak

Ofte stilte spørsmål og svar om opptak.