Bærekrafts-, arbeidsmiljø- og sikkerhetsledelse

Bærekrafts-, arbeidsmiljø- og sikkerhetsledelse

Bærekrafts-, arbeidsmiljø- og sikkerhetsledelse - masterstudium

studyprogramme-autofacts-portlet

MIHMS, Sat Sep 30 12:10:46 CEST 2023 | M2

Er du opptatt av bærekraft, risikoreduksjon, teknologi og ledelse? Vil du bygge videre på bacheloren din i realfag eller ingeniørfag, samtidig som du åpner dørene for mange spennende bransjer? Med en master fra studieprogrammet bidrar du til at virksomheter kan være i forkant av feil, eksponeringer, utslipp og ulykker. Med denne graden blir du ettertraktet i arbeidsmarkedet,

92% av studentene får sin første jobb innen 6 måneder etter fullført grad.

Følg oss på instagram!

Studieprogrammet i bærekrafts-, arbeidsmiljø- og sikkerhetsledelse (BAS-led) handler om et trygt og bærekraftig arbeidsliv, og du vil lære forskjellige metoder, verktøy og strategier for å lede bærekraft, arbeidsmiljø og sikkerhet i virksomheter.

Les mer om hva du lærer

Du blir attraktiv innen mange næringer: bygg og anlegg, transport og samferdsel, olje og energi, konsulentvirksomhet og annen tjenesteyting, offentlig forvaltning og direktorater. Det er en utdanning mange arbeidsgivere ønsker å rekruttere fra og de fleste studenter har jobb før de leverer masteroppgaven sin.

Tidligere studenter fra masterprogrammet jobber i mange sektorer, blant annet:

  • Petroleum
  • Bygg/anlegg
  • Industri
  • Havbruk
  • Transport/samferdsel
  • Myndigheter
  • Konsulent/rådgiving
  • Forskning og undervisning
     

Erfaring viser at næringslivet har oppdaget den unike tverrfagligheten i utdanningen. 

Les mer om jobbmulighetene

Studenter fra holder opp banner. Foto

Som student ved master i bærekrafts-, arbeidsmiljø- og har du tilgang til lesesal, datasal, grupperom og sosialrom på Stripa, midt på Gløshaugen. Studiet har en aktiv og inkluderende linjeforening, Soteria, som arrangerer flere sosiale aktiviteter gjennom året.

Soteria er en linjeforening med relativt få medlemmer, rundt 40 stk, og dette gjør at man blir godt kjent med resten av de man studerer sammen med både på samme trinn, men også på trinnet over eller under. 

Våren 2023 drar 4 og 5 års studenter på studietur til Amsterdam for å delta på faglig relevante eksusjoner, men også for å ha det sosialt sammen på tur. 

Andre aktiviteter linjeforeningen har arrangert er curling, minigolf, bowling, temafester, hytteturer og rebusløp.

Følg oss gjerne på instagram, og hvis du skulle ha noen spørsmål er det bare å ta kontakt på instagram eller på bas.rekruttering@iot.ntnu.no   

Les mer om studiemiljøet

Masterstudiet i bærekrafts-, arbeidsmiljø- og sikkerhetsledelse er et 2-årig studieprogram. Første semester inneholder tre innføringsemner innen bærekraft, arbeidsmiljø og sikkerhet som er obligatoriske for alle studenter i tillegg til et teknologi-realfags emne.

I andre semester har du et obligatorisk BAS-led-emne og emnet «Eksperter i team» hvor du velger blant mange ulike tilbud. Du bygger din egen profil gjennom å velge et BAS-led-emne blant flere tilbud i tillegg til at du velger ytterligere et teknologisk/realfaglig emne. Dette gir mulighet for at hver student får en unik sammensetning av emner som bygger på egne interesser og på det bachelorstudiet hver enkelt har som utgangspunkt.
 

Les mer om studiets oppbygning

Opptakskrav til masterprogram i bærekrafts-, arbeidsmiljø- og sikkerhetsledelse (kode MHMS) for realfagstudenter:

3-årig bachelor i realfag med en fagkombinasjon som tilsier at kandidaten kan gå videre med relevante realfagsemner på masternivå ved NTNU.

Du skal ta to realfagsemner på masternivå innenfor fagområdet studenten hadde i sin bachelorgrad. Disse emnene skal tas som en del av graden, og det forutsettes at det finnes aktuelle masteremner studenten kan ta. Studiet gir graden master i bærekrafts-, arbeidsmiljø- og sikkerhetsledelse.

Opptakskrav til masterprogram i BAS-led (kode MIHMS) for ingeniørstudenter:

Kandidater som har 3-årig bachelor i ingeniørfag eller tilsvarende, kan søke opptak til masterprogrammet. Studiet gir graden master i ingeniørfag og rett til å bruke tittelen sivilingeniør.
BAS-led om hovedprofil (for sivilingeniørstudenter ved NTNU)

Du som har fullført de tre første årene i sivilingeniørstudiet ved NTNU, kan velge å ta BAS-led som hovedprofil i studiet.
 

Les mer om opptak og opptakskrav

Kontakt gjerne våre studieveiledere på:
e-post: iot@iot.ntnu.no
telefon: +47 73 59 35 11

Du kan også besøke oss på campus Gløshaugen: Sentralbygg 1

Kontakt og veiledning